ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

*
English
*

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO thông báo Chương trình đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ không siêng tài liệu sinh viên xuất sắc nghiệp KHOA HỌC CÔNG NGHỆ những đề tài NCKH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHẢO THÍ & ĐBCLGD Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ ĐỀ ÁN NNQG 2020 SINH VIÊN Cựu sinh viên - học tập viên ĐOÀN THỂ TUYỂN SINH tuyển sinh Đại học tập
*

ngôi trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức triển khai thi đánh giá năng lực cổng đầu ra NNKC đợt một năm 2020 cho sinh viên chủ yếu quy của Đại học Huế, kế hoạch thay đổi cụ thể như sau: (xem cụ thể file đính kèm) đưa ra tiết...

trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông tin cho toàn bộ sinh viên của Đại học tập Huế (ĐHH) đã cùng đang học ngoại ngữ không chăm (NNKC) trên trường ĐHNN về kế hoạch nộp chi phí khóa học cho học kỳ 1 năm học 2018-2019 và rất nhiều học kỳ còn nợ trước kia như sau: chi tiết...

Trường thông báo hướng dẫn nộp học phí ngoại ngữ không siêng qua ứng dụng thu hộ trên tiện ích VIETTELPAY, sv xem nhằm thực hiện. Chi tiết...

theo số liệu thống kê của các đợt thi đánh giá năng lực tiếng Anh không siêng trên máy tính dành cho sinh viên Đại học tập Huế vừa qua, kết quả thi kỹ năng Nói của sinh viên rẻ nhất trong số bốn kỹ năng. đưa ra tiết...
phòng Đào tạo, ngôi trường Đại học Ngoại ngữ gửi hướng dẫn bắt đầu nhất các bước làm bài thi B1 (NNKC) trên thứ tính, cụ thể như sau (xem cụ thể file gắn kèm). Bỏ ra tiết...
sinh viên năm thứ nhất và sinh viên các năm trên không học nước ngoài ngữ không chuyên sở hữu file đính kèm nhằm xem những hướng dẫn, quy định có liên quan. Xem theo máy tự những văn bản. Trong quá trình thực hiện tại nếu có điều gì chưa rõ liên hệ bộ phận Ngoại ngữ không chuyên phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ để được giải quyết. Bỏ ra tiết...
Kính gửi: - chống Đào tạo thành Đại học và công tác HSSV các trường / khoa trực thuộc Đại học Huế.Nhằm hỗ trợ cho các trường / khoa trong việc xét điều kiện chứng chỉ nước ngoài ngữ không siêng khi xét xuất sắc nghiệp đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không do trường Đại học tập Ngoại ngữ, Đại học Huế cấp, trường Đại học tập Ngoại ngữ đã triển khai xác thực những chứng từ thuộc diện này cho số đông sinh viên có nhu cầu. Bỏ ra tiết...