MỘT THANH AB ĐỒNG CHẤT TIẾT DIỆN ĐỀU

Thanh AB đồng chất, máu diện phần nhiều có cân nặng $1kg$ được treo bằng $1$ gai dây nhẹ BC như hình vẽ. Một đầu thanh được tì vuông góc vào tường ngăn tại điểm A, lấy $g = 10m/s^2$, (malpha = 3m0^m0). Trương lực của dây BC là


Bạn đang xem: Một thanh ab đồng chất tiết diện đều


Phương pháp giải

điều kiện cân đối của vật rắn:

+ Tổng các lực công dụng lên vật bằng không

+ Tổng momen lực có tác dụng vật con quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng momen lực có tác dụng vật quay trái hướng kim đồng hồ(Quy tắc momen lực)


*

Quy tắc mômen lực:

(Td_1 = Pd_2) (1)

Từ hình ta có: (left{ eginarrayld_1 = ABcosalpha \d_2 = dfracAB2endarray ight.)

Thay vào (1) ta được:

(eginarrayl leftrightarrow T.AB.cos alpha = m.g.dfracAB2\ leftrightarrow T = dfracdfracmg2cos alpha = dfracdfrac1.102dfracsqrt 3 2 = dfrac10sqrt 3 ,Nendarray)

Đáp án yêu cầu chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

Thanh AB nhiều năm 10m có cân nặng 7kg và có trọng tâm cách đầu A một đoạn 2m như hình vẽ. Thanh có thể quay quanh một trục O cách đầu A một đoạn 3m, đem g = 10m/s2. Phải công dụng vào đầu B một lực (overrightarrow mF ) bằng bao nhiêu nhằm thanh AB nằm cân bằng theo phương ngang


*

Thanh AB đồng chất, ngày tiết diện các có cân nặng $1kg$ được treo bởi $1$ tua dây vơi BC như hình vẽ. Một đầu thanh được tì vuông góc vào tường ngăn tại điểm A, lấy $g = 10m/s^2$, (malpha = 3m0^m0). Lực căng của dây BC là


Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Báo Giảm Bảo Hiểm Xã Hội 2016, Thủ Tục Báo Giảm Bhxh, Bhyt, Bhtn


Một thanh AB huyết diện đều, đồng hóa học dài 90cm, nặng trĩu 2kg, móc vào đầu A của thanh 1 đồ gia dụng có trọng lượng 4kg, đầu B một thứ có cân nặng 6kg. Thanh AB được đặt nằm ngang lên một giá đỡ O như vẽ. Xác xác định trí của giá bán đỡ O để thanh AB nằm cân bằng theo phương ngang


*

Một thanh $AB$ gồm trọng lượng (150left( N ight)) có trung tâm $G$ phân chia đoạn $AB$ theo tỉ trọng (BG = 2AG). Đầu $B$ của thanh được treo lên trần bởi dây nhẹ, ko giãn. Đầu $A$ rất có thể quay quanh trục nằm ngang. Thanh $AB$ hợp với phương ngang góc $α$ (hình vẽ). Tính trương lực dây T?


Thanh OA có khối lượng không đáng kể, chiều lâu năm (20left( cm ight)), quay thuận lợi quanh trục nằm ngang O. Một lò xo tích hợp trung điểm C của thanh. Fan ta chức năng vào đầu A của thanh một lực (F = 20left( N ight)), vuông góc với thanh cùng hướng xuống. Lúc thanh ở trạng thái cân bằng, trục lốc xoáy vuông góc với OA. Biết lò xo ngắn đi (8left( cm ight)) so với lúc không trở nên nén (hình vẽ). Tính độ cứng của lò xo?


Có đòn bẩy như hình 10. Đầu A của đòn bẩy treo một vật tất cả trọng lượng (30left( N ight)). Chiều dài đòn bẩy dài (50left( cm ight)). Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là (20left( cm ight)). Vậy đầu B của đòn bẩy phải treo một trang bị khác tất cả trọng lượng là từng nào để đòn bẩy cân đối theo phương ngang? (Bỏ qua trọng lượng đòn bẩy)


Một bạn nâng một đầu của một thanh gỗ thẳng, đồng chất, máu diện hồ hết có trọng lượng (m = 20left( kg ight)) lên cao hợp với phương nằm theo chiều ngang một góc α. Lấy (g = 10left( m/s^2 ight)) (hình vẽ). Tính độ to của lực nâng (vec F) của tín đồ đó?


Một thanh sắt nhiều năm đồng chất, tiết diện phần đông được bỏ lên mặt bàn làm thế nào để cho 1/4 chiều dài của nó nhô ra khỏi mặt bàn (hình vẽ). Tác dụng vào đầu nhô ra một lực F hướng trực tiếp đứng xuống dưới. Khi lực công dụng đạt tới giá trị 120 N thì đầu kia của thanh sắt bước đầu bênh lên. Hỏi trọng lượng của thanh fe là


Một chiếc xà ngang AB tất cả tiết diện đều, đồng hóa học dài $1m$ có cân nặng $20kg$. Một đầu xà gắn thêm vuông góc vào tường, đầu cơ được treo bằng một tua dây như hình vẽ. Biết góc hợp vày dây với phương ngang là (malpha = 6m0^m0). Mang $g = 10m/s^2$. Trương lực của sợi dây BC là:


Một thanh chắn con đường dài AB tất cả chiều dài 7,8 m; trọng lượng 420 N cùng có trọng tâm cách đầu A của thanh 1,2 m. Thanh có thể quay xung quanh một trục O nằm theo chiều ngang ở giải pháp đầu A một khoảng 1,5 m như hình vẽ. Để giữ lại thanh nằm hướng ngang ta phải tác dụng lên đầu B của thanh một lực có độ lớn bao nhiêu