Nếu anh còn trẻ như năm cũ

giả dụ anh còn con trẻ như năm cũ Quyết đón em về sinh sống với anh đa số khi chiều rubi phơ phất mang đến Anh đàn em hát níu xuân xanh bao gồm mây bàng bội nghĩa gây yêu quý nhớ bao gồm ánh trăng quà soi giấc mơ gồm anh ngồi lại so phím cũ mong đợi em hát khúc Xuân xưa. Nhưng lại thuyền em buộc bên trên sông Hận Anh chẳng trở lại với trúc tơ tháng ngày tỳ bà vương ánh nguyệt Mộng héo bên song vẫn ngóng chờ. Nếu có ngày làm sao em quay gót Lui trở lại viếng thăm lại bến Thu xa Thì song mái tóc không còn xanh nữa Mây bạc tình trăng quà vẫn thướt tha...

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.