Pháp lệnh án phí lệ phí 2009

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Pháp lệnh số: 10/2009/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

PHÁP LỆNH

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòaxã hội nhà nghĩa nước ta năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10;Căn cứ nghị quyết số 11/2007/QH12 về Chương trình phát hành luật, pháp lệnh củaQuốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) cùng năm 2008;Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Pháp lệnh này lý lẽ về những loạián phí, lệ giá thành Tòa án đối với người bị kết án, đương sự trong số vụ án hình sự,dân sự, hành chính; nút án phí, lệ mức giá Tòa án; cách thức thu, nộp; điều kiện,thủ tục miễn; đông đảo trường hợp không phải nộp tiền trợ thì ứng án phí, tiền tạm thời ứnglệ phí, án phí, lệ chi phí Tòa án; nhiệm vụ nộp án phí, lệ tổn phí Tòa án; phòng ban cóthẩm quyền thu; xử trí tiền tạm bợ ứng án phí, tiền trợ thì ứng lệ phí, án phí, lệ phíTòa án; giải quyết khiếu nài nỉ về án phí, lệ phí Tòa án.

Điều 2. Đốitượng vận dụng

Pháp lệnh này áp dụng so với cơquan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm liênquan mang lại án phí, lệ mức giá Tòa án.

Điều 3. Ánphí

1. Án phí bao gồm các loại sauđây:

a) Án chi phí hình sự;

b) Án phí dân sự, gồm có các loạián phí giải quyết và xử lý vụ án tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, tởm doanh,thương mại, lao động;

c) Án giá thành hành chính.

2. Những loại án phí dụng cụ tạikhoản 1 Điều này gồm gồm án phí xét xử sơ thẩm và án tầm giá phúc thẩm.

Điều 4. Lệphí Tòa án

1. Lệ phí xử lý việc dân sựquy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 với 6 Điều 26, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 7 Điều28 của cục luật tố tụng dân sự.

2. Lệ phí tổn công nhấn và đến thihành tại Việt Nam bạn dạng án, quyết định dân sự của tòa án nhân dân nước ngoài, quyết định củaTrọng tài nước ngoài, bao gồm:

a) Lệ giá thành công dấn và mang đến thihành trên Việt Nam bản án, đưa ra quyết định dân sự, lao động, khiếp doanh, yêu mến mại,quyết định về gia tài trong bạn dạng án, quyết định hình sự, hành chính của tand ánnước ngoài;

b) Lệ chi phí không thừa nhận bảnán, đưa ra quyết định dân sự, lao động, gớm doanh, thương mại, ra quyết định về tài sảntrong bản án, đưa ra quyết định hình sự, hành chính của tòa án nhân dân án quốc tế mà ko cóyêu ước thi hành tại Việt Nam;

c) Lệ tổn phí công thừa nhận và cho thihành tại nước ta quyết định của Trọng tài nước ngoài.

3. Lệ phí xử lý các việcdân sự tương quan đến vận động Trọng tài thương mại dịch vụ Việt Nam.

4. Lệ giá thành nộp 1-1 yêu mong mở thủtục phá sản.

5. Lệ phí tổn xét tính hợp pháp củacuộc đình công.

6. Lệ phí tổn bắt duy trì tàu biển, tàubay.

7. Lệ phí triển khai ủy thác tưpháp của tòa án nhân dân án quốc tế tại Việt Nam.

8. Lệ phí tổn cấp bản sao giấy tờ,sao chụp tài liệu tại Tòa án, bao gồm:

a) Lệ chi phí sao chụp tài liệu, chứngcứ bao gồm trong hồ sơ vụ bài toán do tòa án thực hiện;

b) Lệ phí tổn cấp bản sao bản án,quyết định của tand án.

c) Lệ giá tiền cấp bản sao giấy chứngnhận xóa án tích;

d) Lệ mức giá cấp phiên bản sao những giấy tờkhác của tand án.

Điều 5. Mứcán phí, lệ phí tòa án nhân dân

Mức án phí, lệ phí tand đối vớitừng loại vụ vấn đề được quy định ví dụ tại hạng mục mức án phí, lệ chi phí Tòa ánban hành dĩ nhiên Pháp lệnh này.

Điều 6.Nguyên tắc thu, nộp án phí, lệ giá tiền Tòa án

1. Án phí, lệ phí tòa án nhân dân đượcthu bằng đồng nguyên khối Việt Nam.

2. Cơ quan bao gồm thẩm quyền thu tiềntạm ứng án phí, tiền tạm bợ ứng lệ phí, án phí, lệ phí toàn án nhân dân tối cao phải thực hiện chứng từthu do cỗ Tài chủ yếu phát hành.

Điều 7. Tiềntạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ tầm giá Tòa án

1. Tiền nhất thời ứngán giá thành gồm gồm tiền trợ thì ứng án phí xét xử sơ thẩm và tiền nhất thời ứng án phí tổn phúc thẩm.

2. Tiền tạm ứng lệ tầm giá giải quyếtviệc dân sự gồm tất cả tiền tạm thời ứng lệ phí xét xử sơ thẩm và tiền lâm thời ứng lệ giá thành phúc thẩmđối cùng với trường phù hợp được phòng cáo quyết định của toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm theo quy địnhcủa Bộ pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8.Nghĩa vụ nộp tiền tạm thời ứng án phí, tiền lâm thời ứng lệ phí, án phí, lệ phí tổn Tòa án.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai phải nộptiền tạm bợ ứng án phí, tiền trợ thì ứng lệ phí, án phí, lệ tổn phí Tòa án, trừ ngôi trường hợpkhông đề nghị nộp hoặc được miễn nộp tiền trợ thời ứng án phí, tiền tạm thời ứng lệ phí, ánphí, lệ phí toàn án nhân dân tối cao theo phương tiện của Pháp lệnh này.

Điều 9. Cơquan thu tiền tạm thời ứng án phí, tiền tạm thời ứng lệ phí, án phí, lệ giá tiền Tòa án

1. Ban ngành thi hành án dân sựthu án phí cơ chế tại Điều 3 và những loại lệ phí tandtc quy định tại những khoản1, 4 cùng 5 Điều 4; điểm d khoản 1 Điều 43 của Pháp lệnh này.

2. Tòa án nhân dân thu lệ phí toàn án nhân dân tối cao quyđịnh tại những khoản 3, 6 và 8 Điều 4; khoản 4 Điều 42 của Pháp lệnh này.

3. Cỗ Tư pháp thu lệ tầm giá Tòa ánquy định trên khoản 2 và khoản 7 Điều 4 của Pháp lệnh này.

4. Cơ quan có thẩm quyền thu ánphí, lệ phí tòa án nhân dân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn có thẩm quyền thutiền tạm bợ ứng án phí, tiền trợ thời ứng lệ chi phí Tòa án.

Điều 10.Không đề xuất nộp tiền trợ thì ứng án phí, án phí

Những ngôi trường hợp sau đây khôngphải nộp tiền trợ thời ứng án phí, án phí:

1. Bạn khiếu kiện về danh sáchcử tri thai cử đại biểu Quốc hội, list cử tri thai cử đại biểu Hội đồng nhândân;

2. Cơ quan, tổchức khởi khiếu nại vụ dân sự để bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp của người khác,lợi ích công cộng, ích lợi của bên nước;

3. Viện Kiểm ngay cạnh khởi tố vụ ánhành chính;

4. Viện kiểm gần kề kháng nghị bảnán, ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao theo giấy tờ thủ tục phúc thẩm;

5. Cơ quan, tổ chức triển khai quy định tạikhoản 2 Điều này phòng cáo phiên bản án, ra quyết định của tòa án nhân dân theo thủ tục phúc thẩm.

Điều 11. Miễnnộp toàn thể tiền trợ thời ứng án phí, án phí

Những trường hợp tiếp sau đây được miễnnộp cục bộ tiền tạm ứng án phí, án phí:

1. Fan khởi kiện vụ án hànhchính là yêu đương binh; bố, bà mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng.

2. Người lao rượu cồn khởi khiếu nại đòitiền lương, trợ cấp mất câu hỏi làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, chi phí bồithường về tai nạn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp; giải quyết và xử lý những vấn đề bồi thườngthiệt sợ hãi hoặc bởi vì bị sa thải, dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

3. Tín đồ yêucầu cung cấp dưỡng, xin khẳng định cha, bà mẹ cho bé chưa thành niên, nhỏ đã thành niênmất năng lực hành vi dân sự;

4. Fan khiếu kiện quyết địnhhành chính, hành vi hành chính trong việc vận dụng hoặc thi hành biện pháp xử lýhành chính giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn; gửi vào trường giáo dưỡng; đưavào cơ sở giáo dục, gửi vào đại lý chữa bệnh;

5. Cá nhân, hộgia đình nằm trong diện nghèo theo lao lý của chủ yếu phủ;

6. Người yêu cầu đền bù vềtính mạng, mức độ khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Điều 12.Không buộc phải nộp tiền trợ thì ứng lệ phí, lệ chi phí Tòa án

Những ngôi trường hợp sau đây khôngphải nộp tiền tạm thời ứng lệ phí, lệ phí tổn Tòa án:

1. Bạn lao hễ nộp đối kháng yêu cầuTòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã;

2. Ban chấp hành công đoàn cơ sởyêu cầu toàn án nhân dân tối cao xét tính đúng theo pháp của cuộc đình công;

3. Đại diện tập thể bạn lao độngyêu cầu tòa án xét tính hòa hợp pháp của cuộc đình công;

4. Cơ quan, tổ chức triển khai yêu ước Tòaán hủy câu hỏi kết hôn trái pháp luật;

5. Viện kiểm ngay cạnh kháng nghị cácquyết định của toàn án nhân dân tối cao theo giấy tờ thủ tục phúc thẩm.

Điều 13. Miễnnộp toàn bộ tiền nhất thời ứng lệ phí, lệ phí Tòa án

Cá nhân, hộ gia đình thuộc diệnnghèo theo qui định của chính phủ nước nhà được miễn nộp toàn cục tiền tạm thời ứng lệ phí, lệphí tand quy định trên khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh này.

Điều 14. Miễnnộp 1 phần tiền nhất thời ứng án phí, tiền tạm thời ứng lệ phí, án phí, lệ phí tổn Tòa án

1. Tín đồ có khó khăn về gớm tếđược Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi fan đó trú ngụ hoặc cơ quan, tổchức nơi tín đồ đó thao tác xác nhận, thì được toàn án nhân dân tối cao cho miễn nộp một phần tiềntạm ứng án phí, án phí.

2. Bạn có trở ngại về tởm tếđược Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi fan đó cư trú hoặc cơ quan, tổchức nơi fan đó thao tác làm việc xác nhận, thì được tòa án cho miễn nộp 1 phần tiềntạm ứng lệ phí, lệ phí tòa án quy định trên khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh này.

3. Mức tiền được miễn chế độ tạikhoản 1 với khoản 2 Điều này sẽ không được vượt quá một nửa mức tiền lâm thời ứng án phí, tiềntạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí tòa án nhân dân mà tín đồ đó cần nộp.

Điều 15. Nộpđơn kiến nghị miễn tiền lâm thời ứng án phí, tiền trợ thời ứng lệ phí, án phí, lệ tầm giá Tòaán

1. Người kiến nghị được miễn tiềntạm ứng án phí, tiền trợ thì ứng lệ giá tiền ,án phí, lệ phí tand thuộc trường hợp quyđịnh tại các điều 11, 13 với 14 của Pháp lệnh này phải gồm đơn ý kiến đề nghị nộp mang lại Tòaán gồm thẩm quyền kèm theo những tài liệu, hội chứng từ minh chứng thuộc trường vừa lòng đượcmiễn.

2. Đơn ý kiến đề xuất miễn tiền tạm ứngán phí, tiền trợ thời ứng lệ phí, án phí, lệ phí tòa án nhân dân phải có các nội dung chínhsau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Họ, tên, add của ngườilàm đơn;

c) tại sao và căn cứ đề xuất miễntiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ mức giá Tòa án;

d) xác nhận của Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn nơi fan đó trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi fan đó làmviệc đối với trường hợp cách thức tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnhnày.

Điều 16. Thẩmquyền xét đơn ý kiến đề nghị miễn tiền trợ thời ứng án phí, án phí

1. Trước khi thụ lý vụ án, Thẩmphán được Chánh án tandtc phân công tất cả thẩm quyền xét đơn đề xuất miễn tiền tạmứng án phí.

2. Sau khoản thời gian thụ lý vụ án, Thẩmphán được Chánh án tòa án nhân dân phân công xử lý vụ án tất cả thẩm quyền xét solo đềnghị miễn tiền tạm bợ ứng án giá thành của bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn,của người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan tất cả yêu cầu độc lập trong vụ án.

3. Thẩm phán được Chánh án Tòaán cấp xét xử sơ thẩm phân công gồm thẩm quyền xét đơn ý kiến đề xuất miễn tiền tạm ứng án phíphúc thẩm.

4. Trước lúc mở phiên tòa xét xử sơ thẩmhoặc phúc thẩm, thẩm phán được Chánh án tòa án nhân dân phân công giải quyết và xử lý vụ án tất cả thẩmquyền xét miễn án giá thành cho đương sự gồm yêu cầu.

5. Trên phiên tòa, Hội đồng xét xửsơ thẩm hoặc phúc thẩm gồm thẩm quyền xét miễn án giá thành cho đương sự gồm yêu cầukhi ra phiên bản án, quyết định giải quyết và xử lý nội dung vụ án.

Điều 17. Thẩmquyền xét đơn ý kiến đề xuất miễn tiền tạm bợ ứng lệ phí, lệ giá thành Tòa án

1. Trước khi thụ lý việc dân sự,Thẩm phán được Chánh án tand phân công có thẩm quyền xét đơn đề xuất miễn tiềntạm ứng lệ mức giá Tòa án.

2. Thẩm phán được Chánh án Tòa áncấp sơ thẩm phân công gồm thẩm quyền xét đơn kiến nghị miễn tiền tạm bợ ứng lệ phíphúc thẩm.

3. Trước khi mở phiên họp sơ thẩmhoặc phúc thẩm, quan toà được Chánh án tòa án phân công giải quyết việc dân sựcó thẩm quyền xét miễn lệ phí tòa án cho đương sự có yêu cầu.

4. Tại phiên họp, thẩm phán hoặcHội đồng xử lý việc dân sự gồm thẩm quyền xét miễn lệ phí giải quyết và xử lý việcdân sự mang đến đương sự tất cả yêu mong khi ra quyết định xử lý nội dung việc dân sự.

Điều 18. Xửlý tiền tạm bợ ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ mức giá Tòa án

1. Toàn thể án phí, lệ phí Tòa ánthu được buộc phải nộp đầy đủ, kịp thời vào chi tiêu nhà nước trên kho bạc tình nhà nước.

2. Tiền tạm thời ứng án phí, tiền tạmứng lệ phí tandtc được nộp đến cơ quan bao gồm thẩm quyền thu cơ chế tại Điều 9 củaPháp lệnh này nhằm gửi vào tài khoản tạm giữ lại mở tại kho bạc nhà nước và được rútra nhằm thi hành theo quyết định của Tòa án.

3. Fan đã nộp tiền nhất thời ứng ánphí, tiền tạm bợ ứng lệ phí tòa án nhân dân phải chịu án phí, lệ phí tand thì ngay lập tức saukhi bạn dạng án, ra quyết định của tandtc có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành số tiền tạm bợ ứng đã thuđược đề nghị chuyển vào chi tiêu nhà nước.

4. Ngôi trường hợp tín đồ đã nộp tiềntạm ứng án phí, tiền trợ thì ứng lệ phí toàn án nhân dân tối cao được trả trả 1 phần hoặc toàn bộsố tiền vẫn nộp theo phiên bản án, đưa ra quyết định của tandtc thì phòng ban đã thu tiền tạm thời ứngán phí, tiền lâm thời ứng lệ phí tand phải làm thủ tục trả lại tiền mang đến họ.

5. Trường phù hợp việc xử lý vụviệc dân sự, vụ án hành bao gồm bị tạm thời đình chỉ, thì tiền tạm ứng án phí, chi phí tạmứng lệ phí toàn án nhân dân tối cao đã nộp được xử lý khi vụ việc được thường xuyên giải quyết.

6. Trường phù hợp vụ vấn đề dân sự, vụán hình chính bị đình chỉ theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 192 của bộ luật tố tụngdân sự hoặc những điểm a, b cùng c khoản 1 Điều 41 của Pháp lệnh giấy tờ thủ tục giải quyếtcác vụ án hành chính thì số tiền tạm bợ ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹnhà nước.

7. Trường hòa hợp việc giải quyết và xử lý vụviệc dân sự, vụ án hành bao gồm bị đình chỉ theo chế độ tại khoản 2 Điều 192 củaBộ hình thức tố tụng dân sự hoặc khoản 3 Điều 41 của Pháp lệnh giấy tờ thủ tục giải quyếtcác vụ án hành bao gồm thì tiền trợ thời ứng án mức giá được trả lại cho tất cả những người đã nộp tiềntạm ứng án phí.

8. Ngôi trường hợp tand ra quyết địnhđình chỉ bài toán xét đối chọi yêu ước theo nguyên lý tại khoản 3 Điều 320, khoản 2 Điều325, khoản 3 Điều 331 và khoản 2 Điều 336 của bộ luật tố tụng dân sự thì tiền tạmứng lệ phí toàn án nhân dân tối cao đã nộp được sung vào công quỹ đơn vị nước.

9. Ngôi trường hợp tandtc xét xử giámđốc thẩm hủy bản án, ra quyết định phúc thẩm, giữ lại nguyên bản án, đưa ra quyết định sơ thẩmđúng lao lý của tòa án cấp dưới đã trở nên hủy hoặc bị sửa; tandtc xét xử giám đốcthẩm, tái thẩm hủy bản án, đưa ra quyết định của tandtc đã xét xử vụ án với đình chỉ giảiquyết vụ án thì bắt buộc xem xét, đưa ra quyết định về án phí, lệ mức giá Tòa án.

Điều 19. Kiểmsát việc tuân theo lao lý trong việc thu, nộp, miễn án phí, lệ phí tandtc

Viện kiểm ngay cạnh kiểm sát câu hỏi tuântheo luật pháp trong câu hỏi thu, nộp, miễn nộp một phần, miễn nộp toàn bộ án phí,lệ giá thành Tòa án, đảm bảo cho lao lý được chấp hành nghiêm chỉnh cùng thống nhất.

Chương 2.

ÁN PHÍ trong VỤ ÁN HÌNHSỰ

Điều 20.Các loại án phí trong vụ án hình sự

1. Án mức giá hình sự sơ thẩm

2. Án chi phí hình sự phúc thẩm.

3. Án giá thành dân sự xét xử sơ thẩm đối vớitrường hợp Tòa án giải quyết và xử lý cả phần dân sự vào vụ án hình sự, bao gồm án phídân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí tổn dân sự xét xử sơ thẩm có giá ngạch.

4. Án giá thành dân sự phúc thẩm đối vớitrường thích hợp có kháng nghị về phần dân sự trong vụ án hình sự.

Điều 21.Nghĩa vụ nộp tiền trợ thời ứng án chi phí trong vụ án hình sự

1. Bị cáo và các đương sự trongvụ án hình sự chưa phải nộp tiền lâm thời ứng án mức giá hình sự sơ thẩm, tiền tạm ứngán tầm giá hình sự phúc thẩm với tiền nhất thời ứng án giá tiền dân sự sơ thẩm.

2. Các đương sự vào vụ án hìnhsự kháng nghị về phần dân sự nên nộp tiền lâm thời ứng án phí dân sự phúc thẩm, trừtrường hợp không phải nộp tiền tạm thời ứng án chi phí hoặc được miễn nộp tiền tạm bợ ứngán tổn phí theo dụng cụ của Pháp lệnh này. Mức tiền lâm thời ứng án tổn phí dân sự phúc thẩmvà thời hạn nộp tiền tạm bợ ứng án giá tiền dân sự phúc thẩm được tiến hành theo quy địnhtại Điều 28 và Điều 29 của Pháp lệnh này.

Điều 22.Nghĩa vụ chịu đựng án phí sơ thẩm trong vụ án hình sự

1. Người bị kết án phải chịu ánphí hình sự sơ thẩm

2. Fan bị hại đã yêu ước khởitố buộc phải chịu án mức giá hình sự sơ thẩm trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêucầu của người bị hại, Nếu toàn án nhân dân tối cao tuyên ba bị cáo không có tội hoặc vụ án bịđình chỉ theo phương tiện tại khoản 2 Điều 105 của bộ luật tố tụng hình sự.

3. Nghĩa vụ chịuán giá thành dân sự sơ thẩm trong vụ án hình sự được tiến hành theo cơ chế tại Điều27 của Pháp lệnh này.

Điều 23.Nghĩa vụ chịu án tổn phí phúc thẩm trong vụ án hình sự

1. Bị cáo,người đại diện thay mặt hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự của bản ánsơ thẩm đề xuất chịu án phí tổn hình sự phúc thẩm, nếu tòa án cấp phúc thẩm giữ lại nguyênquyết định về hình sự của bạn dạng án sơ thẩm.

2. Bị cáo,người đại diện thay mặt hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự cùng phần dânsự của bản án sơ thẩm phải chịu đựng án giá thành hình sự phúc thẩm cùng án chi phí dân sự phúcthẩm, nếu tòa án cấp phúc thẩm duy trì nguyên tổng thể quyết định của buôn bán án sơ thẩm.

3. Người bị hại kháng cáo phảichịu án phí tổn hình sự phúc thẩm vào trường vừa lòng vụ án được khởi tố theo yêu thương cầucủa tín đồ bị hại và của tandtc cấp phúc thẩm không thay đổi quyết định của bản án,quyết định sơ thẩm, tuyên cha bị cáo không phạm tội.

4. Người kháng nghị phần quyết địnhvề dân sự của bản án xét xử sơ thẩm phải chịu đựng án phí tổn dân sự phúc án theo phép tắc tạiĐiều 30 của Pháp lệnh này.

5. Trường hợp toàn án nhân dân tối cao cấp phúc thẩmhủy bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm nhằm điều tra, xét xử lại hoặc đình chỉ vụ án thìngười chống cáo chưa phải chịu án giá thành hình sự phúc thẩm.

6. Người kháng cáo rút đối chọi khángcáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm chưa hẳn chịuán tầm giá hình sự phúc thẩm.

7. Ngườikháng cáo không hẳn chịu án phí phúc thẩm vào trường vừa lòng yêu cầu kháng cáo củahọ được tòa án chấp nhận.

Chương 3.

ÁN PHÍ trong VỤ ÁN DÂN SỰ

Điều 24.Các các loại án phí tổn trong vụ án dân sự

1. Các loại án mức giá trong vụ ándân sự bao gồm:

a) Án chi phí dân sự sơ thẩm đối vớivụ án dân sự không tồn tại giá ngạch;

b) Án phí tổn dân sự sơ thẩm đối vớivụ án dân sự có giá ngạch;

c) Án phí dân sự phúc thẩm.

2. Vụ án dân sự không tồn tại giá ngạchlà vụ án mà trong số đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc khôngthể xác minh được giá trị bằng một trong những tiền cầm cố thể.

3. Vụ án dân sự có mức giá ngạch làvụ án mà trong số ấy yêu mong của đương sự là một trong những tiền hoặc là gia sản có thểxác định được bằng một số trong những tiền vắt thể.

Điều 25.Nghĩa vụ nộp tiền nhất thời ứng án chi phí dân sự sơ thẩm

1. Nguyênđơn, bị đối chọi có yêu mong phản tố đối với nguyên đơn, người dân có quyền lợi, nghĩa vụliên quan gồm yêu cầu tự do trong vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và giađình, kinh doanh, thương mại và lao động đề nghị nộp tiền tạm thời ứng án phí dân sự sơthẩm, trừ trường hợp chưa hẳn nộp tiền tạm bợ ứng án giá tiền hoặc được miễn nộp tiềntạm ứng án giá thành theo quy định Pháp lệnh này.

2. Trường hòa hợp vụ án gồm nhiềunguyên solo mà mỗi số nguyên solo có yêu thương cầu chủ quyền thì mỗi nguyên đối chọi phải nộptiền trợ thì ứng án tổn phí theo yêu ước riêng của từng người; nếu những nguyên 1-1 cùngchung một yêu mong thì những nguyên solo phải nộp chung tiền tạm thời ứng án phí.

3. Trường thích hợp vụ án có khá nhiều bịđơn mà mỗi bị đối kháng có yêu cầu phản tố tự do thì từng bị 1-1 phải nộp tiền tạm bợ ứngán tầm giá theo yêu mong riêng của từng người; nếu các bị đơn cùng phổ biến một yêu thương cầuphản tố thì những bị đơn phải nộp chung tiền trợ thì ứng án phí.

4. Người cónghĩa vụ nộp tiền nhất thời ứng án phí trong vụ án dân sự không tồn tại giá ngạch bắt buộc nộptiền tạm bợ ứng án giá thành dân sự xét xử sơ thẩm bằng nút án phí dân sự sơ thẩm; vào vụ ándân sự có mức giá ngạch đề xuất nộp tiền tạm bợ ứng án chi phí dân sự sơ thẩm bằng một nửa mức ánphí dân sự xét xử sơ thẩm mà Tòa án dự trù theo giá trị gia tài có tranh chấp màđương sự yêu cầu giải quyết.

Điều 26. Thờihạn nộp tiền trợ thì ứng án phí tổn dân sự sơ thẩm.

Nguyên đơn, bị đối chọi có yêu mong phảntố so với nguyên đơn, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan bao gồm yêu ước độc lậpphải nộp tiền trợ thì ứng án giá tiền dân sự xét xử sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngàynhận được thông tin của tand về việc nộp tiền trợ thời ứng án phí.

Điều 27.Nghĩa vụ chịu đựng án phí tổn dân sự sơ thẩm

1. Đương sự cần chịu án chi phí dânsự sơ thẩm so với yêu cầu của mình không được tandtc chấp nhận.

2. Bị đối chọi phải chịu toàn thể ánphí dân sự xét xử sơ thẩm trong trường hợp toàn cục yêu cầu của nguyên solo được Tòa ánchấp nhận.

3. Nguyên đơn phải chịu đựng toàn bộán tầm giá dân sự xét xử sơ thẩm trong trường hợp toàn thể yêu mong của nguyên solo không đượcTòa án chấp nhận.

4. Nguyên đối kháng phải chịu đựng án phídân sự sơ thẩm tương xứng với phần yêu cầu không được toàn án nhân dân tối cao chấp nhận. Bị đơnphải chịu án tầm giá dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên solo đối vớibị đối chọi được tòa án nhân dân chấp nhận.

5. Bị đơn có yêu cầu phản tố phảichịu án giá tiền dân sự sơ thẩm so với phần yêu cầu phản tố không được tòa án chấpnhận. Nguyên đối kháng phải chịu án mức giá dân sự sơ thẩm theo phần yêu mong phản tố củabị đơn được toàn án nhân dân tối cao chấp nhận.

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụliên quan bao gồm yêu cầu độc lập phải chịu đựng án giá tiền dân sự xét xử sơ thẩm theo phần yêu cầuđộc lập không được tand chấp nhận. Người dân có nghĩa vụ so với yêu mong độc lậpcủa người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan nên chịu án giá thành dân sự xét xử sơ thẩm theophần yêu thương cầu độc lập được tòa án chấp nhận.

7. Từng bênđương sự buộc phải chịu án tổn phí dân sự sơ thẩm theo mức tương xứng với giá trị phầntài sản, phần di sản mà họ được hưởng, được chia trong ngôi trường hợp những bên đươngsự ko tự khẳng định được phần tài sản của chính bản thân mình trong khối tài sản chung, phầndi sản nhưng mà mình được hưởng trong khối di tích thừa kế và bao gồm một trong số bên yêucầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di tích thừa kế đó.

8. Nguyên đơnphải chịu án chi phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn không dựa vào vào việc Tòaán gật đầu đồng ý hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

9. Những đương sựtrong vụ án hôn nhân gia đình và gia đình có tranh chấp về vấn đề chia tài sản chung của vợchồng thì ngoài việc chịu án giá thành dân sự xét xử sơ thẩm quy định tại điểm a khoản 1 Điều24 của Pháp lệnh này, còn đề nghị chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấpnhư đối với vụ án dân sự có mức giá ngạch tương ứng với giá trị phần gia sản mà họđược chia.

10. Tín đồ cónghĩa vụ chế tạo định kỳ theo đưa ra quyết định của tòa án nhân dân phải chịu án mức giá dân sựsơ thẩm như so với trường vừa lòng vụ án dân sự không có giá ngạch.

11. Các bênđương sự thỏa hiệp được cùng nhau về việc giải quyết vụ án trong trường vừa lòng Tòaán triển khai hòa giải trước lúc mở phiên tòa xét xử thì nên chịu một nửa mức án phí tổn quy định.

12. Ngôi trường hợp những bên đương sựthỏa thuận được với nhau về việc giải quyết và xử lý vụ án tại phiên sơ thẩm thì cácđương sự vẫn phải chịu án phí tổn dân sự xét xử sơ thẩm như trường đúng theo xét xử vụ án đó.

13. Vào vụ án có bạn khôngphải nộp hoặc được miễn nộp án giá thành dân sự sơ thẩm thì những người không giống vẫn phảinộp án giá tiền dân sự sơ thẩm theo nguyên lý tại Điều này.

Điều 28.Nghĩa vụ nộp tiền trợ thời ứng án mức giá dân sự phúc thẩm

1. Người kháng cáo theo thủ tục phúcthẩm buộc phải nộp tiền lâm thời ứng án giá tiền dân sự phúc thẩm, trừ ngôi trường hợp không hẳn nộptiền tạm ứng án tầm giá hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án chi phí theo pháp luật củaPháp lệnh này.

2. Mức tiền trợ thời ứng án mức giá dân sựphúc thẩm bằng mức án tầm giá dân sự phúc thẩm.

Điều 29. Thờihạn nộp tiền tạm ứng án tầm giá dân sự phúc thẩm

Trong thời hạn 10 ngày, nói từngày nhấn được thông tin của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm về câu hỏi nộp tiền tạm bợ ứng án phíphúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm bợ ứng án phí phúc thẩm với nộp choTòa án cấp xét xử sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm bợ ứng án phí, trừ trường hợp gồm lý dochính đáng.

Điều 30.Nghĩa vụ chịu đựng án phí tổn dân sự phúc thẩm

1. Đương sự kháng nghị phải chịuán tầm giá dân sự phúc thẩm, nếu tand cấp phúc thẩm duy trì nguyên bạn dạng án, quyết địnhsơ thẩm.

2. Trường hợp toàn án nhân dân tối cao cấp phúc thẩmsửa bạn dạng án, đưa ra quyết định sơ thẩm bị kháng nghị thì đương sự kháng cáo không phảichịu án tổn phí dân sự phúc thẩm; tandtc cấp phúc án phải khẳng định lại nhiệm vụ nộpán phí tổn dân sự xét xử sơ thẩm theo cơ chế tại Điều 131 của cục luật tố tụng dân sự vàĐiều 27 của Pháp lệnh này.

3. Ngôi trường hợp tòa án cấp phúc thẩmhủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng nghị để xét xử xét xử sơ thẩm lại thì đương sựkháng cáo không phải chịu án giá thành dân sự phúc thẩm.

4. Đương sự rút kháng cáo trướckhi mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bắt buộc chịu 1/2 mức án tầm giá dân sự phúc thẩm. Đương sựrút kháng nghị tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bắt buộc chịu toàn thể án tầm giá dân sự phúc thẩm.

5. Trường hợp các đương sự thỏathuận được cùng nhau về việc giải quyết và xử lý vụ án tại phiên tòa phúc thẩm thì đươngsự kháng cáo phải chịu tổng thể án mức giá dân sự phúc thẩm. Về án phí tổn dân sự sơ thẩm,nếu những đương sự tự thỏa thuận hợp tác được với nhau thì các đương sự chịu đựng án tầm giá dân sựsơ thẩm theo thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án xác minh lại ánphí dân sự xét xử sơ thẩm theo nội dung thỏa thuận hợp tác về việc giải quyết và xử lý vụ án trên phiêntòa phúc thẩm.

6. Trường đúng theo nguyên 1-1 rút đơnkhởi kiện trước lúc mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm cùng đượcbị đơn đồng ý thì các đương sự vẫn cần chịu án giá tiền dân sự xét xử sơ thẩm theo quyết địnhcủa tòa án cấp xét xử sơ thẩm và nên chịu 1/2 mức án giá tiền dân sự phúc thẩm.

7. Trong vụ án có fan không phảinộp hoặc được miễn nộp án phí dân sự phúc thẩm thì các người khác vẫn buộc phải chịuán chi phí dân sự phúc thẩm theo pháp luật tại những khoản 1, 4, 5 cùng 6 Điều này.

Chương 4.

ÁN PHÍ vào VỤ ÁN HÀNHCHÍNH

Điều 31.Các một số loại án phí tổn trong vụ án hành thiết yếu

1. Án tầm giá hành chính sơ thẩm.

2. Án chi phí hành thiết yếu phúc thẩm.

3. Án giá tiền dân sự sơ thẩm đối vớitrường thích hợp có giải quyết và xử lý về bồi thường thiệt hại, bao gồm án mức giá dân sự sơ thẩmkhông có mức giá ngạch và án phí tổn dân sự xét xử sơ thẩm có giá chỉ ngạch.

4. Án giá tiền dân sự phúc thẩm đối vớitrường đúng theo có kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại.

Điều 32.Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí xét xử sơ thẩm trong vụ án hành bao gồm

1. Fan khởi khiếu nại vụ án hànhchính đề xuất nộp tiền lâm thời ứng án chi phí hành chủ yếu sơ thẩm, trừ trường thích hợp không phảinộp tiền tạm thời ứng án tổn phí hoặc được miễn nộp tiền trợ thì ứng án giá thành theo khí cụ củaPháp lệnh này.

2. Tình nhân cầu đền bù thiệthại trong vụ án hành chính không phải nộp tiền trợ thì ứng án chi phí dân sự sơ thẩm.

3. Người có nghĩa vụ nộp tiền tạmứng án tổn phí trong vụ án hành chính xét xử sơ thẩm phải nộp tiền tạm thời ứng án tổn phí hànhchính sơ thẩm bằng mức án tầm giá hành bao gồm sơ thẩm.

Điều 33. Thờihạn nộp tiền nhất thời ứng án tầm giá hành thiết yếu sơ thẩm

Người khởi kiện đề xuất nộp tiền tạmứng án chi phí hành chính xét xử sơ thẩm trong thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày nhấn đượcthông báo của tand về việc nộp tiền tạm thời ứng án phí.

Điều 34.Nghĩa vụ chịu đựng án phí sơ thẩm trong vụ án hành bao gồm

1. Tín đồ có quyết định hànhchính, hành động hành chính bị năng khiếu kiện nên chịu án phí tổn hành bao gồm sơ thẩmtrong ngôi trường hợp bản án, đưa ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao tuyên đưa ra quyết định hành chính,hành vi hành thiết yếu đó là trái pháp luật.

2. Fan khởi kiện đề xuất chịu ánphí hành chính sơ thẩm trong trường hợp bản án, đưa ra quyết định của tòa án nhân dân tuyên quyếtđịnh hành chính, hành vi hành thiết yếu đó là đúng pháp luật.

3. Nhiệm vụ chịu án giá thành dân sựsơ thẩm vào vụ án hành bao gồm được tiến hành theo dụng cụ tại Điều 27 củaPháp lệnh này.

Điều 35.Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí tổn phúc thẩm vào vụ án hành chính

1. Người kháng cáo phải nộp tiềntạm ứng án tầm giá hành thiết yếu phúc thẩm, trừ trường hợp chưa phải nộp tiền nhất thời ứngán giá tiền hoặc được miễn nộp tiền lâm thời ứng án phí tổn theo hình thức của Pháp lệnh này.

2. Nấc tiền lâm thời ứng án phí tổn hànhchính phúc thẩm bởi mức án tầm giá hành chủ yếu phúc thẩm.

3. Những đương sự trong vụ án hànhchính kháng cáo về bồi thường thiệt hại buộc phải nộp tiền trợ thì ứng án phí dân sựphúc thẩm, trừ trường hợp không hẳn nộp tiền tạm thời ứng án chi phí hoặc được miễn nộptiền nhất thời ứng án chi phí theo luật của Pháp lệnh này. Nút tiền lâm thời ứng án phídân sự phúc án được thực hiện theo chính sách tại khoản 2 Điều 28 của Pháp lệnhnày.

Điều 36. Thờihạn nộp tiền trợ thời ứng án chi phí phúc thẩm trong vụ án hành bao gồm

Trong thời hạn 07 ngày, đề cập từngày nhận được thông báo của toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm về bài toán nộp tiền trợ thì ứng án phíhành chính phúc thẩm, tiền tạm bợ ứng án mức giá dân sự phúc thẩm vào vụ án hànhchính, người kháng cáo phải nộp tiền lâm thời ứng án tầm giá phúc thẩm và nộp mang lại Tòa áncấp xét xử sơ thẩm biên lai nộp tiền lâm thời ứng án phí, trừ trường thích hợp có tại sao chínhđáng.

Điều 37.Nghĩa vụ chịu án giá thành phúc thẩm trong vụ án hành thiết yếu

1. Người kháng cáo phải chịu ánphí hành chính phúc thẩm, nếu toàn án nhân dân tối cao cấp phúc thẩm duy trì nguyên phiên bản án, quyết địnhsơ thẩm.

2. Ngôi trường hợp tandtc cấp phúc thẩmsửa 1 phần hoặc toàn bộ bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm bị phòng cáo, hủy phiên bản án,quyết định xét xử sơ thẩm bị kháng cáo và chuyển hồ sơ vụ án cho toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩmxét xử lại thì tín đồ kháng cáo không hẳn chịu án tổn phí hành thiết yếu phúc thẩm.

3. Đương sự rút kháng cáo trướckhi mở phiên tòa phúc thẩm bắt buộc chịu 50% mức án phí hành thiết yếu phúc thẩm. Đươngsự rút kháng nghị tại phiên tòa xét xử phúc thẩm nên chịu cục bộ án giá thành hành chínhphúc thẩm.

4. Người kháng cáo phần quyết địnhvề bồi thường thiệt hại của bạn dạng án sơ thẩm phải chịu án giá tiền dân sự phúc thẩmtheo qui định tại Điều 30 của Pháp lệnh này.

5. Người kháng cáo không hẳn chịuán giá thành phúc thẩm trong trường vừa lòng yêu mong kháng cáo của mình được tòa án chấp nhận.

Chương 5.

LỆ PHÍ TÒA ÁN

MỤC 1. LỆ PHÍTÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Điều 38. Lệphí giải quyết và xử lý việc dân sự

Lệ phí xử lý việc dân sựbao tất cả lệ phí xét xử sơ thẩm và lệ giá tiền phúc thẩm.

Điều 39.Nghĩa vụ nộp tiền lâm thời ứng lệ phí, lệ chi phí sơ thẩm giải quyết và xử lý việc dân sự

1. Bạn nộp đơn yêu cầu Tòa ángiải quyết những việc dân sự dụng cụ tại các khoản 1, 2, 3, 4 cùng 6 Điều 26 vàcác khoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 7 Điều 28 của bộ luật tố tụng dân sự có nghĩa vụ nộptiền tạm thời ứng lệ giá thành Tòa án, trừ ngôi trường hợp chưa hẳn nộp tiền tạm ứng lệ phíTòa án hoặc được miễn nộp tiền trợ thời ứng lệ phí toàn án nhân dân tối cao theo phương pháp của Pháp lệnhnày.

2. Người yêu cầu tand giải quyếtviệc dân sự nên chịu lệ phí sơ thẩm không nhờ vào vào việc tandtc chấp nhậnhay không chấp nhận đơn yêu ước của họ, trừ ngôi trường hợp không phải nộp lệ phíTòa án hoặc được miễn nộp lệ phí tandtc theo hiện tượng của Pháp lệnh này.

Điều 40.Nghĩa vụ nộp tiền tạm thời ứng lệ phí, lệ phí phúc thẩm giải quyết và xử lý việc dân sự.

1. Tín đồ kháng cáo ra quyết định giảiquyết bài toán dân sự nguyên tắc tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 26 và những khoản1, 4, 5 và 7 Điều 28 của cục luật tố tụng dân sự đề xuất nộp tiền trợ thời ứng lệ phíphúc thẩm, trừ ngôi trường hợp chưa hẳn nộp tiền trợ thời ứng lệ phí tòa án hoặc đượcmiễn nộp tiền lâm thời ứng lệ phí tòa án nhân dân theo quy định của Pháp lệnh này.

2. Người kháng cáo không phải chịulệ chi phí phúc thẩm trong trường vừa lòng yêu mong kháng cáo của mình được tòa án chấp nhận;phải chịu lệ chi phí phúc thẩm vào trường hòa hợp yêu mong kháng cáo của mình không đượcTòa án chấp nhận.

Điều 41. Thờihạn nộp với mức tiền trợ thì ứng lệ phí tổn sơ thẩm, phúc thẩm

1. Bạn phải nộp tiền trợ thời ứng lệphí có nghĩa vụ nộp tiền trợ thì ứng lệ phí tổn sơ thẩm, phúc thẩm vào thời hạn 05ngày làm việc, kể từ ngày dìm được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm thời ứnglệ phí, trừ trường đúng theo có vì sao chính đáng.

2. Fan có nghĩa vụ nộp chi phí tạmứng lệ chi phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự nên nộp tiền tạm ứng lệphí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết và xử lý việc dân sự bởi mức lệ phí xử lý việcdân sự.

MỤC 2. CÁC LOẠILỆ PHÍ TÒA ÁN KHÁC

Điều 42. Lệphí Tòa án giải quyết và xử lý các bài toán dân sự liên quan đến vận động Trọng tài thươngmại vn

Người nộp 1-1 yêu cầu toàn án nhân dân tối cao giảiquyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài yêu quý mại việt nam phảinộp lệ chi phí Tòa án trong số trường phù hợp sau đây:

1. Yêu cầu chỉ định, chuyển đổi trọngtài viên

2. Yêu ước áp dụng, ráng đổi, hủybỏ phương án khẩn cấp cho tạm thời;

3. Yêu mong hủy quyết định trọngtài;

4. Chống cáo ra quyết định của Tòaán, trường hợp yêu cầu kháng cáo không được toàn án nhân dân tối cao chấp nhận;

5. Yêu ước Tòa án xử lý cácviệc dân sự không giống mà điều khoản về Trọng tài yêu mến mại vn có quy định.

Điều 43. Lệphí công nhận và mang lại thi hành trên Việt Nam bạn dạng án, ra quyết định dân sự của tand ánnước ngoài, ra quyết định của Trọng tài nước ngoài

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức phảinộp lệ phí Tòa án trong số trường phù hợp sau đây:

a) Yêu ước Tòa án nước ta côngnhận và mang đến thi hành tại Việt Nam bản án, ra quyết định dân sự của toàn án nhân dân tối cao nướcngoài;

b) Yêu ước Tòa án vn khôngcông nhận bản án, đưa ra quyết định dân sự của tand nước ngoài không có yêu mong thihành trên Việt Nam.

c) Yêu ước Tòa án vn côngnhận và mang đến thi hành tại việt nam quyết định của Trọng tài nước ngoài;

d) chống cáo đưa ra quyết định của Tòaán so với yêu cầu lý lẽ tại những điểm a, b với c khoản này, giả dụ yêu cầu khángcáo của họ không được chấp nhận.

2. Khi gửi hồ sơ mang đến Tòa án,cơ quan nhận đối chọi yêu mong của đương sự bắt buộc gửi kèm hội chứng từ thu lệ phí.

Điều 44. Lệphí nộp 1-1 yêu mong mở thủ tục phá sản

Chủ doanh nghiệp, thay mặt đại diện hợppháp của nhà doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, các cổ đông doanh nghiệp cổ phần, thành viênhợp danh công ty hợp danh, các thành viên công ty nhiệm vụ hữu hạn, các chủ nợkhông có bảo vệ hoặc bao gồm bảo đảm một phần khi nộp đối kháng yêu mong mở thủ tục phá sảnđối với doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã buộc phải nộp lệ phí.

Điều 45. Lệphí xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Người sử dụng lao đụng nộp đơnyêu cầu tòa án nhân dân xét tính thích hợp pháp của cuộc làm reo phải nộp lệ phí.

Điều 46. Lệphí bắt giữ lại tàu biển, tàu bay

Người nộp đối kháng yêu cầu tòa án nhân dân bắtgiữ tàu biển, tàu bay đề nghị nộp lệ tầm giá bắt giữ lại tàu biển, tàu bay.

Điều 47. Lệphí tiến hành ủy thác tư pháp của tòa án nhân dân án nước ngoài tại vn

Bên quốc tế ủy thác tứ phápcho tòa án nước ta tiến hành một số chuyển động tố tụng dân sự đề nghị nộp lệ phí,trừ trường hợp điều ước thế giới mà nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta làthành viên bao gồm quy định khác.

Điều 48. Lệphí cấp bạn dạng sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại tòa án

Người yêu cầu tòa án cấp phiên bản saogiấy tờ, sao chụp tài liệu đề nghị nộp lệ mức giá Tòa án.

Điều 49. Thờihạn nộp các loại lệ phí tòa án khác

1. Người yêu cầu toàn án nhân dân tối cao giải quyếtcác vấn đề quy định tại các điều tự Điều 42 mang đến Điều 48 của Pháp lệnh này buộc phải nộplệ tầm giá cho cơ quan gồm thẩm quyền lao lý tại Điều 9 của Pháp lệnh này vào thờihạn do lao lý quy định.

2. Fan kháng cáo đưa ra quyết định củaTòa án vẻ ngoài tại khoản 4 Điều 42, điểm d khoản 1 Điều 43 của Pháp lệnh nàyphải nộp tiền trợ thời ứng lệ phí kháng nghị trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, nói từngày thừa nhận được thông tin của toàn án nhân dân tối cao về việc nộp lệ chi phí kháng cáo, trừ trường hợpcó tại sao chính đáng.

Chương 6.

KHIẾU NẠI VÀ ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 50. Giảiquyết khiếu nại về án phí, lệ giá thành Tòa án

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức cóquyền khiếu nại quyết định, hành động của cơ quan, người dân có thẩm quyền về tiền tạmứng án phí, tiền nhất thời ứng lệ phí, án phí, lệ phí toàn án nhân dân tối cao khi có căn cứ cho rằngquyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và tiện ích hợp pháp củamình.

2. Khiếu nại so với quyết định,hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên về án phí, lệphí tòa án nhân dân được giải quyết và xử lý theo nguyên tắc của điều khoản thi hành án dân sự.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai cóquyền khiếu nại mang đến Chánh án tandtc cấp xét xử sơ thẩm trong thời hạn 03 ngày làm cho việc,kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về nộp tiền nhất thời ứng án phí, tiền tạm bợ ứnglệ phí, lệ chi phí Tòa án, Chánh án tand cấp xét xử sơ thẩm phải coi xét giải quyết khiếunại vào thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận được 1-1 khiếu nại. Quyếtđịnh của Chánh án tòa án cấp sơ thẩm là đưa ra quyết định cuối cùng.

Khiếu năn nỉ về án phí, lệ giá thành Tòaán trong bạn dạng án, đưa ra quyết định của tandtc được giải quyết theo luật của phápluật tố tụng dân sự, tố tụng hình sự hoặc tố tụng hành chính.

4. Khiếu nại về câu hỏi thu lệ phíTòa án của cục Tư pháp được giải quyết theo luật pháp của pháp luật về khiếu nại.

Điều 51. Hiệulực thi hành

Pháp lệnh này còn có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 52. Hướngdẫn thi hành

Chính phủ, tòa án nhân dân nhân dân tốicao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của mìnhcó nhiệm vụ hướng dẫn thực hành Pháp lệnh này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Phú Trọng

DANH MỤC

MỨC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN(Ban hành hẳn nhiên Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 mon 02 năm 2009)

I. ÁN PHÍ

1. Mức án tổn phí hình sự sơ thẩm vàán tầm giá hình sự phúc thẩm; nút án giá tiền dân sự sơ thẩm đối với vụ dân sự khôngcó giá chỉ ngạch, mức án chi phí dân sự phúc thẩm; nấc án phí tổn hành chính xét xử sơ thẩm và ánphí hành thiết yếu phúc thẩm: