QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015

Để sẵn sàng có gia đoạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN) sắp tới Đại lý thuế Công Minh xin share hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2015 mhằm hỗ trợ các tổ chức, cá thể thực hiện được thuận lợi, tiện lợi với một trong những nội dung cần nhiệt tình như sau:

Các văn bản quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm năm ngoái (TNCN)

I. ĐỐI TƯỢNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 
*

Đối tượng Quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2015 có hai đối tượng người sử dụng như sau:

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân thuộc diện chịu đựng thuế TNCN ko phân biệt tất cả phát sinh khấu trừ thuế hay là không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế cố gắng cho cá nhân có uỷ quyền. Trường phù hợp tổ chức, cá nhân không gây ra trả các khoản thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

2. Cá nhân cư trú gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công

– cá nhân có số thuế cần nộp bé dại hơn số thuế sẽ tạm nộp mà không tồn tại yêu mong hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– cá nhân có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công cam kết hợp đồng lao rượu cồn từ 03 (ba) mon trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác trung bình tháng vào năm không quá 10 (mười) triệu đồng, sẽ được đơn vị chức năng trả thu nhập cá nhân khấu trừ thuế tại mối cung cấp theo xác suất 10% nếu không tồn tại yêu cầu thì không quyết toán thuế so với phần thu nhập cá nhân này.

Mời chúng ta xem cụ thể thêm Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

II. Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập chịu đựng thuế từ tiền lương chi phí công

1. Xác định thu nhập chịu thuế

Điểm bắt đầu của thu nhập chịu thuế TNCN được khẳng định như cố gắng nào?

Mời các bạn xem cụ thể thêm Điểm new về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

2. Các khoản sút trừ thuế TNCN đối với thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương tiền công

Các khoản giảm trừ thuế TNCN bao hàm 3 khoản

Các khoản giảm trừ gia cảnhCác khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyệnCác khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Mời các bạn xem cụ thể thêm Các khoản bớt trừ lúc quyết toán thuế tncn năm 2015

3. Phương pháp tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Thuế TNCN so với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng cộng thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập cá nhân nhân (×) cùng với thuế suất khớp ứng của bậc thu nhập đó.

Khi tiến hành QTT năm thì các khoản thu nhập tính thuế trung bình tháng được xác minh bằng tổng thu nhập cá nhân cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản bớt trừ của cả năm tiếp nối chia mang lại 12 tháng

Mời các bạn xem cụ thể thêm Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

III. Thủ tục, sơ quyết toán thuế TNCN

1. Đối với cá nhân cư trú gồm thu nhập từ chi phí lương, tiền công

Hồ sơ

Cá nhân gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường thích hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập quyết toán thuế cụ thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 92/2015/TT-BTC trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.Bản chụp những chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, vẫn tạm nộp vào năm, số thuế sẽ nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên phiên bản chụp đó. Ngôi trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá thể do tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân đã xong hoạt đụng thì ban ngành thuế căn cứ cơ sở tài liệu của ngành thuế giúp thấy xét cách xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không sẽ phải có triệu chứng từ khấu trừ thuế.

Mời chúng ta xem cụ thể thêm Nộp làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN chỗ nào với cá nhân cư trú

Nơi nội hồ sơ quyết toán thuế

Cá nhân gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công thẳng khai thuế với cơ quan thuế thì địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là cục Thuế nơi cá thể đã nộp làm hồ sơ khai thuế trong năm.

Xem thêm: Bảng Ngọc Đỡ Đòn Liên Quân Mùa 15, Lưu Trữ Tank

Cá nhân có thu nhập từ chi phí lương, tiền công từ hai chỗ trở lên thuộc diện thẳng quyết toán thuế với ban ngành thuế thì địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Mời chúng ta xem chi tiết thêm Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cá thể cư trú

Thời hạn nộp làm hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày đồ vật 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày sau cùng của thời hạn nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế.

2Đối cùng với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Hồ sơ

Tổ chức, cá thể trả thu nhập đối với thu nhập từ chi phí lương, tiền công khai minh bạch quyết toán thuế theo các mẫu sau:

Bảng kê mẫu mã số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tứ số 92/2015/TT-BTC.Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.Bảng kê mẫu mã số 05-3/BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 92/2015/TT-BTC

Mời các bạn xem cụ thể thêm Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức triển khai trả thu nhập

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế muộn nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) tính từ lúc ngày chấm dứt năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

IV. Trả thuế thu nhập cá nhân

Đối với các cá nhân tổ chức Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng người sử dụng được trả thuế thì triển khai hồ sơ hoàn thuế như sau