Nhà Máy Khí Điện Đạm Cà Mau

cusc.edu.vn có mặt để hỗ trợ các chiến thuật dinh dưỡng buổi tối ưu mang lại cây trồng. Hành trình dài 10 năm tạo và trở nên tân tiến đã khắc ghi sứ mệnh này trong tâm hàng triệu hộ nông trong và không tính nước.
cusc.edu.vn xuất hiện để hỗ trợ các giải pháp dinh dưỡng về tối ưu mang đến cây trồng. Hành trình dài 10 năm kiến tạo và phát triển đã đánh dấu sứ mệnh này trong tâm địa hàng triệu hộ nông vào và quanh đó nước.
*

Nếu bên nông thẳng được lợi từ lịch trình "Cùng nhau san sẻ" của doanh nghiệp Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (cusc.edu.vn, Hose: DCM) thì với đại lý phân phối phân phối, làm ước nối chuyển cài đặt các phương án dinh dưỡng buổi tối ưu cho cây cỏ là công việc, là niềm vui giúp họ bền vững với nghề.


*

*

*

*

Quan hệ chi tiêu - ArticleTrang chủTrang chủhttps://www.cusc.edu.vn/_self8709truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu_selfQuan hệ nhà đầu tư/Data/Sites/1/media/img/icon/leaf_1.png
Quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lí trị doanh nghiệp Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Điều lệ của khách hàng Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
false22416truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong_selfĐại hội đồng cổ đông/Data/Sites/1/media/img/invest/1.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-1.png
false120111truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-tai-chinh_selfBáo cáo tài chính/Data/Sites/1/media/1-img/17.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-2.png

1. Report tài thiết yếu riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp duy nhất Quý II năm 2019 : Xem trên đây


false22510truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-quan-tri-cong-ty_selfBáo cáo quản ngại trị công ty/Data/Sites/1/media/img/invest/2.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-3.png
false22617truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-thuong-nien_selfBáo cáo hay niên/Data/Sites/1/media/img/invest/3.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-4.png
false22710truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/lich-su-kien-quan-trong_selfLịch sự kiện quan trọng/Data/Sites/1/media/img/invest/4.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-5.png
false22416truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong_selfĐại hội đồng cổ đông/Data/Sites/1/media/img/invest/1.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-1.png
false120111truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-tai-chinh_selfBáo cáo tài chính/Data/Sites/1/media/1-img/17.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-2.png

1. Báo cáo tài bao gồm riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Report tài thiết yếu hợp nhất Quý II năm 2019 : Xem trên đây


false22510truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-quan-tri-cong-ty_selfBáo cáo quản ngại trị công ty/Data/Sites/1/media/img/invest/2.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-3.png
false22617truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-thuong-nien_selfBáo cáo thường niên/Data/Sites/1/media/img/invest/3.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-4.png
false22710truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/lich-su-kien-quan-trong_selfLịch sự khiếu nại quan trọng/Data/Sites/1/media/img/invest/4.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-5.png

1. Báo cáo tài thiết yếu riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp tốt nhất Quý II năm 2019 : Xem trên đây


Nhìn lại đoạn đường đã qua, cửa hàng chúng tôi tự hào về đội hình nhân viên luôn luôn tiên phong - dám nghĩ - dám làm cho và không dứt đổi mới. Hành trình phát triển luôn đầy gian nan, thử thách để đi mang lại thành công. Đọng mãi trong tâm địa đội ngũ nhân viên, khách hàng hàng, đối tác là hình ảnh cusc.edu.vn với giá trị căn bản “ đón đầu - nhiệm vụ - Ân yêu cầu - Hài hòa”.


Hóa đơn điện tửHệ thống kênh phân phốiHệ thống emailHệ thống EoficeHệ thống website helpdeskHệ thống Portal