NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Nguồn lực tài chính là khối lượng giá trị biểu hiện bằn tiền và được hình thành thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn vốn khác nhau nhằm hình thánh các mối quan hệ kinh tế xã hội, phân phối tương ứng và thích hợp với trình độ phát triển nhất định.


Thuật ngữ nguồn lực tài chính là cụm từ khá quen thuộc nhưng chắc hẳn các bạn đã chắc chắn có thể hiểu hết được khái niệm của thuật ngữ này. Vậy nguồn lực tài chính là gì? Cùng theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn về thuật ngữ này nhé.

Nguồn lực tài chính là gì?

Có nhiều cách tiếp cận và nhiều quan điểm khác nhau để trả lời cho câu hỏi nguồn lực tài chính là gì. Chẳng hạn như:

Nguồn lực tài chính có thể hiểu là khối lượng giá trị biểu hiện bằn tiền và được hình thành thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn vốn khác nhau nhằm hình thánh các mối quan hệ kinh tế xã hội, phân phối tương ứng và thích hợp với trình độ phát triển nhất định của một nền kinh tế và quan tầm đến nhu cầu chi tiêu bằng tiền của các chủ thể trong quá trình sản xuất.

Cũng có quan điểm cho rằng nguồn lực tài chính là những kỹ năng tài chính mà doanh nghiệp có thể lựa chọn và khai thác chúng. Nó được thực hiện thông qua các mối quan hệ tài chính và có mục đích hoạt động cụ thể nhất định.

Như vậy, có thể hiểu rõ nguồn lực tài chính bao gồm tất cả các nguồn quỹ của công ty được sử dụng dùng để chi trả, thanh toán cho các khoản đầu tư, vốn, tài chính và duy trì các hoạt động hiện tại của công ty.

*
*

Phân loại nguồn lực tài chính

Trong nội dung trên chúng ta đã tìm hiểu nguồn lực tài chính là gì, chúng ta hãy xem các nguồn lực tài chính được phân loại như thế nào nhé.

Nguồn lực tài chính được phân thành nhiều loại khác nhau, dựa vào đó các quy mô cũng như phạm vi khác nhau. Bạn có thể phân loại nguồn lực tài chính thông qua các tiêu chí sau:

– Phân loại theo nguồn huy động

– Phân loại dựa theo nguồn gốc nguồn lực tài chính

– Phân loại theo thời gian huy động

Phân loại theo nguồn huy động

Trong nguồn huy động bao gồm các loại nguồn lực tài chính dưới đây:

+ Nguồn lực tài chính của ngân sách nhà nước: Nguồn vốn của ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nguồn lực tài chính cho việc xây dựng những hạng mục, các yếu tố mang tính chất quan trọng về bản chất.

+ Nguồn lực tài chính từ tín dụng: Bao gồm có 2 loại đó là từ tín dụng đầu tư và phát triển của nhà nước và từ nguồn vay thương mại. Nguồn lực tài chính này sẽ được huy động dựa trên các kênh tín dụng và chủ thể luôn có sự cân nhắc giữa tỷ suất sinh lời từ sử dụng vốn vay so với chi phí của vốn vay.

+ Nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp: Đây là nguồn vốn mà các doanh nghiệp sử dụng đầu trực tiếp vào việc xây dựng nên các công trình có khả năng thu hồi vốn dựa vào các hình liên doanh hay hình thức riêng lẻ hoặc thông qua các hình thức BOT, BT…

+ Nguồn lực tài chính từ cộng đồng dân cư: Đó là những khoản đóng góp theo các nguyên tắc tự nguyện của cư dân thuộc các địa phương đối với những dự án cụ thể hoặc đó là những khoản viện trợ không được hoàn lại của một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Phân loại dựa theo xuất xứ nguồn lực tài chính

+ Nguồn lực tài chính trong nước: Đây là nguồn lực từ khu vực nhà nước (ngân sách nhà nước, nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp nhà nước, nguồn lực tài chính từ các tổ chức tài chính trung gian trong nhà nước) và các khu vực thuộc tư nhân (nguồn lực đến từ một số doanh nghiệp tư nhân, nguồn lực từ tài chính tín dụng, nguồn vốn tiết kiệm của các cá nhân và hộ gia đình…)

+ Nguồn lực tài chính từ nước ngoài: Nguồn lực này hỗ trợ cho sự phát triển chính thức, nguồn vốn được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nguồn vốn phi chính phủ, nguồn vốn từ cá nhân người nước ngoài…

Phân loại dựa theo thời gian huy động

+ Nguồn lực tài chính ngắn hạn: Nguồn lực sử dụng trong một thời gian tương đối ngắn và thường là dưới 1 năm. Những nguồn lực này sẽ có ít rủi ro, chi phí huy động cũng tương đối thấp và nó thường được sử dụng để phục vụ cho những mục đích đầu tư ngắn hạn hoặc quay vòng vốn một cách nhanh chóng.

+ Nguồn lực tài chính trung và dài hạn: Thời gian sử dụng của các nguồn lực lớn hơn 1 năm và có rủi ro tương đối cao, chi phí huy động lớn và nó thường được sử dụng cho các dự án trung hoặc dài hạn.

Vai trò của nguồn lực tài chính là gì?

Nguồn lực tài chính là những loại tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Vậy vai trò của nguồn lực tài chính là gì?

Nguồn lực tài chính tạo nên nguồn vốn cho các nhà đầu tư nếu nguồn lực tài chính được huy động. Trên cơ sở này nó sẽ giúp cải thiện về nền kinh tế cũng như năng lực sản xuất của một số công ty.

Nguồn lực tài chính cho phép việc mua sắm các loại thiết bị hoặc máy móc, đầu tư vào việc nghiên cứu hoặc hỗ trợ tuyển dụng thêm nguồn lao động… Điều này sẽ giúp nâng cao được chất lượng và năng lực về khả năng sản xuất cho tất cả các loại dịch vụ và hàng hóa cũng được tốt hơn.

Tích lũy các nguồn lực để phục vụ cho việc đầu tư và nguồn lực tài chính cũng giúp huy động tiền, thu thập đối với những quốc gia đang phát triển làm tăng tốc độ tăng trưởng.

Cấu trúc nguồn lực tài chính của doanh nghiệp

Vậy trong doanh nghiệp cấu trúc của nguồn lực là gì, được biểu hiện như thế nào? Trong doanh nghiệp nguồn lực tài chính có thể được chia làm các bộ phận sau:

Nguồn vốn của công ty

Đây là toàn bộ số tiền được đầu tư vào tài sản của công ty để xây dựng bao gồm các khoản nợ phải trả và vốn, chủ sở hữu dùng để phát triển và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tất cả quỹ kinh doanh của công ty

Bao gồm số dư ngân hàng, tiền mặt và các khoản tương đương tiền như chứng khoán, séc,…

Các nguồn tài chính khác

Nguồn lực về tài chính là sự chuyển đổi tài chính cho các doanh nghiệp và các nguồn giúp tăng tài chính .

Ngoài ra, thành phần quan trọng nhất là tài sản lưu động, nghĩa là : Đây là nguồn tài chính mà tất cả các doanh nghiệp đều sẽ có, bao gồm các nguồn lực, tiền mặt, các tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng thành tiền mặt một cách. Cụ thể như séc, tiền mặt,trái phiếu, cổ phiếu, các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh.

Nguồn tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp là tiền mặt. Việc sử dụng nó vô cùng dễ dàng và tiện lợi do tính thanh khoản cao. Tiền mặt bao gồm các quỹ được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng và trực tiếp tại công ty.

Tuy nhiên, do tính chất bảo quản khó khăn và cồng kềnh của việc lưu trữ nên các doanh nghiệp thường không lưu trữ nhiều tiền mặt và thay vào đó là sử dụng các dạng tài chính khác tương đương tiền mặt sẽ sử dụng .

Bài viết về nguồn lực tài chính là gì ở trên đã cung cấp cho bạn đọc hiểu biết thêm được nhiều kiến thức mới. Qua đây có thể thấy nguồn lực tài chính có nhiều loại khác nhau và giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội ngày nay.