Quỷ nhập tràng ở cầu suối cái

*

Thời Pháp thuộc, tỉnh giấc Gia Định phồn hoa luôn thu hút những sĩ quan fan Pháp vì chưng vẻ phồn hoa của nó. Vì thế họ mang đến xây dựng các công trình to phệ như thánh địa Đức Bà... Tương tự như đường xá giao thông, vùng bưng 6 buôn bản (quận 9 q2 Thủ Đức bây giờ) là một trong những cửa ngõ quan lại trọng, sau khi cầu sài thành cũ được xây xong, mua bán thông thoáng đãng hơn với bạn dân vùng này, cũng nhờ đó mà các chiến sĩ du kích cũng có thể có đất hoạt động nhiều hơn để tấn công quân địch.

Lúc này các sĩ quan cấp cao của Thực dân bắt đầu cho lính bầy áp, thịt chóc thụ chúng rất nhiều. Kênh suối chiếc (bắt ngang xa lộ Hà Nội bây giờ - đoạn ngay sát cocacola) được chọn làm địa điểm hành quyết các chiến sĩ Việt Minh để thị chúng...


*
*

*

*


Radio Truyện - Trang tổng hợp rất nhiều Audio Truyện tốt và chọn lọc từ thành viên cùng các nguồn tự Internet... Góp phần mang Audio Truyện mang lại những bạn thích nghe truyện một cách thuận lợi nhất.