Phòng quản lý đô thị quận 7

Thực solo trình làng quy hoạch & phát triển kinh tế Đô thị văn hóa truyền thống - làng mạc hội hoạt động UBND ubnd Văn phiên bản quy phạm thủ tục hành bao gồm công khai minh bạch dự án


*
trình làng


kích cỡ chữ
*
*
color chữ
*

*

Về việc này, phòng cai quản đô thị đưa tin như sau:

I.Vị trí

Phòng Quản lý đô thị quận 7 là cơ quan trình độ thuộc Uỷ ban dân chúng quận 7.

Phòng quản lý đô thị tất cả tư biện pháp pháp nhân, tất cả con vết và thông tin tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, trọn vẹn về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban dân chúng quận, đồng thời chịu sự phía dẫn, soát sổ về trình độ nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở quy hoạch - loài kiến trúc, Sở giao thông vận tải; gồm trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đến Uỷ ban quần chúng. # các phường thuộc lĩnh vực chăm ngành quản lý.

II.Chức năng

Phòng quản lý đô thị quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng quận 7 thực hiện thống trị nhà nước về: xây dựng; con kiến trúc; quy hướng xây dựng; cải cách và phát triển đô thị; nhà tại và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật city theo phân cấp quản lý (gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp, thoát nước; dọn dẹp vệ sinh môi ngôi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, kho bãi đỗ xe pháo đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão,…).

III.Nhiệm vụ

- Trình ủy ban nhân dân Quận 7 ký ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Giúp ubnd Quận 7 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo cắt cử của ubnd Quận 7.

- Giúp ubnd Quận 7 quản lý nhà nước đối với tổ chức gớm tế tập thể, gớm tế tư nhân, các hộ và tổ chức phi chính phủ hoạt động bên trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan trình độ cho cán bộ, công chức.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu lại trữ, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ubnd Quận 7 và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và cắt cử của ủy ban nhân dân Quận 7.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan trình độ theo quy định pháp luật, theo cắt cử của ủy ban nhân dân Thành phố.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân Quận 7.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân Quận 7 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. Chỉ đạo phòng làm chủ đô thị

1. Trưởng phòng:

Họ cùng tên: Nguyễn Đức Trí

2. Phó Trưởng phòng:

Họ cùng tên: Nguyễn Tuấn Khải

Địa chỉ cơ quan: Số 7, con đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Số điện thoại : 028.3785.1969 (315)

tphcm.gov.vn

Trên đây là thông tin của phòng cai quản đô thị(đính kèm hình ảnh tập thể, bản đồ quy hoạch của Quận với 10 phường), kính chuyển Ủy ban dân chúng quận 7 qua emailq7
tphcm.gov.vnđể triển khai theo yêu thương cầu./.