BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN CHÍNH THỨC RỜI GHẾ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Ngày 30.3, Quốc hội triển khai quy trình miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử tổ quốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội
Ngày 30.3, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thai cử non sông đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội

Sáng 30.3, Ủy ban hay vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm quản trị Quốc hội, quản trị Hội đồng bầu cử nước nhà đối cùng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bạn đang xem: Bà nguyễn thị kim ngân chính thức rời ghế chủ tịch quốc hội


Sáng 30.3, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm quản trị Quốc hội, quản trị Hội đồng bầu cử quốc gia đối cùng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau phiên đàm đạo của những đại biểu tại hội trường sáng 30.3, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tự nay cho đến khi kết thúc ngày 8.4, Quốc hội đang dành nhà yếu thời hạn để thực hiện công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội đến biết, thực thi Nghị quyết họp báo hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII và các quyết định về công tác làm việc nhân sự, trên kỳ họp trang bị 11, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm với phê chuẩn một số lãnh đạo những cơ quan đơn vị nước theo lý lẽ của Hiến pháp cùng Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Theo đó, Quốc hội sẽ triển khai công tác nhân sự với những chức danh chủ tịch Quốc hội, quản trị Hội đồng thai cử Quốc gia, các Phó quản trị Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội; các Phó chủ tịch và một vài Uỷ viên Hội đồng thai cử Quốc gia; chủ tịch Nước, Phó quản trị Nước; Thủ tướng chủ yếu phủ, các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; một số Bộ trưởng, thành viên khác của chủ yếu phủ; Tổng Thư cam kết Quốc hội; Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước...

Phát biểu tại Quốc hội sáng 30.3, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt đại diện Uỷ ban hay vụ Quốc hội trình diễn trước Quốc hội tờ trình kiến nghị Quốc hội miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, quản trị Hội đồng thai cử Quốc gia.

Bà Tòng Thị Phóng mang lại biết, tại kỳ họp đồ vật 1, Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị khoá XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức quản trị Quốc hội. Tại kỳ họp sản phẩm 9, bà Ngân liên tiếp được Quốc hội bầu giữ chức quản trị Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cũng theo Phó quản trị thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, trong thời gian giữ chức chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thai cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn xong xuôi tốt trọng trách được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12.4.1954. Trên Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân ko tái cử Ban Chấp hành trung ương khóa XIII.


Theo chương trình làm việc của Quốc hội, chiều 30.3, sau khi biểu quyết trải qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử tổ quốc đối cùng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Xem thêm:

Đầu tiên, Ủy ban hay vụ Quốc hội sẽ report Quốc hội kết quả bàn luận tại Đoàn với giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu qh về câu hỏi miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, quản trị Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, bạn được miễn nhiệm phân phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội ra đời Ban kiểm phiếu và Quốc hội đang miễn nhiệm quản trị Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thai cử tổ quốc bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín.

Sau khi ra mắt kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm quản trị Quốc hội, quản trị Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng vào chiều cùng ngày, Ủy ban hay vụ Quốc hội sẽ trình list đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch Quốc hội, quản trị Hội đồng thai cử quốc gia.


Miễn nhiệm quản trị Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Miễn nhiệm quản trị Quốc hội, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội