Sách giáo khoa hóa học 8 pdf

Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn giúp các em học viên có thêm tài liệu học tập tập, rèn luyện khả năng giải bài tập hóa học.


Nội dung sách bao gồm 6 chương:

– chất – Nguyên tử – Phân tử

– làm phản ứng hóa học

– Mol và tính toán hóa học

– Oxy không khí

– Hidro. Nước

– Dung dịch

– Phụ lục


CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – chất hóa học 8Bài 3. Bài thực hành 1Bài 4. Nguyên tử – chất hóa học 8Bài 5. Nguyên tố chất hóa học – chất hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – chất hóa học 8Bài 9. Phương pháp hóa họcBài 10. Hóa trị – hóa học 8Bài 11. Bài rèn luyện 2Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 1 – hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự thay đổi chấtBài 13. Bội nghịch ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định phương pháp bảo toàn cân nặng – chất hóa học 8Bài 16. Phương trình chất hóa học – chất hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – hóa học 8Bài 19. Thay đổi giữa trọng lượng thể tích với lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài luyện tập 4Đề đánh giá 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 8Đề kiểm soát học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc thù của oxiBài 25. Sự thoái hóa – bội nghịch ứng hóa đúng theo – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài rèn luyện 5 – hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc điểm – Ứng dụng của hiđroBài 32. Làm phản ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – chất hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối bột – chất hóa học 8Bài 38. Bài rèn luyện 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề đánh giá 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ rã của một hóa học trong nước – hóa học 8Bài 42. độ đậm đặc dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – chất hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 8Đề khám nghiệm học kì 2 – chất hóa học 8
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to lớn win friends & Influence People của Dale Carnegie là quyển sách danh tiếng nhất, hút khách nhất và có tầm...
Tải Sách Miễn tầm giá là website đọc sách, gọi truyện online; download sách, tải truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ nhiều nguồn bên trên internet. Bạn cũng có thể đọc online hoặc download về máy để tiện theo dõi.