Nhà Máy Khí Điện Đạm Cà Mau

cusc.edu.vn có mặt để cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng. Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển đã khắc ghi sứ mệnh này trong lòng hàng triệu hộ nông trong và ngoài nước.
cusc.edu.vn có mặt để cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng. Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển đã khắc ghi sứ mệnh này trong lòng hàng triệu hộ nông trong và ngoài nước.
*

Nếu nhà nông trực tiếp được lợi từ chương trình "Cùng nhau san sẻ" của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (cusc.edu.vn, Hose: DCM) thì với đại lý phân phối, làm cầu nối chuyển tải các giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng là công việc, là niềm vui giúp họ bền bỉ với nghề.


*

*

*

*

Quan hệ đầu tư - ArticleTrang chủTrang chủhttps://www.cusc.edu.vn/_self8709truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu_selfQuan hệ nhà đầu tư/Data/Sites/1/media/img/icon/leaf_1.png
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
false22416truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong_selfĐại hội đồng cổ đông/Data/Sites/1/media/img/invest/1.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-1.png
false120111truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-tai-chinh_selfBáo cáo tài chính/Data/Sites/1/media/1-img/17.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-2.png

1. Báo cáo tài chính riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 : Xem tại đây


false22510truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-quan-tri-cong-ty_selfBáo cáo quản trị công ty/Data/Sites/1/media/img/invest/2.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-3.png
false22617truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-thuong-nien_selfBáo cáo thường niên/Data/Sites/1/media/img/invest/3.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-4.png
false22710truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/lich-su-kien-quan-trong_selfLịch sự kiện quan trọng/Data/Sites/1/media/img/invest/4.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-5.png
false22416truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong_selfĐại hội đồng cổ đông/Data/Sites/1/media/img/invest/1.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-1.png
false120111truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-tai-chinh_selfBáo cáo tài chính/Data/Sites/1/media/1-img/17.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-2.png

1. Báo cáo tài chính riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 : Xem tại đây


false22510truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-quan-tri-cong-ty_selfBáo cáo quản trị công ty/Data/Sites/1/media/img/invest/2.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-3.png
false22617truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-thuong-nien_selfBáo cáo thường niên/Data/Sites/1/media/img/invest/3.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-4.png
false22710truehttps://www.cusc.edu.vn/quan-he-dau-tu/lich-su-kien-quan-trong_selfLịch sự kiện quan trọng/Data/Sites/1/media/img/invest/4.jpg/Data/Sites/1/media/img/invest/i-2-5.png

1. Báo cáo tài chính riêngQuý II năm 2019 (Công ty mẹ) : Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 : Xem tại đây


Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên luôn tiên phong - dám nghĩ - dám làm và không ngừng đổi mới. Hành trình phát triển luôn đầy gian nan, thử thách để đi đến thành công. Đọng mãi trong lòng đội ngũ nhân viên, khách hàng, đối tác là hình ảnh cusc.edu.vn với giá trị cốt lõi “ Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”.


Hóa đơn điện tửHệ thống kênh phân phốiHệ thống emailHệ thống EoficeHệ thống Web helpdeskHệ thống Portal