MỘT LỚP HỌC CÓ 45 HỌC SINH

Hãy nhập câu hỏi của bạn, cusc.edu.vn vẫn tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Giả dụ không thỏa mãn nhu cầu với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Một lớp học bao gồm 45 học sinh bao gồm 3 nhiều loại : xuất sắc , khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm7/15 số học viên cả lớp .Số học viên khá bởi 5/8 số học viên còn lại .Tính số học sinh giỏi của lớp đó theo 2 cách
cách 1:

số học sinh trung bình của lớp đó là:

45 x 7/15 = 21 (học sinh)

số học tập khá của lớp đó là:

(45-21) x 5/8 = 15 (học sinh)

số học sinh giỏi của lớp kia là:

45 - 21 - 15 = 9 (học sinh)

ĐS: 9 học sinhsố học sinh trung bình của lớp đó là:

45 x 7/15 = 21 (học sinh)

số học viên còn lại là:

45 - 21 = 24 (học sinh)

số học sinh tốt của lớp đó là:

24 x ( 1 - 5/8 ) =9 (họcsinh)

ĐS: 9 học tập sinh

mình ko dĩ nhiên lắm, bí quyết này khá dởphan so bỏ ra so hoc sinh bé lai

1 - 7/15 = 8/15 hoc sinh ca lop

phan so đưa ra so hoc sinh kha

8/15 x 5/8= 1/3 hoc sinh ca lop

so hoc sinh đưa ra so hoc sinh gioi

1 - 7/15 - 1/3 = 3/15 hoc sinh ca lop

so hoc sinh gioi la

45 x 3: 15 = 9 hoc sinh

dap so 9 hoc sinh

 

 

 


cách 1 giống chúng ta Trần Như thì mình biết nhưng phương pháp 2 cần phải có thời gian suy nghĩ, tớ nghĩ các bạn nên tìm hiểu thêm ở phần thắc mắc tương tự


Cach 1

so hoc sinh trung binh cua lop la

45 :15 x 7 =21 hoc sinh

so hoc sinh con lai

45 -21 =24 hoc sinh

so hoc sinh trung binh

24 x 5 : 8 = 15 hoc sinh

so hoc sinh gioi la

45 - 15 - 21 = 9 hoc sinh

dap so 9 hoc sinh

 


Giải :

số học sinh trung bình của lớp đó là:

45 x 7/15 = 21 (học sinh)

số học sinh còn lại là:

45 - 21 = 24 (học sinh)

số học tập sinh giỏi của lớp đó là:

24 x ( 1 - 5/8 ) =9 (họcsinh)

ĐS: 9 học tập sinh


Số học sinh trung bình của lớp là:

45.(frac715)= 21 (Học sinh)

Số học viên còn lại là:

45 – 21 = 24(Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

24.(frac58)= 15(Học sinh)

Số học sinh tốt của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

Đ/S: 9 hs

~ chúc bn hok xuất sắc ~


Số học sinh trung bình của lớp là:

45.7/15 =21(Học sinh)

Số học viên còn lại là:

45 - 21 = 24(Học sinh)

Số học viên khá của lớp là:

24.5/8 =15(Học sinh)

Số học tập sinh tốt của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

Đ/s:..........


C1: Số học sinh trung bình là

45x7/15=21 học sinh

Số học sinh còn lại là

45-21=24 học sinh

Số học sinh khá là

24x5/8=15 học sinh

Số học sinh giỏi là

24-15=9 học sinh

Đáp số: 9 học sinh

C2

Số phần học sinh khá và giỏi là

Số học sinh khá và giỏi là

45x8/15=24 học sinh

Số phần học sinh giỏi là:

1-5/8= 3/8 số học sinh giỏi

Số học sinh giỏi là

24x3/8=9 học sinh

Đáp số: 9 học sinh


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Một lớp tất cả 45 học tập sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá cùng trung bình. Số học sinh trung bình chỉ chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học viên khá bởi 5/8 số học viên còn lại. Tính số học tập sinh tốt của lớp.

Đọc tiếp...

Số học viên trung bình của lớp là:

*

Số học viên còn lại là:

45 - 21 = 24(Học sinh)

Số học viên khá của lớp là:

*

Số học sinh giỏi của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)


Một lớp học tất cả 45 học sinh bao hàm ba loại: giỏi, khá với trung bình. Số học viên trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bởi 5/8 số học viên còn lại. Tính số học tập sinh xuất sắc của lớp.

Đọc tiếp...

Số học viên trung bình là : 45. 7/15 = 21 (học sinh)

số học sinh khá là : (45 - 21). 5/8 = 15 (học sinh)

=> số học tập sinh giỏi là 45 - 21 - 15 = 9 (học sinh)


Số HSTB của lớp kia là:

(45.dfrac715=21left(HS ight))

Số HS còn lại là:

45-21=24(HS)

Số HSK của lớp đó là:

(24.dfrac58=15left(HS ight))

Số HSG của lớp kia là:

24-15=9(HS)

Đáp số:HSTB: 21 HS

HSK: 15 HS

HSG: 9 HS.

Chúc bn hc tốt!


so hs trung binh la:

7/15.45=21 (hs)

so hs kha la:

5/8.24 =15 (hs)

so hs gioi la

45- (21+15)=9 (hs)

Dap so: 9 hoc sinh


soát sổ Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗