HỌC TIẾNG NHẬT QUA BÀI HÁT NHẬT KÝ CỦA MẸ

bài hát nhat ky cua me (chinese cover) vày ca sĩ Nguyen Tran nằm trong thể các loại Tui Hat. Tìm kiếm loi bai hat nhat ky cua me (chinese cover) - Nguyen Tran tức thì trên cusc.edu.vn. Nghe bài bác hát Nhật ký Của người mẹ (Chinese Cover) rất tốt 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Nhật ký kết Của bà bầu (Chinese Cover) vày ca sĩ Nguyên Trần thể hiện, ở trong thể loại Tui Hát. Các bạn cũng có thể nghe, tải về (tải nhạc) bài xích hát nhat ky cua me (chinese cover) mp3, playlist/album, MV/Video nhat ky cua me (chinese cover) miễn phí tổn tại cusc.edu.vn.
*
Sao chép

母亲的日记Mǔqīn de rìjì这么多天一直等待Zhème duō tiān yīzhí děngdài等着你来到世界Děngzhe nǐ lái dào shìjiè内心珍惜在那儿形成Nèixīn zhēnxī zài nà"er xíngchéng一个小孩的笑声Yīgè xiǎohái de xiào shēng突然醒来我看见你Túrán xǐng lái wǒ kànjiàn nǐ一个小天使的你。Yīgè xiǎo tiānshǐ de nǐ.你首哭声我幸福泪Nǐ shǒu kū shēng wǒ xìngfú lèi谢谢你来到我身边Xièxiè nǐ lái dào wǒ shēnbiān亲爱的你知不知道?"我世上最疼爱你Qīn"ài de nǐ zhī bù zhīdào?"Wǒ shìshàng zuì téng"ài nǐ你躺在小摇篮Nǐ tǎng zài xiǎo yáolán打开你大眼睛Dǎkāi nǐ dà yǎnjīng看你爸爸,在幸福快乐Kàn nǐ bàba, zài xìngfú kuàilè欢乐泪在他嘴角Huānlè lèi zài tā zuǐjiǎo你看爸爸为你而哭泣。Nǐ kàn bàba wèi nǐ ér kūqì.有一天我听到你了Yǒu yītiān wǒ tīng dào nǐle口齿不清说:妈妈Kǒuchǐ bù qīng shuō: Māmā你小嘴唇突然说的Nǐ xiǎo zuǐchún túrán shuō de让我心又惊又喜Ràng wǒ xīn yòu jīng yòu xǐ这是地面,那是天空Zhè shì dìmiàn, nà shì tiānkōng小小一步跟着爸爸Xiǎo xiǎo yībù gēnzhe bàba人生第一足迹Rénshēng dì yī zújì亲爱的你知不知道?Qīn"ài de nǐ zhī bù zhīdào?继续走,我陪你Jìxù zǒu, wǒ péi nǐ跟着你每一步Gēnzhe nǐ měi yībù有一天你长大了Yǒu yītiān nǐ zhǎng dàle人生中遇到障碍Rénshēng zhōng yù dào zhàng"ài你快站起来,继续前进。Nǐ kuài zhàn qǐlái, jìxù qiánjìn一天比一天你会长大yītiān bǐ yītiān nǐ huì zhǎng dà有一天你离开我,Yǒu yītiān nǐ líkāi wǒ坚定脚步不嫌挑战Jiāndìng jiǎobù bù xián tiǎozhàn海阔天高欢迎你Hǎi kuò tiān gāo huānyíng nǐ岁月如流到有天Suìyuè rú liú dào yǒu tiān妈妈突然好想你Māmā túrán hǎo xiǎng nǐ想你样子,想你笑声Xiǎng nǐ yàngzi, xiǎng nǐ xiào shēng心中只有我宝贝Xīnzhōng zhǐyǒu wǒ bǎobèi亲爱的?你知不知道?我世上最疼爱你Qīn"ài de? Nǐ zhī bù zhīdào? Wǒ shìshàng zuì téng"ài nǐ你在遥远的地方Nǐ zài yáoyuǎn dì dìfāng.别担心,我没难过Bié dānxīn, wǒ méi nánguò将充满爱的信Jiāng chōngmǎn ài de xìn帮妈妈交给宝贝Bāng māmā jiāo gěi bǎobèi.希望你会幸福和平安。Xīwàng nǐ huì xìngfú hé píng"ān这么多天一直等待Zhème duō tiān yīzhí děngdài筀着你回到身边Guìzhe nǐ huí dào shēnbiān内心珍惜的一场梦Nèixīn zhēnxī de yī chǎng mèng可爱宝贝和妈妈Kě"ài bǎobèi hé māmā突然醒来妈妈看见Túrán xǐng lái māmā kànjiàn孩子还是小天使Hái zǐ huán shì xiǎo tiānshǐ听你哭声我幸福泪Tīng nǐ kū shēng wǒ xìngfú lèi谢谢你来我身边Xièxiè nǐ lái wǒ shēnbiān听你哭声我幸福泪。Tīng nǐ kū shēng wǒ xìngfú lèi