PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ

Ở bài học trước bọn họ đã mày mò và biết phương pháp tính độ đậm đặc dung dịch. Cơ mà làm nạm nào nhằm pha chế dung dịch theo nồng độ mang lại trước? họ cùng tìm hiểu nội dung bài học kinh nghiệm sau:


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Giải pháp pha chế dung dịch theo nồng độ đến trước

1.2. Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước

2. Luyện tập Bài 43 chất hóa học 8

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK với Nâng cao

3. Hỏi đápvề bài xích 43 chương 6 hóa học 8


Đầu tiên ta khẳng định chất tan, dung môi là chất nào?

Có 2 loại pha chế:

Pha chế hỗn hợp theo mật độ phần trămPha chế dung dịch theo độ đậm đặc mol

Bài tập 1:Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ đề xuất thiết, hãy tính toán và nêu giải pháp pha chế 50 gam dung dịch CuSO410%.

a) Tính toán

Đề bài bác cho cân nặng chất tan là 50 gam dung dịch CuSO4 với nồng độ phần trăm của dung dịch C% = 10%.

Vận dụng công thức tính khối lượng chất chảy ta có:

(m_CuSO_4 = fracC\% .m_dd100\% )=(frac10\%.50 100\% = 5(gam))

Các em để ý tới phương pháp tính khối lượng dung dịch làmdung dịch = mdung môi + mchất tan

Có trọng lượng chất tan (5gam CuSO4), có cân nặng dung dịch (50 gam). Do vậy ta suy ra được cân nặng dung môi (nước)

mdung dịch = mdung môi + mchất tan⇒mdung môi=mdung dịch -mchất tan= 50 - 5 = 45 (gam)

Vậykhối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là 45 gam.

b) phương pháp pha chế:

Bước 1: chuẩn chỉnh bịDụng cụ: cân phân tích (cân bao gồm tính đúng mực cao, tính theo mg), cốc phân tách độ, đũa thủy tinh, ống đongHóa chất: CuSO4rắn, khan, nước cất.Bước 2: triển khai pha chếCân mang 45 gam tinh thể CuSO4(màu xanh)​Dùng ống đong, đong 100ml nước đựng rồi đổ vào cốc chia độ.Cho 5 gamCuSO4 vào ly rồi khuấy đều bởi đũa thủy tinh ta được 50 gam dung dịchCuSO410%.

*

Hình 1: quy trình pha chế 50 gam hỗn hợp CuSO4 10%

Bài tập 2:Từ muối hạt CuSO4, nước đựng và các dụng cụ cần thiết, hãy giám sát và đo lường và nêu bí quyết pha chế50 ml dung dịch CuSO41M.

a) Tính toán

Từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch nhận ra có cất 3 ẩn là số mol (n), thể tích (V) với nồng độ mol (CM).

Đề bài cung ứng 2 dữ khiếu nại là thể tích dung dịch cùng nồng độ mol (1mol/l)

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lít nên dữ khiếu nại ml cần đổi về lít: 50 ml =(frac501000 = 0,05(lit))

Cho nguyên tử khối của Cu = 64, S = 32, O = 16

Cụ thể như sau:

Số mol CuSO4 đựng trong50 ml hỗn hợp CuSO41M là:

(n = C_M.V = 1.0,05 = 0,05(mol))

Khối lượngCuSO4chứa trong50 ml dung dịch CuSO41M là:

(m_CuSO_4 = n_CuSO_4.M_CuSO_4 = 0,05.(64 + 32 + 16.4) = 8(gam))

Vậy khối lượngCuSO4 yêu cầu thêm vào là 8 gam để tạo50 ml hỗn hợp CuSO41M.

b) giải pháp pha chế

Bước 1: chuẩn chỉnh bịDụng cụ: cân nặng phân tích (cân gồm tính đúng đắn cao, tính theo mg), cốc chia độ, đũa thủy tinh, ống đongHóa chất: CuSO4rắn, khan, nước cất.

Bước 2: tiến hành pha chế

Cân 8g CuSO4 cho vào cốc thủy tinh môi trường 100ml.Đổ ngớ ngẩn dần nước để vào cốc với khuấy nhẹ cho đủ 50 ml dung dịch ta được 50 ml hỗn hợp CuSO4 1M.

*

Hình 2:Quá trình điều chế 50 ml dung dịch CuSO41M


Bài tập 1: Từ muối MgSO­4, nước đựng và những dụng cụ nên thiết, hãy đo lường và thống kê và nêu giải pháp pha chế 100ml hỗn hợp MgSO4 0,4 M từ dung dịch MgSO4 2M.

a) Tính toán

Từ bí quyết tính độ đậm đặc mol của dung dịch phân biệt có cất 3 ẩn là số mol (n), thể tích (V) cùng nồng độ mol (CM).

Đề bài hỗ trợ 2 dữ khiếu nại là thể tích hỗn hợp (100 ml) với nồng độ mol (0,4M)

Lưu ý: Vì đơn vị chức năng của nồng độ mol là (mol/lit) bắt buộc thể tích đề xuất đổi tự ml sang lít.

Cho nguyên tử khối của Mg = 24, S = 32, O = 16

Cụ thể như sau:

Đổi 100ml thành 0,1 lít

Số mol chất tan tất cả trong 100ml hỗn hợp 0,4M:

(n_MgSO_4 = C_M.V = 0,4.0,1 = 0,04(mol))

+ Thể tích hỗn hợp MgSO4 2M trong những số đó có 0,04 mol MgSO4:

(V" = fracnC_M" = frac0,042 = 0,02(lit)=20(ml))

b) biện pháp pha chế

Bước 1: chuẩn chỉnh bịDụng cụ: Cốc phân chia độ, đũa thủy tinh, ống đongHóa chất: dung dịch MgSO42M, nước cất​Bước 2: thực hiện pha chế​Lấy 20ml dung dịch MgSO4 bỏ vô cốc chất thủy tinh 250mlĐổ đàng hoàng nước bỏ vào cốc cùng khuấy nhẹ cho 100ml thì dừng lại ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,04M.

*

Hình 3:Quá trình trộn loãng dung dịch MgSO4 2M

Bài tập 2:Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy đo lường và thống kê và nêu phương pháp pha chế 150g hỗn hợp NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

a) Tính toán

Khối lượng NaCl trong 150g hỗn hợp NaCl 2,5% là:

(m_NaCl = fracC\% .m_ mdd m100\% = frac2,5.150100 = 3,75(g))

Khối lượng hỗn hợp NaCl ban đầu chứa 3,75g NaCl là:

(m_ mdd = fracm_ct.100\% C\% = frac3,75.10010 = 37,5(g))

Khối lượng nước bắt buộc dùng là:

mdm= 150 – 37,5 = 112,5(g)

b) bí quyết pha chế

Bước 1: chuẩn chỉnh bịDụng cụ:Cân đối chiếu (cân gồm tính chính xác cao, tính theo mg), cốc phân tách độ hoặc bình tam giác, đũa thủy tinh, ống đongHóa chất: muối NaCl, nước cấtBước 2: Tiến hành trộn chếCân lấy 37,5g dung dịch NaCl 10% cho vô cốc thủy tinh trong 200ml (hoặc bình tam giác.Đong đem 112,5ml nước chứa rồi đổ thảnh thơi vào ly đựng hỗn hợp NaCl 10%, khuấy đều. Ta được hỗn hợp NaCl 2,5%.

​Lưu ý:Khi cân dung dịch ta cân nặng cả dung dịch cùng bình cất dung dịch phải ta sẽ cân riêng bình đựng, kế tiếp lấy tổng trọng lượng trừ đi trọng lượng bình là ra được trọng lượng dung dịch chứa trong bình. Cụ thể như bài này. Cân nặng bình trống rỗng là 50 gam, tổng cân nặng bình với dung dịch là 87,8 gam. Vì thế ta vừa cân nặng được 87,5 - 50 = 37,5 gam dung dịch.