Phụ cấp ưu đãi ngành giáo dục

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀUKIỆN ÁP DỤNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) bên giáo (kể cả những người trong thời gianthử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đã trực tiếp huấn luyện trongcác cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và những trường,trung tâm, học viện thuộc phòng ban nhà nước, Đảng, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội(sau đây call tắt là cơ sở giáo dục đào tạo công lập) được đơn vị nước cấp ngân sách đầu tư hoạt động(bao gồm nguồn thu từ giá thành nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theoquy định của pháp luật);

b) đơn vị giáo (kể cả những người dân trong thời hạn thửviệc, phù hợp đồng) ở trong biên chế trả lương của những cơ sở giáo dục công lập làmnhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại,phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương củacác cơ sở giáo dục đào tạo công lập, trực tiếp đào tạo và huấn luyện đủ thời gian theo lý lẽ của cấpcó thẩm quyền.

Bạn đang xem: Phụ cấp ưu đãi ngành giáo dục

2. Điều khiếu nại áp dụng

b) Đối tượng phép tắc tại khoản 1 mục này khôngđược tính hưởng trọn phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- thời hạn đi công tác, làm cho việc, tiếp thu kiến thức ở nướcngoài tận hưởng 40% tiền lương theo biện pháp tại khoản 4 Điều 8 Nghịđịnh số 204/2004/NĐ-CP;

- thời gian đi công tác, tiếp thu kiến thức ở vào nướckhông tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- thời gian nghỉ việc riêng không tận hưởng lươngliên tục từ 01 tháng trở lên;

- thời hạn nghỉ nhỏ xíu đau, bầu sản vượt quá thờihạn theo chế độ của Điều lệ bảo đảm xã hội hiện hành;

- thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH

1. Nút phụ cấp

a) mức phụ cấp 25% áp dụng so với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, những học viện, trường bồidưỡng của những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ, tổ chức triển khai Đảng, tổchức chính trị - xã hội ở tw và các trường chính trị của những tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (trừ công ty giáo giảng dạy trong các trường sư phạm,khoa sư phạm cùng nhà giáo dạy dỗ môn công nghệ Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh);

b) nút phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy trong những trường trung học cơ sở, trung học tập phổ thông,trung trung ương kỹ thuật tổng phù hợp - phía nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên,trung trung tâm dạy nghề ngơi nghỉ đồng bằng, thành phố, thị xã; ngôi trường trung học chăm nghiệp,trường dạy dỗ nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã,thành phố trực nằm trong tỉnh;

c) nút phụ cung cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy trong số trường mầm non, tiểu học tập ở đồng bằng, thành phố,thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, những trung trung khu kỹ thuậttổng hòa hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên, trung trọng điểm dạy nghề ởmiền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

d) mức phụ cung cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy trong số trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng,trung học), ngôi trường cán bộ làm chủ giáo dục và đào tạo và giảng dạy và công ty giáo dạy dỗ môn chínhtrị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề;

đ) nấc phụ cấp cho 45% áp dụng so với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy các môn công nghệ Mác - Lênin, bốn tưởng hồ chí minh trong cáctrường đại học, cao đẳng;

e) nấc phụ cấp 50% áp dụng so với nhà giáo đangtrực tiếp giảng dạy trong những trường mầm non, tiểu học tập ở miền núi, hải đảo,vùng sâu, vùng xa.

Việc khẳng định địa bàn miền núi thực hiện theoquy định của Uỷ ban Dân tộc; địa phận hải hòn đảo theo thực tiễn địa lý; địa bàn vùngsâu, vùng xa tuỳ theo điểm sáng của từng địa phương vì Uỷ ban nhân dân tỉnh hướngdẫn sau thời điểm có ý kiến thống độc nhất của Liên Bộ.

2. Bí quyết tính

Mức phụ cấp cho ưu đãi thừa kế = nấc lương tốithiểu tầm thường x xtỷ lệ % phụ cấp cho ưu đãi.

III. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUỒN CHITRẢ

1. Phương thức bỏ ra trả

Phụ cung cấp này được trả cùng thời điểm lương hàng tháng (kểcả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm buôn bản hội,bảo hiểm y tế.

2. Nguồn bỏ ra trả

Nguồn kinh phí đầu tư chi trả chế độ phụ cấp cho ưu đãi đượcsử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở giáo dục đào tạo theo khí cụ và nguồn kinhphí do chi phí nhà nước cung cấp theo những Thông bốn hướng dẫn của bộ Tài thiết yếu vềxác định nhu cầu, nguồn với phương thức bỏ ra thực hiện cách tân tiền lương.

Xem thêm: Dự Báo Thời Tiết Bình Định, Việt Nam, Thời Tiết Ở Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ đối tượng, mứchưởng phụ cấp cho ưu đãi khuyên bảo tại Thông tư này lập dự trù chi trả phụ cấp ưuđãi đối với nhà giáo của đơn vị chức năng mình (theo chủng loại đính kèm) giữ hộ cơ quan cai quản cấptrên trực tiếp trước ngày 01/6 hàng năm để xét coi xét theo phân cấp cho hiện hành.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện sau 15ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo.

2. Cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập được vận dụngthực hiện chính sách phụ cấp cho ưu đãi đối với nhà giáo từ thu nhập hợp pháp của đơnvị.

Trong quy trình thực hiện nay nếu bao gồm vướng mắc, đềnghị những Bộ, ngành, địa phương giữ hộ văn bạn dạng về Liên bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Điều

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Vọng

Nơi nhận:- Thủ tướng, những PTT bao gồm phủ;- văn phòng Quốc hội;- Văn phòng thiết yếu phủ;- Văn phòng quản trị nước;- Văn phòng tw Đảng;- UB VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội;- những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao;- Toà án nhân dân buổi tối cao;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW;- những Sở GD&ĐT, những ĐH, các trường trực thuộc bộ GD&ĐT;- Cục chất vấn văn bạn dạng QPPL (Bộ bốn pháp);- Công báo;- giữ VT, TCCB (Bộ GD&ĐT); VT,TL (Bộ NV); VT, PC (Bộ TC).