NGHỊ QUYẾT 42 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CHÍNH TRỊ -----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam -------

Số: 42-NQ/TW

Hà Nội, ngày 30 mon 11 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

VỀCÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ,HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUY HOẠCHCÁN BỘ

Trong quy trình lãnh đạo biện pháp mạng,Đảng ta luôn âu yếm đến công tác làm việc cán bộ, trong những số ấy coi trọng vấn đề quy hoạch cánbộ, nhằm mục tiêu chủ động chế tạo nguồn cán bộ cho yêu cầu trước mắt với lâu dài.

Nghị quyết họp báo hội nghị lần thứ baBan Chấp hành tw Đảng (khoá VIII) về kế hoạch cán cỗ thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hoá, văn minh hoá giang sơn đã chỉ rõ: “Quy hoạch cán bộ là một trong nộidung trọng yếu của công tác làm việc cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ lấn sân vào nền nếp,chủ động, tất cả tầm nhìn xa, đáp ứng nhu cầu cả nhiệm vụ trước mắt cùng lâu dài”.

Tổng kết thực hiện 3 Nghị quyếtcủa Ban Chấp hành trung ương khoá VII và khoá VIII về công tác tổ chức triển khai và cán bộ,Hội nghị lần vật dụng sáu Ban Chấp hành tw (khoá IX) đã đưa ra nhiệm vụ:“Tăng cường công tác quy hoạch cán cỗ lãnh đạo với quản lý. Đặc biệt nhiệt tình tạonguồn cán cỗ lãnh đạo, làm chủ trẻ bao gồm thành tích xuất sắc, đầy đủ cán cỗ xuấtthân công nhân, con em của mình công nông, gia đình có công với giải pháp mạng, cán bộ dân tộcthiểu số, cán cỗ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, tăng nhanh việc đào tạo, huấn luyện lạicán bộ theo chức danh và cán cỗ dự nguồn".

Từ sau thời điểm có quyết nghị Hội nghịlần thứ tía Ban Chấp hành tw Đảng (khoá VIII), công tác quy hoạch cán bộđã bao gồm bước đưa biến rõ ràng về nhận thức và giành được những công dụng thiết thực:

- những tỉnh uỷ, thành uỷ với nhiềubộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương đã xây cất quy hoạch cán cỗ cấp mình quảnlý, đồng thời chỉ huy cấp dưới triển khai quy hoạch cán bộ đối với các chức danhđã phân cấp.

- quy hướng cán bộ nhìn bao quát đãđược thực hiện theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, khách hàng quan và công khai; kếtquả quy hoạch cán cỗ đã bộc lộ phương châm “động” với “mở”, một chức danh đãquy hoạch không ít người và một người quy hoạch vào những chức danh; tất cả rà soát,đưa thoát khỏi quy hoạch hầu như người không hề đủ tiêu chuẩn, bổ sung cập nhật vào quy hoạchnhững yếu tố mới.

- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ,nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, ba trí, điềuđộng, vận chuyển cán bộ, sẵn sàng đội ngũ cán bộ kế cận; từng bước một thực hiệnviệc bổ nhiệm, reviews nhân sự để bầu cử theo quy hoạch, khắc phục dần dần tìnhtrạng quy hướng cán bộ mang tính chất hình thức.

Nhìn chung, công tác làm việc quy hoạchcán bộ đã có công dụng bước đầu, bao gồm sự kế thừa, đồng thời gồm bước phân phát triển, tạonguồn cán bộ, góp thêm phần khắc phục dần tình trạng bị động, lo lắng trong côngtác cán bộ.

Tuy nhiên, công tác làm việc quy hoạchcán bộ cũng còn phần đa thiếu sót, khuyết điểm:

- Còn triệu chứng khép bí mật trongcông tác quy hướng cán bộ; vào luân chuyển, điều động, chỉ định cán cỗ chưacó sự gắn kết giữa những cơ quan tiền của Đảng và cỗ máy của bên nước; chưa tồn tại quy hoạchtổng thể cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, thống trị của toàn hệ thống chính trị.

- Thẩm quyền ra quyết định quy hoạchcán bộ chưa được quy định rõ; vai trò của những cấp uỷ đảng và các tổ chức, đặcbiệt là vai trò quyết định công tác quy hoạch cán cỗ của bạn bè ban thường vụcấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ không được phát huy đầy đủ.

- việc tổ chức thực hiện chủtrương về quy hướng cán cỗ chưa nghiêm túc; nhiều cấp uỷ, tổ chức và cán bộlãnh đạo chưa chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ, không tích cực chuẩn bị ngườithay thế; một trong những ban, bộ, ngành, đoàn thể ở tw chưa xuất bản quy hoạchcán bộ; tính thiết thực, khả thi của quy hướng cán cỗ ở một số trong những địa phương và cơquan tw còn thấp, không gắn quy hướng cán bộ với đào tạo, luân chuyển, bốtrí, sử dụng cán bộ, chất lượng quy hoạch cán cỗ ở những cấp, độc nhất là cung cấp cơ sởcòn thấp.

- Ở một số ngành, địa phương,đơn vị, công tác quy hoạch cán cỗ còn bị động và lúng túng, còn tình trạng hẫnghụt cán cỗ lãnh đạo, cai quản lý, độc nhất vô nhị là cán cỗ cơ sở, xã, phường, thị trấn; chấtlượng đội ngũ cán bộ chưa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu trước mắt tương tự như lâu dài mang lại sựnghiệp công nghiệp hoá, tiến bộ hoá đất nước; chưa khắc phục cơ bạn dạng tình trạngbị động, lo ngại trong chọn lựa nhân sự, độc nhất vô nhị là vào những dịp thai cử Quốc hội,hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân với đại hội đảng những cấp; quy hoạch cán cỗ cấpxã là khâu yếu đuối nhất.

- thời gian vừa qua các địaphương, các bộ, ban, ngành mới triệu tập vào công tác quy hoạch cán cỗ lãnh đạo,quản lý; chưa để ý đúng mức cho quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ làm chủ sảnxuất, kinh doanh giỏi, chưa chủ động sẵn sàng đội ngũ các chuyên viên giỏi, cáccán bộ khoa học đầu ngành.

Tình hình trên có tương đối nhiều nguyênnhân, trong đó tại sao cơ bản là bởi vì cấp uỷ, bạn đứng đầu nhận thức không đầyđủ và sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác làm việc quy hoạch cán bộ, thậm chícòn nhầm lẫn giữa công tác quy hoạch cán bộ với công tác làm việc nhân sự, nên lúng túngvề giải pháp làm; quyết chổ chính giữa của cấp cho uỷ và fan đứng đầu không cao, sự chỉ đạo và thựchiện chưa tập trung và thành nếp hay xuyên; lý giải của cấp cho trên về nộidung, phương pháp, quy trình làm quy hoạch không đồng bộ.

Việc phát hành Nghị quyết của BộChính trị về công tác quy hoạch cán cỗ lãnh đạo, thống trị là nhằm thường xuyên thựchiện Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) và tóm lại Hội nghị Trungương 6 (khoá IX), đổi mới và bức tốc sự lãnh đạo của những cấp uỷ đảng trongcông tác quy hướng cán bộ, tạo thành sự thống tuyệt nhất về nhận thức với quyết trung ương caotrong chỉ huy thực hiện, với phương châm xây dựng đội ngũ nhân viên cán bộ trước mắt cùng lâudài đáp ứng nhu cầu yêu mong sự nghiệp tăng cường công nghiệp hoá, văn minh hoá đất nước,khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ.

II. MỤCĐÍCH, quan lại ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Mục đích

Mục đích của công tác quy hoạchcán bộ là:

- chế tạo ra sự nhà động, bao gồm tầm nhìnchiến lược trong công tác cán bộ; xung khắc phục chứng trạng hẫng hụt trong team ngũcán cỗ lãnh đạo, quản ngại lý, bảo đảm an toàn tính kế thừa, trở nên tân tiến và sự chuyển tiếpliên tục, vững tiến thưởng giữa các thế hệ cán bộ, cầm lại đoàn kết nội bộ và sự ổn địnhchính trị.

- sẵn sàng từxa và sản xuất nguồn cán cỗ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũcán cỗ đảm nhận những chức danh lãnh đạo, quản lý các cung cấp trong khối hệ thống chính trịvững vàng về bao gồm trị, trong sạch về đạo đức, nhuần nhuyễn về chăm môn, nghiệpvụ, có trình độ và năng lực, tuyệt nhất là năng lượng trí tuệ và trong thực tế tốt, đủ về sốlượng, nhất quán về cơ cấu, đáp ứng nhu cầu yêu cầu của sự việc nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạihoá đất nước.

2. Quan điểm

Công tác quy hoạch cán bộ phảixuất phạt từ những quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác cán bộ:

- mang việc ship hàng nhiệm vụchính trị vào từng thời kỳ giải pháp mạng để xây dựng hàng ngũ cán bộ nhân viên lãnh đạo, quảnlý, phải thông qua thực tiễn của sự nghiệp thay đổi mới, phong trào thi đua yêu thương nướccủa quần bọn chúng nhân dân để phát hiện những người dân có phẩm hóa học và năng lực, nhấtlà năng lực lãnh đạo thực tiễn tốt, thao tác năng động, sáng tạo, tất cả hiệu quả,cũng như các nhân tố mới có nhiều triển vọng phát triển để lấy vào quy hoạchcán cỗ lãnh đạo, quản lý.

- tất cả quan điểm thống trị côngnhân trong công tác quy hoạch cán bộ: chú ý phát hiện, tu dưỡng cán cỗ trưởngthành từ thực tiễn công nghiệp hoá, văn minh hoá; chủ động và nhanh chóng phát hiện tại cán bộcó triển vọng, các kỹ năng trẻ nhằm sớm gửi vào quy hướng dự nguồn mang lại đội ngũcán bộ lãnh đạo, thống trị để bài bản đào tạo, bồi dưỡng nhân tài đến đất nước;quan tâm chế tạo nguồn để tăng phần trăm cán cỗ lãnh đạo, cai quản trẻ, xuất thân từcông nhân, nông dân, con em mình các gia đình có công với cách mạng, cán cỗ dân tộcthiểu số, cán bộ nữ, không riêng biệt đảng viên hay quần chúng xung quanh Đảng.

3. Vẻ ngoài

Trong quy hoạch cán bộ bắt buộc giữvững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng:

- công tác quy hoạch cán cỗ lãnhđạo, thống trị phải đặt bên dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp uỷ đảng,đồng thời có sự phân cấp phải chăng về thẩm quyền quy hướng cán bộ, cân xứng với phâncấp quản lí lý, sử dụng cán bộ.

- tiến hành nguyên tắc tập trungdân công ty trong công tác quy hoạch cán bộ; Đảng thống nhất chỉ đạo và thống trị độingũ cán bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập trung của cung cấp uỷ song song với vấn đề pháthuy trách nhiệm của những tổ chức trong khối hệ thống chính trị, độc nhất là bạn đứng đầu;đồng thời không ngừng mở rộng dân công ty trong bài toán phát hiện nay nguồn, phát hiện tài năng.

4. Phương châm

- Quy hoạchcán bộ đề nghị thực sự kết nối với những khâu khác trong công tác làm việc cán bộ như: nhậnxét, reviews cán bộ; đào tạo, tu dưỡng cán bộ; luân chuyển, sắp tới xếp, tía trí,sử dụng cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ là khâu quan trọng đặc biệt nhất, là chi phí đề mang lại việcbố trí cán bộ và cho quy hoạch cán bộ; đôi khi quy hoạch cán bộ là cửa hàng đểthực hiện luân chuyển, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ cho nhu yếu trước mắt và lâu dài.

- Thực hiệnquy hoạch “động” cùng “mở”: một chức danh có thể quy hoạch đa số người và một ngườicó thể quy hoạch nhiều chức danh; quy hoạch phải luôn luôn được xem xét, reviews đểbổ sung, điều chỉnh hàng năm, đưa thoát ra khỏi quy hoạch số đông người không hề đủtiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung cập nhật vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng.

- quy hoạch cán bộ đề nghị đồng bộtừ bên trên xuống dưới; cấp cho trên chỉ đạo, hướng dẫn cung cấp dưới quy hoạch cán bộ, lấyquy hoạch cán cỗ cấp bên dưới làm cửa hàng cho quy hướng cán cỗ cấp trên; quy hướng cấptrên liên hệ quy hoạch cấp cho dưới.

- quy hoạch cán bộ yêu cầu mangtính kỹ thuật và thực tiễn, vừa tạo ra nguồn đến việc đào tạo đội ngũ cán cỗ lãnhđạo, quản lí lý, vừa chế tạo động lực thúc đẩy, vạc huy nhân tố chủ quan, phấn đấuvươn lên của cán bộ, bảo đảm an toàn sự liên minh trong sự trở nên tân tiến của toàn đội ngũcán bộ, đề phòng tư tưởng cơ hội, đuổi theo quy hoạch; không cứng nhắc, trang bị móctrong chế tạo và triển khai quy hoạch.

- Thực hiệncông khai trong công tác quy hoạch cán bộ; cơ quan gồm thẩm quyền đưa ra quyết định quyhoạch thì quyết định phạm vi, đối tượng, thời điểm, mức độ và cách thức côngkhai quy hoạch.

III. NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quyhoạch

Căn cứ để mang cán bộ vào quy hoạchlà tiêu chuẩn chỉnh chung và các tiêu chuẩn chỉnh của từng loại cán bộ đã nêu vào Nghịquyết họp báo hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) với lời dạy dỗ của quản trị Hồ Chí Minh vềcán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chấtchính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lượng của cán bộ bắt buộc được rõ ràng hoá để đáp ứng yêu cầuđối với cán bộ lãnh đạo, thống trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện nay đạihoá và thích phù hợp với mỗi bước trở nên tân tiến của trong thực tiễn cách mạng.

Trong điều kiện hiện nay, tiêuchuẩn về phẩm chất và năng lượng của tín đồ cán bộ lãnh đạo, quản lý đưa vào quyhoạch cần được nhận xét thông qua các yếu tố cơ bản sau:

- năng lượng thực tiễn, biểu lộ ởkết trái và công dụng công việc, tinh thần chủ động, sáng sủa tạo, nấc độ trả thànhchức trách, trọng trách được giao; tài năng đoàn kết, tập hợp, quy hợp cán bộ; nănglực tổ chức, quản lý để cửa hàng sự phát triển của nghành nghề dịch vụ công tác đượcphân công phụ trách.

- Đạo đức, lối sinh sống trong sạch,kiên quyết chiến đấu chống tham nhũng, kháng chủ nghĩa cá nhân; phiên bản thân cán bộvà mái ấm gia đình phải gương mẫu mã chấp hành đúng pháp luật, không tận dụng chức quyềnđể mưu cầu ích lợi riêng.

- mê man học hỏi, ước tiến bộ, quathực tế cho biết là cán bộ bao gồm triển vọng vươn lên đảm nhận nhiệm vụ cao hơn;chú ý phân phát hiện, để ý đưa vào quy hướng những nhân tố mới, cán bộ trẻ; đượcđào chế tạo ra cơ bản; đang kinh qua công tác thực tế ở địa phương, cơ sở; năng động,dám nghĩ, dám làm, dám chịu đựng trách nhiệm, có tương đối nhiều triển vọng vạc triển.

Các địa phương, các ngành, các cấpcó trách nhiệm căn cứ những tiêu chuẩn chung của cán cỗ nêu trên cùng nhiệm vụchính trị, chức năng, trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để xây dựngtiêu chuẩn cụ thể cho những chức danh cán cỗ cấp bản thân quản lý, sử dụng; đồng thời,dựa trên những tiêu chuẩn chỉnh đó nhưng tiến hành reviews cán cỗ hiệnnay và triển vọng cán cỗ đó để mang vào quy hoạch.

Ngoài các tiêu chuẩn chỉnh chung nóitrên, cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý còn rất cần phải đào tạo, bồidưỡng và phải là gần như cán bộ tất cả triển vọng để khi được sắp xếp vào chuyên dụng cho quyhoạch phải bảo đảm an toàn các yêu cầu cụ thể sau đây:

- gớm qua thựctiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới:cán cỗ lãnh đạo cấp cho trên nói chung buộc phải kinhqua chức vụ chủ quản cấp dưới; hoặc tuy chưa kinh qua chức vụ cơ bản cấp dướinhưng có năng lực thực tiễn và tất cả triển vọng trở nên tân tiến rõ rệt.

- Về độ tuổi:những đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ, ban lãnh đạo các tổ chức trong hệ thốngchính trị nói chung yêu cầu đủ tuổi để hoàn toàn có thể công tác từ nhị nhiệm kỳ trở lên trên hoặcít nhất cần trọn một nhiệm kỳ; những bằng hữu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiệngiữ nói chung đề nghị đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ hoặc ít nhất được 2/3 nhiệmkỳ; hầu như trường phù hợp này bắt buộc xem xét con người và trả cảnh cụ thể để quyết định;không máy móc, cứng nhắc về độ tuổi.

- Về trình độ đào tạo: cán bộlãnh đạo chính yếu từ cấp cho huyện trở lên trên nói phổ biến phải tốt nghiệp đại học và cótrình độ cao cấp lý luận chủ yếu trị; đối với cán bộ dưới 45 tuổi nằm trong diện quyhoạch chức danh chủ chốt thì phải giỏi nghiệp đại học hệ bao gồm quy và thời thượng lýluận bao gồm trị hệ tập trung; đồng thời cân nhắc các bạn bè tuy không đượcđào tạo ra cơ phiên bản theo quy định, tuy vậy có năng lực nổi trội trong lãnh đạo thực tiễn,được cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tín nhiệm; những đồng chí là cán bộ dân tộcthiểu số, cán bộ nàng cần xem xét vận dụng một biện pháp thích hợp.

2. Cơ quan gồm thẩm quyền quyết địnhquy hoạch cán bộ

Ban hay vụ các cấp uỷ đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn, đồng minh lãnh đạo các ban đảng và cơ quan các cấp(nơi ko lập ban cán sự đảng, đảng đoàn) là cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết địnhquy hoạch cán cỗ với những nội dung ví dụ sau đây:

- phát hành và report cấp trênquy hoạch các chức danh cán bộ công tác làm việc tại cơ quan, tổ chức, địa phương mìnhnhưng trực thuộc diện cung cấp trên cai quản lý.

- Quy hoạch các chức danh cán bộcấp mình trực tiếp cai quản lý, tất cả cán bộ công tác tại cơ quan, đơn vị cấp dưới.

- phía dẫn cấp dưới quy hoạchcán bộ đối với các chức danh phân cấp cho cho cấp cho dưới quản ngại lý.

Người đứng đầu các cơ quan, tổchức bao gồm trách nhiệm chỉ huy sát sao công tác làm việc quy hoạch cán bộ, đôi khi cótrách nhiệm vạc hiện, bồi dưỡng và nhấn xét, tiến công giá, trình làng nguồn cán bộ,kể khắp cơ thể sẽ sửa chữa mình nhằm cơ quan, tổ chức triển khai xem xét chuyển vào quy hoạch.

Cơ quan liêu tham mưu về công tác tổchức, cán bộ có trọng trách giúp cung cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan trong số khâu củacông tác quy hướng cán bộ, sẵn sàng đầy đủ các thông tin về cán cỗ và gồm đề xuấtđể cơ quan có thẩm quyền bàn thảo và ra quyết định quy hoạch cán bộ.

Ban thường xuyên vụ những cấp uỷ đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn, bầy đàn lãnh đạo các ban đảng với cơ quan các cấp,người đứng đầu, phòng ban tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ có trọng trách phốihợp với những cơ quan khác ở Trung ương, địa phương trong câu hỏi xây dựng quy hoạchvà thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, giao vận cán bộ trong quy hoạch.

Quy hoạch cán bộ là một trong những nội dungđược cấp uỷ cung cấp trên kiểm tra, nhận xét trách nhiệm, năng lực, tác dụng côngtác chỉ huy của cấp uỷ cấp cho dưới hàng năm và cuối nhiệm kỳ.

3. Đối tượng quy hoạch

Đối tượng quy hoạch cán cỗ là tấtcả các chức danh lãnh đạo, cai quản từ trung ương đến cơ sở, gồm những:

- quy hoạch Ban Chấp hành Trungương, Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư, các chức danh chỉ huy của Đảng với Nhà nước (BộChính trị sẽ xây dựng một quy hoạch riêng).

- Quy hoạchcán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương (người đứng đầu những bộ,ban, ngành: cỗ trưởng, trưởng các ban của trung ương Đảng, trưởng các đoàn thểchính trị - xóm hội; đồ vật trưởng, phó trưởng các ban, ngành, phương diện trận, đoàn thể,lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương).

- Quy hoạchcán cỗ 3 cung cấp ở địa phương (tỉnh, huyện, xã), bao hàm quy hoạch ban chấp hành,ban thường vụ, túng thiếu thư, phó túng thiếu thư cấp cho uỷ, công ty tịch, phó chủ tịch hội đồng nhândân, uỷ ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan lại sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể ởđịa phương.

4. Tiến trình xây dựng quy hoạch

Cần đổi mới phương thức tiến hànhquy hoạch trên cơ sở đáp ứng nhu cầu mục đích, yêu ước và những quan điểm, chính sách xâydựng quy hoạch đang nêu nghỉ ngơi trên.

Quy trình quy hoạch đề xuất bảo đảmmở rộng dân chủ, rõ ràng trong việc phát hiện nay nguồn, tất cả sự gia nhập của cánbộ, đảng viên, quần bọn chúng nhân dân, khía cạnh trận, các đoàn thể trong câu hỏi nhận xét,đánh giá và giới thiệu cán bộ; lấy kết quả nhận xét, tấn công giácán bộ liên tục và định kỳ làm cửa hàng để gạn lọc cán cỗ đưa vào quy hoạch;bảo đảm quyền tập trung của bè cánh ban thường vụ những cấp uỷ đảng, ban cán sự đảng,đảng đoàn, đảng uỷ, lãnh đạo những ban đảng, các cơ quan, ban, ngành, khía cạnh trận,đoàn thể trong vấn đề quy hoạch cán bộ; đồng thời gồm cơ chế để nhân dân, phương diện trận,các đoàn thể đo lường việc xuất bản và triển khai quy hoạch cán bộ.

Quy trình phải đã đạt được cơ cấucán cỗ hợp lý: bố trí kết thích hợp giữa 3 độ tuổi, thực hiện trẻ hoá, độ tuổi trungbình khoá sau thấp rộng khoá trước; có xác suất cán cỗ nữ, cán cỗ trẻ, cán bộ xuấtthân công nông mê thích đáng; ở hầu như nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cầncó tỷ lệ phải chăng cán bộ dân tộc thiểu số; từng nhiệm kỳ thay đổi không bên dưới 1/3 tổngsố uỷ viên ban chấp hành.

Định kỳ thực hiện quy hoạch cánbộ phù hợp với nhiệm kỳ của Quốc hội, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và đạihội đảng các cấp. Các cấp uỷ, những cấp lãnh đạo đề xuất làm quy hoạch cán bộ ngay từđầu nhiệm kỳ; hàng năm phải rà soát, chăm chú lại quy hoạch; không còn nhiệm kỳ cần tổngkết, reviews lại quy hướng và chuyển giao cho cấp cho uỷ, chỉ đạo khoá new để tiếp tụcrà soát, bổ sung và tiếp tục thực hiện tại quy hoạch cán bộ.

5. Quản lý vàthực hiện tại quy hoạch

Quy hoạch cán bộ cần phải đưavào thực tế cuộc sống; kiên quyết khắc phục tình trạng quy hoạch cán bộ mangtính hình thức. Với mục đích đó, trên cơ sở quy hoạch cán bộ yêu cầu xây dựng những kếhoạch sau đây:

- planer đào tạo, tu dưỡng đểkhông ngừng cải thiện trình độ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu yêu cầu trọng trách củatừng thời kỳ giải pháp mạng, tuyệt nhất là đối với các bằng hữu còn không đủ những tiêu chuẩncần thiết để giữ những chức danh được quy hoạch.

- kế hoạch sắp xếp, tía trí, điềuchuyển cán bộ nguồn quy hoạch vào những vị trí phù hợp, nhằm qua công tác thực tếcác bè bạn đó được rèn luyện, test thách, sản xuất uy tín với vị thế đề xuất thiết, chuẩnbị mang đến việc ra mắt bầu cử, bổ nhiệm vào những chức danh quy hoạch.

Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồidưỡng, triển khai luân chuyển, bổ nhiệm hoặc giới thiệu bầu cử cần căn cứ vàoquy hoạch cán bộ.

Thực hiện nay quy hoạch cán cỗ phảigắn với vấn đề sắp xếp, bố trí cán bộ nghỉ hưu theo như đúng quy định của Đảng và Nhànước; không sinh ra tổ chức, bộ máy để sắp xếp cán bộ.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Ban hay vụ các cấp uỷ đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, lãnh đạo những cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng kếhoạch triển khai quy hoạch cán cỗ và hướng dẫn cấp cho dưới thực hiện quy hoạch cánbộ; ban hành chỉ thị hoặc nghị quyết của cấp cho uỷ để lãnh đạo thực hiện tại Nghị quyếtnày.

Ban cán sự đảng chính phủ nước nhà chủtrì phối hợp với Ban tổ chức Trung ương khuyên bảo quy hoạch cán bộ chuyên mônvà lãnh đạo triển khai thực hiện dự án thử nghiệm phát hiện, đào tạo, tu dưỡng vàsử dụng nguồn nhân lực năng lực về khoa học - kỹ thuật, cung cấp kinh doanh,lãnh đạo, thống trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,trên các đại lý đó liên tiếp nghiên cứu xây dựng dự án phát hiện, đào tạo, bồi dưỡngvà sử dụng các nhân tài trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...

Ban tổ chức Trung ¬ương hướng dẫncụ thể câu chữ và cách thức quy hoạch cán bộ (đối cùng với quân đội, công an cóhướng dẫn riêng); công ty trì phối phù hợp với các ban của trung ương Đảng có liên quannghe report quy hoạch cán bộ của các ban thường xuyên vụ những cấp uỷ đảng, ban cán sựđảng, đảng đoàn, đảng uỷ, lãnh đạo các cơ quan trung ương và tổng hợp report BộChính trị, Ban túng thiếu thư; góp Bộ thiết yếu trị, Ban túng bấn thư xây đắp quy hoạch cán bộthuộc diện Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư quản lý; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnNghị quyết, thời hạn tổng vừa lòng tình hình báo cáo Bộ chủ yếu trị.