Nàng vương phi đến từ hiện đại

Buổi tối tại Tĩnh Hiên Viện!Sau lúc Âu Dương Nguyệt Nah đi bộ chơi một ngày dài về đến phủ thì mệt nhọc rã người, phụ nữ liền cảm giác thân thể này quá yếu đuối đi cần phải rèn luyện. Thân thể cũ của phái nữ ban ngày hoàn toàn có thể leo núi đêm tối liền hoàn toàn có thể tham gia nhiều chuyển động khác của công tác lửa trại vào các vận động ngoại khoá, còn rất có thể quẩy tưng bừng trong Bar Club, thân thể này chỉ đi thôi cơ mà đã mệt như vậy. Chị em tắm xong xuôi hiện đang ngồi bên trên giường mang đến Thanh vai trung phong lau tóc. Nữ giới mặc mẫu đầm ngủ color hồng của nàng, tay áo nhiều năm phòng nhẹ tại phần vai tay áo thì ôm tới cổ tay, cổ áo ngã hình chữ V hơi lộ ra phần trên của cục ngực căng và mịn màng của nàng, phần chân váy xếp ly lâu năm tới đầu gối.“Tiểu Thư, tốt là bạn mặc thêm áo vào đi!” Thanh chổ chính giữa vừa vệ sinh tóc cho Âu Dương Nguyệt Anh vừa nói.“Ta chỉ đi ngủ thôi mà, bao gồm ai nhìn đâu!” Âu Dương Nguyệt Anh lười biếng, từ tốn nhạt trả lời.“Nhưng mà...” Thanh trung tâm chưa nói dứt thì Âu Dương Nguyệt Anh chen vào.“Được rồi! Được rồi! Ngươi cũng chỉ là một Tiểu cô nương thôi mà, đừng gồm như mấy tín đồ suốt ngày ham mê lãi nhãi cơ nữa.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.“Vương Phi! mặt Nam lạm Viện cho những người tới báo, mời người sẵn sàng rồi tới Nam lân Viện phục dịch Vương Gia!” bên ngoài Như Ý đi vào báo.“Cái gì?” Âu Dương Nguyệt Anh ngạc nhiên.
eTp7xHNXdXhgMrxzPPbsAlFPwdcmw1IjyLVMr3ta0uPQztBQZoOwlDsIrn0Ueyf8L35CpZ0KHwwUsd1h2O0MvMNZoXl7wVq2Wh0BtW8Nwt+sYzKPVGAEu1LMchB/t+rvPwg8KWJuBSmVZetvlQK+83mdT7E51NrqoOJqksjm7sFtBqwkFX7ZaO5T068iPWAlSDYQEQJIFjVeecY+AKE3RLBB9hSYvSgfSG54Tth1Zcknn0I/jqnnn4GoYym67M9xkBFcHs2rT3pgBHRqPgJw1v7StdmhvK/HU/Yb5akxz/mow2+1UkSNeNXFiT5AxFmbNJShi568o/wUaY9CX2mh6y1c5RiMXKLW8chLBPLeXDD3Vc6D3tFzyB5NfKE5KWhRQVaLYpViAiv9zIk2C3i6/dhCb3FnbuyaFBvwgYchN0Rxn2q2y4wnS538vWpFRcPUKURGNrH9ccj+kNAybpEwk3yNTEYGS1uNWo1u2KcuuvzKdtADmKMVJVSD3MyZ+sowiMhRHV68RBH0UrIIeSKU6KNVwRu2LJfDbbGuN/k9PfNvqlPlKBiiR53NY3tIngIY/9gG7vsjiczoFWZR61Dsdc3RTE2PrzZUlUynqUWCkirog4BgcenqCQXMuxRLFjkQ3/OtnqptHACfqKznlTkJkRyBwiNXMsyaf4L1/xbHMR7Xz0DpO7zMvfvqyQqHFd1zgZIz1QwusXJthPw4hkUsJUxFUzaJbcE1UGQ8R2iCIFC7qA7A7ajXhgKBZZe6kP8IzcejFHS2KcmDFWK/fD37N1yBw+nr+m7VGR4bCn+oy2yhIFHxnSyXV+I2dP6/tJcHirYkk6ZrTs0Ka06S3rkxFLS7k/L6cls+jdVTUkQw3gIW4m2dAJiDUaRQj8pGL442tLYj+izmufBg/GXTbjGLvgIxuq/nbWpUs17SuR64Y5zCiu71RxNcVYQ0sGR9rb66+isJsUZr1wM2qJEcHsgVYUHkkgfO6Onf99kadANLF5s18XWjvn/T88i9c9OSyCu2qPctHxLRj/n9pAjj03ZJWrU4Q/Qd1L7499mzF18Sd/S+k9dUHIsq5fBUZi2PlMw/p3MmNPwOBpyBSieLCBPOIu3hkdErOwfbZIW2IMkacjffxyuU+kJogRIYM4RaYFddzlFGA+qmLy7wubbZYdv7kW0nX1Zgtg3cr7i4rLvJwCb/tGLLZVURQ1wJaB3tG667i/gw3H3B/L1bv2Sv8KK6aymLBQxxO9C9pmpzst/M7sO264K04CV/a7TMNoXhGZe0JEK/hgJ3lf4f0eHB/WBBqPnWXxPFWjWq8jRLphb3o0d9zZZObPEVnwil6mf/dhwuEMX1ZpkAaibM9YSJCGaxkqubtdDG38u/hcglJoE+f5KvgnqfVOObpiCRPRQiV0NKwZc0E1O90oHWDe3RVZF/iJ5BECHEkZbsdIY9Qj65JS6RAUiVKxQ8gqaQ0Eh5pgVDgbJWNUxaoddTrUjtjCT48RxAEnnAicJs/yjIVKC6rROvLXxbNo2YxdR7s99juZpHYf32Bzr6/Jjfou8xuw==
p9iVp44VmMRAMjimse4tyi2dUIMrIITiB2xY9vQi4OTQXijY8SC92wEHSL/Vs9X6MDB2AkLs0oSOc3HowvhZAbOLAHk8mptjtP7Pq4nAwjzCnHva3wEjJOFucdGB3CMWfObGKXhhET4c/jjYFy7w+JxCwG2ywZJl2f5gktPm78VvCP6n3eCKdPRUHSpR05vGsn+1QFhU6ntvkUqa0+BuWJVauAZaXtySmsavAMs9fes8KA8xyKrdo4GSyOi7pIvm8t4RSl5kk+v7RqAkKk05Mg185IOzPi5nmBDlS87viBpyinrnwB+V/9dDEmCIg0WVhRu/1JS79SNNbn02Sqh4E7jGN68MAmMeA85KcNVYIQNE1PPLdBQ6hI2W/bxrmzkLUe2LKrBI+m79wSJJ1T/sXqFDeDkkR2MBebW54oGn5RakcWq0TfA7AtBu5ma9CIfTAQ0FNYvFJSsXJk1WSZpfUTKEBM7RUEVMlXh1loFgvh8KeZdPD/ko4FKD3GdEtKQuiMi3f631WAVnxylaOx7TN/pefRkY6bDZmrWuGHHmvKBtBtLpYJVsh4MTgZRH7la8Pdf7kVvRHh6hW3NR62SlkZiDhxTcLJan0uDmfAzoaPhcDdA7M9WiQp6tnFev18P9l72qu2ujUssM6wCyf3dFAkefKGoOfNQTJJY9vFtF496Du0XpOp7Qs5PgfZWZXddg142FPfBgjTpYKTZ18uTnqdaU5KWCokf0TGt2E8lSYU4yQFE/6wxDgw3Uf7WqWbHtfFV7lKF9ar0udKX9fD37no0pQu6sUTwfV1mT3NKtChKHr4xwMJ3PV+a27xv4izzSw9iIwce2AMTpqMAJt0nSy3XFo3pu8Vds7IoCEHrcQjNp61sjkECyLpPuHjJsULmIJUhcxhvWeyYEcMEAL2iXmxl/pCU3SWs4OB8o9Gif415ksK7pSIDI7A==
eTp7xHPhnYVaMn2dUiChUcOVBdchaJsj16/6YvSGc+aY78Byd27lcP6m2CyPqyWz09xk5LbswysPftNh4vgMvMNZp2N7sxSwHbBiZiFBb43FrXyTHe/ZbEfMaBB+h/rwGRnIKVvn39qUZY6MQY4lG5xkSaM57trIuCMp2c3E9Q0u7AGn3e6JdOTARja1nZQHb7df0NeIsaXpBOuRgaKTxNd8/1nWtmCIMaJyTsv8q6X1JuWOB/LiUIGqYyn1iMKSYRQJSvG29Tm1qyYoP0wnyv/Ie1xM9G0XpqN1wwdCTVQVkHqyk5VGMZlKVctMyjGRJ9X3l6gNLq/WnXt3R2mVRHwg+wLLDhMFC4EeVsnAezuwmodnI0WgVwIMNDTxSK2QkixS43GlrbcbDiToRVjz3jsqkHBnQeVbay251YGF84W8YyP42qs8mZ3hNLCwQMNz0O7bulZAMmMJBErfxgGU06lhQigs35jbgipuiiXqvPzWcDbfmKMPIhySn8YXYR14N1gBtiIp3RCmuR3VoN+bpKBu7Cz+nee+RDM1/HunrvN4iEk5KBo2lRMPhyXEpUoa3hl/zLVtBB7sFVhz8q2lA2ChnuqT4CpYgAxaNU7egXZ4LCIYeruVX5JsabgYVeyyHR3zCs1wnNVLqCq1UHcNUGK1WriHfNvS/Vg+9BbHuMpa+glm6PwV84/2Z1sdxMwylNow7hBgxXlkCy69oqblIY2RL+jAN5W2mcJsEyqRYUBlSuCku1cBmkqf5PaccPhIg/TrHftlkL02VrQUfbEcbMwDC6CbVoqcdxE5E5zhhkmLSIZwl8oWli9KplXzBUXTw9ZwMnYqUJ+ruQ6M+Khu//0RInuhdrp34/BXUlibCUx43Mfe1T8p4C0LigMTy3cUrG4j/i1oIjuGImDSeXbIOthw7AKXv8wX2/qleB69aiZWkOjqyHJ68rd9o+uhHpVYtMX8se0IGawbQB24zYlMfW3xyEDN0/L7v+1UUkvmdkZ8G8Qo7yXvJIv+xK+BLuS/DHcEVwkQQBjh/YW56LkAvlSxGPHQnfZ3Kp99kBeHv5Y0qzGHGYstord6yfxO68CSaj5luybeSRkhuW98mEfrCJ1g3/QBV5SX1E63P5099OWkAGzXS5nnXJH8zoRaVlAU0l7yjfq6cmPj5SZ2w6Txljv4BlGSwgr+tELjosGPJvi0UrxNGHiZ2Jem+LeP1aS7ovmXTDpWpoqf5jAiiJnzOCAFgItS3QiavaU0/lsFr7UTMys16aPktrWFecJzwQPuArL8y6k2DzFYfDnj8pNTqPH0RN+MvtA5PM6KTf/so2dyyITB96jt1kO76mbzdqzNnhARaBXnMbZqJ3iOT4JikrTVtTYCTJGaSI9pq9sYtdW/wGB2y7HZuu4UcPWeZMuQHtDXxpJqiAHNzDg+s0KcTV+P1blfed5ZA0g1Qjkq8ePWd+zmTNpyk2dsIkB5l6oS/b5WcgR8sZYA/QemB0XfbiZPU3/J0LbENYZcTCY+FCrnLp+WfiVS3o3WcXLj94niwuew2uIlp4aQISavpXZvbUYt7Jd4QDKDw4aonRGJhYD2hhyOe8ALxbsYK4RrAgLQqxDMz8HKkNZgPteNhhcK5csTo/coSXzYuyAabmp02EyCANjFLdxugwaIPflkgoxt4ceJQGj159sbipIyNpkQPVqry7ikRIpyOiK6Ne+OjoG1BwcC9ZOedxUrqLKaNm+p2DMyrPuEzrq/N9Tjn+/Iu0e9U8lmOlR+LO1+3lop+NUzXlwQatUjJeGji3xteNgzWTtQS33o1ABaCewWs48wB1OySyIkgl8HO2rm8ES69t2Cn6CiLSYA6F4zviDSoqLv1IwYFzXeswoYrEGUStKSp6Shm39eMeB/9ribCWYd1HuJOE+R+gf1ePUsqxI5tTty8cmxk/DOvNGymWe9RwLJjshpf0/7M5yfigPZGmZ7weC+J/++nDX++eQkzCTI2uayH+k0hISp6NzaNqqyQMfSxu49Nurij/tMgM/JEKB3/JbMS8hzel6GANNuzYd9P4HQ