A di đà phật

Kinh nghiệm cận kề cái chết, có rất nhiều trường hợp chân thực. Bản thân tôi cũng từng trải nghiệm hai lần, năm 45 tuổi một lần, năm 79 tuổi một lần, nghĩa là năm năm trước có một lần, thật sự có thể làm. 5 năm trước tôi nhìn thấy Phật, ngài đến tiếp dẫn. Tôi nghe được âm thanh đằng sau mình, tôi nhìn Phật, không nhìn lui ở sau nên không biết là ai. Hỏi tôi rằng, ông còn gì vướng bận chăng? Còn gì âu lo không? Còn muốn gặp ai nữa không? Còn việc gì chưa hoàn thành không? Hỏi rất nhiều, tôi nói tất cả đều không, tôi hy vọng Đức Phật đưa mình cùng đi. Tôi còn nói thêm một câu: nếu Phật muốn con ở thế gian thêm vài năm, giúp những chúng sanh khổ nạn cũng được. Sau đó tỉnh dậy.
Trong tâm tôi nghĩ, đáng ra là đi năm đó. Lưu lại thế gian không phải vì tôi, tôi không có việc gì cả, lưu lại là để giúp chúng sanh khổ nạn ở thế gian, cũng có thể lưu lại là để giảng bộ kinh này. Bộ kinh này đích thực có thể giúp chúng sanh tu pháp môn niệm Phật của 9000 năm thời mạt pháp, giúp ích rất lớn cho họ. Bản hội tập của Hạ Liên Cư, chú giải của Hoàng Niệm Lão, ở đây chúng ta cùng nhau chia sẻ rất tường tận, để cho pháp môn này được lưu truyền mãi, việc này là điều chúng ta cần làm.
Được gắn thẻ muốn độ chúng ta, pháp sư Tịnh Không, Phật đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vãng sanh Tây Phương
*

Chúng ta ngày nay xả bỏ lòng thành mà theo hư dối trá ngụy. Đây là trái với đạo Trời, đánh mất đi đạo người

7 Tháng Mười Một, 2022
*

*

*

2 bình luận trong “Pháp sư Tịnh Không đã hai lần thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương!, ngài không đi vì muốn độ chúng ta”


*
Thủy viết:

Admin có video không ạ. Hiện nay rất nhiều người nghi ngờ sự vãng sanh của Ân Sư, thậm chí phỉ báng. Điều này khiến nhiều người mất lòng tin nơi Pháp Môn Tịnh Độ. Nếu Admin có video thì hoan hỉ chia sẻ, sẽ vô cùng tốt ạ. A Di Đà Phật


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Một đời thành tựu

”Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”


Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.