Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12

cusc.edu.vn giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa lịch sử 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu nhanh lý thuyết, kỹ năng và nội dung chương trình SGK lịch sử hào hùng 12.

Mục lục Sách giáo khoa lịch sử vẻ vang 12:PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000.CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ hai (1945 – 1949).Bài 1. Sự hình thành đơn côi tự quả đât mới sau Chiến tranh nhân loại thứ hai (1945 – 1949).CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).Bài 2. Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000).CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MỸ LATINH (1945 – 2000).Bài 3. Những nước Đông Bắc Á.Bài 4. Những nước Đông nam Á cùng Ấn Độ.Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000).Bài 6. Nước Mĩ.Bài 7. Tây Âu.Bài 8. Nhật Bản.CHƯƠNG V. Quan liêu HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000).Bài 9. Quan lại hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ.Bài 10. Bí quyết mạng công nghệ – công nghệ và xu thế thế giới hoá nửa sau cố kỉ XX.Bài 11. Tổng kết lịch sử vẻ vang thế giới tiến bộ từ năm 1945 mang lại năm 2000.PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT nam giới TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000.CHƯƠNG I. VIỆT nam giới TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930.Bài 12. Trào lưu dân tộc dân nhà ở vn từ năm 1919 đến năm 1925.Bài 13. Phong trào dân tộc dân công ty ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930.CHƯƠNG II. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945.Bài 14. Trào lưu cách mạng 1930 – 1935.Bài 15. Trào lưu dân nhà 1936 – 1939.Bài 16. Trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và Tổng khởi nghĩa mon Tám (1939 – 1945). Nước vn Dân công ty Cộng hoà ra đời.CHƯƠNG III. VIỆT nam giới TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954.Bài 17. Nước vn Dân công ty Cộng hoà trường đoản cú sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước thời điểm ngày 19 – 12 – 1946.Bài 18. Trong năm đầu của cuộc binh cách toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).Bài 19. Bước trở nên tân tiến của cuộc kháng chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951 – 1953).Bài 20. Cuộc binh lửa toàn quốc kháng thực dân Pháp hoàn thành (1953 – 1954).CHƯƠNG IV. VIỆT nam giới TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975.Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa thôn hội sinh hoạt miền Bắc, tranh đấu chống đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Gòn miền nam bộ (1954 – 1965).Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu kháng mỹ xâm lược. Nhân dân khu vực miền bắc vừa đại chiến vừa cung ứng (1965 – 1973).Bài 23. Phục sinh và phát triển kinh tế – làng hội ở miền Bắc, giải phóng trọn vẹn miền nam (1973 – 1975).CHƯƠNG V. VIỆT phái nam TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000.Bài 24. Việt nam trong năm đầu sau chiến thắng của cuộc binh cách chống Mỹ, cứu vớt nước năm 1975.Bài 25. Nước ta xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội với đấu tranh bảo đảm an toàn Tổ quốc (1976 – 1986).Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên công ty nghĩa xóm hội (1986 – 2000).Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 cho năm 2000.Chịu trọng trách xuất bản: chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: LƯU HOA SƠN – NÔNG THỊ HUỆ.Biên tập tái bản: VŨ THỊ HẠNH QUỲNH – HUỲNH CHÍ DANH.Biên vẽ lược đồ: NGUYỄN nam PHÓNG.Trình bày bìa: LƯU CHÍ ĐỒNG.Thiết kế, trình diễn sách: BÙI quang quẻ TUẤN.Sửa phiên bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – VŨ HẠNH QUỲNH.Chế bản: CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG.Trong sách có thực hiện một số ảnh tư liệu: lịch sử thế giới – thời đương đại, dạy dỗ học lịch sử vẻ vang 1945 – 1954 qua ảnh tư liệu, lịch sử dân tộc Việt phái nam 1954 – 1965, cuộc chiến tranh cách mạng vn 1945 – 1975: thành công và bài xích học, nguồn hình ảnh tư liệu của Thông tấn làng mạc Việt Nam, Tạp chí lịch sử dân tộc Quân sự và một vài trang web nước ngoài.