Soạn lịch sử lớp 7 bài 9

Hướng dẫn giải, nắm tắt nội dung bài học và làm bài bác tập bài bác 9: Nước Đại Việt thời Đinh – tiền Lê (sự vạc triển kinh tế và văn hóa) - trang 32 lịch sử lớp 7. Toàn bộ các câu hỏi bao hàm giữa cùng cuối bài học kinh nghiệm đều được conkec.com chỉ dẫn giải đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và gọn nhẹ nhất. Họ tham khảo để học xuất sắc lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – tiền Lê (sự phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa) nhé.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Bước đầu thành lập nền tài chính tự chủ

a. Nông nghiệp:

Ruộng đất của lang làng mạc chia mọi cho nông nông dân cấy, đi quân nhân và làm cho lao dịch đến nhà vua.Việc đào vét kênh mương, khai khẩn khu đất hoang…được chú trọng.

=> Nông nghiệp bình ổn và bước đầu phát triển, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng rất được khuyến khích…, những năm 987, 989 được mùa.

b. Thủ công nghiệp:

Xây dựng những xưởng thủ công: xưởng đúc tiền, ché vũ khí, may mũ áo..xây dựng cung điện, chùa chiền.Các nghề thủ công truyền thống cũng cải cách và phát triển như dệt lụa, làm gốm…

c. Yêu thương nghiệp:

Nhiều trung tâm bán buôn và chợ làng quê được hình thành. Quần chúng. # hai nước Việt – Tống hay qua lại trao đổi sản phẩm & hàng hóa ở vùng biên giới.

2. Đời sống văn hóa xã hội

a. Xã hội:

*

=> Quan hệ giữa những tầng lớp còn đơn giản và dễ dàng chưa phân hóa sâu sắc.

b. Văn hóa truyền thống giáo dục

Giáo dục không phát triểnĐạo phật được truyền bá rộng rãi, công ty sư được trọng dụng.Sinh hoạt văn hóa dân gian: Nhiều mô hình văn hóa dân gian như: ca hát, nhảy đầm múa, đua thuyền tồn tại với phát triển…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI


Câu 1: Em hãy điểm qua thực trạng nông nghiệp nước ta thời Đinh – tiền Lê?


Tình hình nông nghiệp vn thời Đinh – tiền Lê ngày càng định hình và bước đầu tiên phát triển:

Mùa lúa những năm 987, 989 hầu hết tươi tốt, được mùa liên tục.Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích.

=> Có được sự bình ổn và phát triển đó là do chính sách khuyến khích vào nông nghiệp của nhà vua, chú trọng công tác làm việc thủy lợi, có giải pháp khuyến nông…

Câu 2: Hãy trình bày tình hình thủ công nghiệp với thương nghiệp....

Hãy trình diễn tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh – tiền Lê.Trả lời:Các xưởng thủ công của công ty nước được thành lập, tập trung ở kinh thành Hoa Lư, triệu tập những fan thợ khéo hoa tay trong nước siêng rèn, đúc vũ khí, đóng góp thuyền, đúc tiền, may quần áo, mũ, giầy cho vua, quan cùng binh sĩ.Trong nước dân chúng vẫn thường xuyên các nghề thủ công truyền thống như đúc, rèn sắt, làm giấy, dệt, làm đồ gốm, đồ mộc….Thương nghiệp: dục tình bang giao Việt – Tống được thiết lập, nhân dân miền biên cương hai nước trao đổi hàng hóa với nhau.

Câu 3: vì sao thời Đinh – chi phí Lê những nhà sư lại được trọng dụng ?

Trả lời:

Thời Đinh – tiền Lê hà sư được trọng dụng vì lúc này đạo Phật có điều kiện được truyền bá rộng thoải mái hơn trước, giáo dục và đào tạo chưa cải tiến và phát triển nên số người đi học rất ít, mà phần nhiều người tất cả học lại là các nhà sư buộc phải họ được nhân dân và nhà nước quý trọng với trọng dụng.


Nhà nước bao gồm cơ sở nhằm khuyến khích đến nền kinh tế tài chính phát triển

Trong nông nghiệp: tổ chức triển khai lễ cày tịch điền, vua từ bỏ mình cấy cày đường đẻ khích lệ nông dân sản xuất, khai khẩn khu đất hoang, không ngừng mở rộng diện tích trồng trọt.Thủ công nghiệp phân phát triển: mở rộng một số trong những xưởng bằng tay nhà nước, triệu tập thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích những nghề bằng tay thủ công cổ truyền cải tiến và phát triển => sản phẩm không kết thúc tăng lên về con số mà còn tăng cả về chất lượng.Thương nghiệp: Tạo đk cho thuyền buôn những nước vào nước ta trao đổi, buôn bán, nhất là biên giới Việt – Tống, mở có đường sá, thống độc nhất vô nhị tiền tệ….