Sở nội vụ bến tre tuyển dụng

Ban lãnh đạo

Giám đốc: Huỳnh Thanh Hiếu

0275.3818664/gd.snv
bentre.gov.vn

Phó Giám đốc: Đào Văn Tụ

0275.2211504/ dvtu.snvbentre.gov.vn

Các phòng siêng môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Ngôi

Phó Chánh Văn phòng: Bùi quang Hải

Phó Chánh Văn phòng: Lý Hoàng Phi

 

0275.3554196/nvngoi.snv
bentre.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: è cổ Chí

Phó Chánh thanh tra: è Công Khẩn

0275.3817885tchi.snv
bentre.gov.vn

+ phòng Xây dựng tổ chức chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Thanh Vũ

Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Minh

0275.3822481ptvu.snv
bentre.gov.vn

+ phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhân

Phó Trưởng phòng: nai lưng Việt Dũng

0275.3822475/ nvnhan.snv
bentre.gov.vn 

+ Phòng tổ chức biên chế và tổ chức Phi thiết yếu phủ

Trưởng phòng: Lê Trung Thể

Phó Trưởng phòng: Lê Yến Duy

0275.3575673ltthe.snv
bentre.gov.vn 

 + Phòng cách tân hành chínhPhó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Phong 0275.3818661/ ndphong.snv
bentre.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 Trưởng ban/ phó giám đốc sở: Đào Văn Tụ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng ban: Phạm Ngọc Thành

 

0275.2211504/dvtu .snv
bentre.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

 Phó người có quyền lực cao sở kiêm trưởng ban: Nguyễn Thị Ngọc Thi

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị NhũPhó trưởng ban: Võ Văn Tới

 

0275.3545872/ntnthi .snv
bentre.gov.vn 

+ chi cục Văn thư, giữ trữ

 Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Lanh

Phó đưa ra cục trưởng: Mai Văn Công

 

0275.3545551/ ntlanh.snv
Hướng dẫn thiết kế cơ sở tài liệu vềcán bộ,công chức, viên chức cùng cán bộ, công chức cấp cho xã

*