QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

(Chinhphu.vn) - cỗ Công yêu mến vừa bổ sung một số quy định new trong kinh doanh xăng dầu như phép tắc về quản lý và điều hành giá xăng dầu; về thiết bị chào bán xăng dầu quy mô nhỏ dại và đăng ký hạn mức tổng mối cung cấp xăng dầu buổi tối thiểu sản phẩm năm.


*
Bổ sung quy định về điều hành giá bán xăng dầu

Đây là các quy định mới tại Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số38/2014/TT-BCT quy định bỏ ra tiết một số điều của Nghị định số83/2014/NĐ-CPcủa bao gồm phủ về sale xăng dầu.

Theo đó, Thông tư 17 bổ sung quy định về “Điều hành giá bán xăng dầu” như sau: các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt sản phẩm xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Bộ Công Thương xác định từng mặt mặt hàng xăng, dầu chi tiêu và sử dụng nhiều nhất thuộc những nhóm mặt sản phẩm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut để thực hiện công bố giá chỉ cơ sở.

Về báo cáo lượng xăng dầu sản xuất vào nước: Định kỳ, trước ngày 29 của mon cuối Quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu report sản lượng chào bán xăng dầu vào nước theo từng chủng loại vào kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề mon đầu tiên của Quý đến ngày 20 tháng cuối Quý về Bộ Công Thương để tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước với nhập khẩu trong công thức giá bán cơ sở.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung nội dung về “Thiết bị cung cấp xăng dầu quy mô nhỏ”. Cụ thể, thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không thực sự 200 lít/thiết bị.

Địa bàn được phép hoạt động của thiết bị chào bán xăng dầu bài bản nhỏ là những địa bàn thuộc những huyện theo danh mục dĩ nhiên Quyết định số964/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình phạt triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc vắt thế Quyết định này.

Đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu sản phẩm năm

Thông tư nêu rõ, trước ngày 15/11 hàng năm, thương nhân đầu mối marketing xăng dầu gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của năm kế tiếp theo quy định tạikhoản 25 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CPvề Bộ Công Thương (Vụ Thị trường vào nước).

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền khiếp tế quốc dân cùng đăng ký kết của thương nhân, Bộ Công Thương giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phục vụ tiêu thụ nội địa cả năm theo cơ cấu chủng loại mang đến từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trường hợp không phân giao hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cùng nêu rõ lý do.

Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, thương nhân gửi công văn về Bộ Công Thương trước ngày 30/9 hàng năm.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu hoặc tải xăng dầu trong nước theo quy định hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương trong trường hợp Bộ Công Thương tất cả văn bản hướng dẫn cụ thể tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu vào nước để đảm bảo nguồn cung xăng dầu vào nước.