Người Đẹp Và Quái Vật Tiếng Anh

In a land far away, lived a merchant & his daughter, beauty. Beauty like her name, was very pretty, loving và kind.

Bạn vẫn xem: người mẫu và quái vật tiếng anh


*

Ở một xứ sở rất xa xôi nọ, tất cả một yêu đương nhân sống cùng con gái, thương hiệu Beauty. Thương hiệu sao fan vậy, Beauty siêu đẹp, khả ái với tử tế.One day, the merchant got lost deep in the woods and reached a castle hidden amongst the trees. He went inside and yelled, “HELLO! Is anybody home?”Một ngày nọ, yêu thương nhân này bị lạc vào rừng và mang lại một toà thành tháp ẩn giữa rừng. Ông vào trong với la to," Xin chào! có ai trong nhà không vậy?In the morning, just as he was preparing lớn leave, he thought of Beauty & plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.Sáng dậy, khi chuẩn bị lên đường, ông nhớ cho Beauty đề xuất ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một giờ đồng hồ thét. Một con thú vật đứng trước mặt ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám ăn cắp hoa vào vườn khi ta đã cho ngươi qua đêm?"The merchant shivered with fright. He begged the Beast not to lớn hurt him, & tried lớn explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise to lớn send Beauty to lớn live with me.” The merchant fearfully agreed.Thương nhân rùng mình sợ hãi. Ông cầu xin quái vật đừng sợ hãi mình với cố phân tích và lý giải hoa này giành riêng cho Beauty, phụ nữ mình. Thú vật nói," Tôi sẽ để cho ông đi trường hợp ông hứa hẹn sẽ mang đến Beauty đến đây cùng với tôi." mến nhân lo ngại đồng ý.At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go to the Beast. Don’t worry,” và she left for the castle.Ở nhà, ông buồn rầu kể Beauty nghe toàn bộ câu chuyện. Cô nói: "Cha đã nói thì buộc phải giữ lời. Con sẽ đến chỗ tai quái vật. Đừng lo." rồi cô tách nhà mang đến lâu đài.In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast và his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind và gentle. He took care of her and slowly began to lượt thích him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her trang chủ and her father. She often thought of him và cried.Lúc bắt đầu đầu, cô cũng sợ hãi Con quái thú xấu xí và giọng nói cộc lốc của anh. Tuy vậy vài ngày sau, cô nhận thấy rằng quái thú quả thiệt rất thân thương và vơi dàng. Anh âu yếm cô bắt buộc cô dần ham mê anh. Cô không còn sợ anh nữa. Mang đến dù thú vật yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ đơn vị và cha mình.One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, và saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go to see him!” she cried in panic. Unable khổng lồ see her sadness, the Beast sighed and said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”Một hôm nọ, cô xem qua chiếc gương thần mà thú vật đưa đến cô, và quan sát thấy phụ thân cô vô cùng yếu. "Ôi, thân phụ bệnh rồi! Em phải trở lại viếng thăm cha!" cô hoảng sợ khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu nỗi, thú vật thở dài nói,"Về nhà đi. Nhưng hi vọng em vẫn không bao giờ quên tôi."“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast và ran home.Beauty was glad to lớn be home again, & under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast và looked into the mirror. To her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain."Cảm ơn anh, quái vật" Beauty nói. Cô mừng trên mức cho phép nên ôm chầm lấy thú vật và cḥay về nhà. Beauty vui vị được về bên trở lại, cùng được sự chăm lo của cô, phụ thân cô đã mất bịnh rất nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ quái vật nên chú ý vào gương. Cô mất vía khi thấy thú vật bệnh nặng. Anh nằm xung quanh đất rên rỉ đau đớn.She sped khổng lồ the castle. The Beast was dying and was very glad to lớn see her. She held him and sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said. Cô lao đến lâu đài. Thú vật đang hấp hối, nhận thấy cô, anh khôn xiết mừng. Cô ôm anh với nức nở," quái vật, có chuyện gì vậy? Em yêu anh!" rồi cô hôn anh vơi dàng. Đúng ngay lập tức lúc đó, quái ác vật trở thành một hoàng tử đẹp mắt trai! Beauty hết sức ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ độc ác đã bỏ bùa anh. Em sẽ phá vỡ bùa mê ấy!" anh nói.