Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Tĩnh

Giới thiệuSơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máyChức năng nhiệm vụĐặc điểm địa hìnhTin tức sự kiệnDịch vụ côngĐầu bốn - phát triểnQuy hoạchDự án, chủ yếu sách, nguồn vốnĐất và fan Thành Sen
*

hatinh.gov.vn

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: è cổ Thị Thủy Nga

Phó Trưởng phòng: nai lưng Hưng Quốc

III.Vị trí với chức năng

1. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có tác dụng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai chức năng quản lý nhà nước về các nghành nghề giáo dục và đào tạo, gồm những: mục tiêu, công tác và nội dung giáo dục đào tạo và đào tạo; tiêu chuẩn chỉnh nhà giáo cùng tiêu chuẩn chỉnh cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật chất, thứ trường học và đồ nghịch trẻ em; quy chế thi cử và cung cấp văn bằng, hội chứng chỉ; bảo vệ chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo.

Bạn đang xem: Sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh

2. Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo bao gồm tư phương pháp pháp nhân, gồm con lốt và thông tin tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ về siêng môn, nghiệp vụ của Sở giáo dục và Đào tạo.

IV. Trọng trách và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban quần chúng. # thành phố:

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai cơ chế thiết yếu sách, pháp luật, những quy định của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh về chuyển động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, chiến lược 5 năm, thường niên và chương trình, nội dung cải cách hành chủ yếu nhà nước về nghành giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hướng mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học tập (trừ cấp cho trung học phổ thông), trường tè học, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cùng Trung vai trung phong học tập cộng đồng trên địa phận theo hướng dẫn của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, phân tách tách, đình chỉ hoạt động, giải thể những các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, gồm: trường trung học tập cơ sở, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học (trừ cung cấp trung học tập phổ thông), trường tè học, cơ sở giáo dục mầm non; có thể chấp nhận được thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể những trường, những cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc quyền thống trị của Uỷ ban nhân dân tp theo phép tắc của pháp luật.

2. Lý giải và phụ trách tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chế độ về buôn bản hội hóa giáo dục; huy động, cai quản lý, sử dụng những nguồn lực để trở nên tân tiến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định và tin tức về giáo dục; lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện cải tân hành chủ yếu nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, siêng môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, thông dụng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phép văn bằng, chứng chỉ so với các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy trên địa bàn.

3. Kiến tạo kế hoạch cùng tổ chức triển khai đào tạo, tu dưỡng nhà giáo với cán bộ quản lý giáo dục những ngành học, cấp học vào phạm vi thống trị của thành phố sau khi được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức triển khai ứng dụng những kinh nghiệm, thành công khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết tởm nghiệm, sáng tạo độc đáo của địa phương.

5. Phía dẫn, kiểm tra, thanh tra với tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy trên địa bàn; thi công và nhân điển hình nổi bật tiên tiến về giáo dục đào tạo trên địa phận thành phố.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy công lập trực thuộc phạm vi thống trị của tp xây dựng planer biên chế; tổng hợp biên chế của những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi cai quản của thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Xem thêm: Thực Hư Việc Bà Bầu Nằm Nghiêng Bên Phải Có Sao Không ? Tư Thế Nằm Tốt Nhất Cho Bà Bầu

7. Giúp Ủy ban nhân dân tp hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính những cơ sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện công lập theo phân cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh và hiện tượng của pháp luật.

8. Phối hợp với Phòng Tài thiết yếu - planer lập dự trù và phân bổ chi tiêu giáo dục, dự trù chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của tp theo giải đáp của Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý phạm luật theo thẩm quyền việc tiến hành chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và những quy định của cấp bao gồm thẩm quyền trong nghành nghề dịch vụ giáo dục cùng đào tạo; giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác và kiến nghị của công dân về nghành giáo dục nằm trong thẩm quyền; thực hành thực tế tiết kiệm, phòng kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí theo điều khoản của pháp luật.

10. Cai quản biên chế, triển khai tuyển dụng, đúng theo đồng có tác dụng việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, tu dưỡng về siêng môn, nhiệm vụ và triển khai chế độ, thiết yếu sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao cồn thuộc phạm vi thống trị của chống theo lao lý của điều khoản và uỷ quyền của Ủy ban quần chúng thành phố.

11. Thống trị tài chính, tài sản, đại lý vật hóa học được giao theo hình thức của điều khoản và ủy quyền của Ủy ban dân chúng thành phố.

12. Tiến hành công tác report định kỳ và tự dưng xuất về tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao cùng với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

13. Thực hiện các trọng trách khác bởi vì Ủy ban quần chúng. # thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân tp giao hoặc theo điều khoản của pháp luật.