Một Nguyên Tố X Có 3 Đồng Vị

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% với X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Bạn đang xem: Một nguyên tố x có 3 đồng vị

Phương pháp giải

+) A = 92,23%.X1 + 4,67%.X2 + 3,1%.X3 = 28,0855

+) tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87

+) X1 + 1 = X2


Lời giải của GV cusc.edu.vn

A = 92,23%.X1 + 4,67%.X2 + 3,1%.X3 = 28,0855

Tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87

X1 + 1 = X2

=> X1 = 28; X2 = 29; X­­3­ = 30

Đáp án đề xuất chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon bóc ra từ bầu không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Xem thêm: Chó Hachiko Giá Bao Nhiêu - Mua Bán Chó Akita Inu Thuần Chủng Nhật Đẹp Giá Rẻ

Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, trọng lượng riêng của nước là 1 trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu hợp có hai đồng vị có số khối mức độ vừa phải 31,1 và gồm tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số phân tử trong nhì đồng vị là 93 cùng tổng số phân tử không với điện bởi 0,55 lần tổng thể hạt có điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là


Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% cùng X3 chiếm 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, yếu tắc Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có tỷ lệ số lượng tương xứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu gồm 2 đồng vị trong đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong số ấy Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là