SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Trình duyệt của công ty đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ có tác dụng việc khi bạn bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách nhảy JavaScript, hãy bấm chuột vào đây!

Bạn đang xem: Sở văn hóa thể thao và du lịch khánh hòa

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Xem thêm: Xem Tuổi Mở Hàng Đầu Năm 2017, Chọn Tuổi Mở Hàng Xông Đất Đầu Năm

*

Báo cáo công dụng tình triển khai nhiệm vụ tháng 11/2016 cùng phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2016

Trong tháng 11 các hoạt động cai quản và vận động chuyên ngành của Sở văn hóa truyền thống Thể thao được triệu tập và đẩy nhanh quy trình để dứt các chỉ tiêu kinh tế tài chính xã hội năm năm 2016 theo đúng kế hoạch đề ra.


Báo cáo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016

Căn cứ chương trình công tác năm 2016, Sở văn hóa và Thể thao report kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu xuân năm mới và phương hướng, trách nhiệm 03 tháng thời điểm cuối năm 2016, rõ ràng như sau


Báo cáo tình hình tiến hành nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối trong thời gian 2016

Căn cứ chương trình công tác năm 2016. Sở văn hóa truyền thống và Thể thao báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, trọng trách công tác 06 mon cuối năm năm 2016 như sau:


Báo cáo tình hình tiến hành công tác Quý I năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Quý I năm 2016