SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THÁI BÌNH

Chiều ngày 29/12, Sở thông tin và truyền thông media (TTTT) tổ chức triển khai hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai trách nhiệm năm 2021.

Bạn đang xem: Sở thông tin truyền thông thái bình


*

Đồng chí trần Thị Bích Hằng, tỉnh giấc ủy viên, Phó quản trị UBND tỉnh trao kỷ niệm chương của cục TTTT cho đồng minh Vũ Tiến Khoái, giám đốc Sở TTTT.


Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị.

Năm 2020, ngành TTTT thái bình đã triển khai gồm hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả quan liêu trọng. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được tăng cường, các sự cố về an ninh thông tin được xử lý kịp thời. Toàn ngành đã triển khai các nhiệm vụ phục vụ hiệu quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện lớn của tỉnh. Ngành đã tham mưu cho ubnd tỉnh triển khai thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh; hệ thống thông tin report của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin triển khai họp trực tuyến, làm cho việc trực tuyến trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện ngừng kiểm thử 537 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để cung cấp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia vượt chỉ tiêu quy định của Văn phòng chính phủ. Hoạt động báo chí trong tỉnh tiếp tục ổn định. Bên trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính với 348 điểm phục vụ; 8 doanh nghiệp viễn thông, lệch giá dịch vụ bưu chính, viễn thông ước đạt 1.623 tỷ đồng.

Xem thêm:

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh biểu dương cùng ghi nhận những kết quả ngành TTTT đã đạt được vào năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị ngành TTTT chú trọng thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, tích cực triển khai, chấm dứt các hạng mục của thiết yếu quyền điện tử, xây dựng đô thị sáng ý tỉnh thái bình theo đề án được tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh ứng dụng cntt trong thực hiện cải cách hành chính. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới viễn thông, bảo đảm theo quy hoạch, phục vụ hiệu quả với đóng góp thiết thực vào phân phát triển gớm tế - buôn bản hội của tỉnh. Phối hợp với những đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TTTT, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 9 tập thể, 1 cá thể đã được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ TTTT và các khen thưởng khác bởi những thành tích đạt được vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020.