Sở Kế Hoạch Đầu Tư Ninh Thuận

Trang mạng, Số năng lượng điện thoại, bản đồ, Facebook Sở kế hoạch và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm. 2.04 km. Tự Phan Rang - Tháp Chàm, 13.99 km. Từ Ninh Phước. 19.49 km. Từ bỏ Thuận Nam.

Mười Sáu mon Tư, tp Phan Rang - Tháp Chàm


*

trụ sở Công Ty Cổ Phần môi trường xung quanh - technology Toàn ước - thức giấc Ninh Thuận 0.31 km. Từ bỏ Sở kế hoạch và Đầu tứ Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 83/30, Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, Thảnh Phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh giấc Ninh Thuận, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm


SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH THUẬN 0.38 km. Từ bỏ Sở kế hoạch và Đầu tứ Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 17 Nguyễn Trãi, kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm


bảo đảm Xã Hội Ninh Thuận 0.42 km. Tự Sở kế hoạch và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 01 Hoàng Diệu, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm


Ban làm chủ các quần thể công nghiệp 0.45 km. Từ Sở chiến lược và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm quang quẻ Trung, bao phủ Hà, Phan Rang-Tháp Chàm


Sở Y Tế Ninh Thuận 0.52 km. Từ Sở planer và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 5 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


ubnd Phường khiếp Dinh 0.53 km. Trường đoản cú Sở chiến lược và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm Phan Rang-Tháp Chàm


Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh giấc Ninh Thuận 0.55 km. Từ bỏ Sở planer và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


Viện Kiểm gần kề Nhân Dân thành phố Phan Rang 0.55 km. Từ Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 49 Lê Lợi, gớm Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm


Sở Y tế Ninh Thuận 0.56 km. Từ bỏ Sở chiến lược và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 1 nhị Mươi kiểu mốt Tháng Tám, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


ủy ban nhân dân Phường đậy Hà 0.56 km. Từ Sở planer và Đầu tứ Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 55 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


phòng xét nghiệm Y khoa trọng tâm An 0.57 km. Trường đoản cú Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 577 Thống Nhất, kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm


Tòa Án Nhân Dân tp Phan Rang Tháp Chàm 0.73 km. Từ Sở chiến lược và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 145 è cổ Quang Diệu, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm


ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương 0.74 km. Từ Sở planer và Đầu tứ Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 31 Phan Đình Phùng, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


Văn Phòng qui định Sư Duy Phước 0.74 km. Trường đoản cú Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Lô TM 11-10, Khu thành phố Đông Bắc (Khu K1, P, Phan Rang-Tháp Chàm


cục thuế tỉnh Ninh Thuận 0.77 km. Từ bỏ Sở chiến lược và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 51,, Đường 16/4, tp Phan Rang - Tháp Cham, thức giấc Ninh Thuận, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm


cục Thuế Ninh Thuận 0.89 km. Trường đoản cú Sở chiến lược và Đầu tứ Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Nguyễn Tri Phương, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm


Văn Phòng hỗ trợ tư vấn Du học tập Ninh Thuận 0.90 km. Từ bỏ Sở planer và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, tp Phan Rang - Tháp Chàm 63 Ngô Quyền, Mỹ Hương, Phan Rang-Tháp Chàm


ubnd Phường Tấn Tài 0.93 km. Từ Sở planer và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 424 Ngô Gia Tự, khiếp Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm


Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận 0.95 km. Từ bỏ Sở chiến lược và Đầu bốn Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 33 Cao Bá Quát, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm


ủy ban nhân dân Phường Mỹ Hải 0.95 km. Trường đoản cú Sở planer và Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 27 Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm