MỘT BÌNH KÍN CHỈ CHỨA CÁC CHẤT SAU

*

*

Một bình kín đáo chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol) với một không nhiều bột niken.

Bạn đang xem: Một bình kín chỉ chứa các chất sau

Nung nóng bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X bội nghịch ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, chiếm được m gam kết tủa với 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y làm phản ứng buổi tối đa cùng với 0,55 mol Br2 trong dung dịch.

Xem thêm: Thuốc Xịt Mũi Thông Xoang Tán Nam Dược Gia Bao Nhieu, Thông Xoang Tán Nam Dược

Cực hiếm của m là?


Khi mang đến hỗn hợp bao gồm

*
với
*
, H2 có chứa bột Ni nung nóng một thời gian thì các phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra:

*

Có những phản ứng rất có thể xảy ra tương ứng với nhiều sản phẩm. Do đó bọn họ cần biện luận nhờ vào giả thiết đề bài để tìm thấy thành phần của hỗn hợp khí X. Đây là 1 trong bài tập hơi phức tạp, nếu chưa khẳng định được tức thì hướng làm thì ta vẫn phân tích lần lượt những giả thiết:

Đầu tiên, áp dụng định quy định bảo toàn khối lượng ta có:

*

=> nH2 làm phản ứng= n khí giảm= n khí bđ - nX

Mà nH2 ban đầu=0,65

Nên H2 sẽ phản ứng hết với trong X chỉ gồm các hidrocacbon.

Vì X có phản ứng chế tạo ra kết tủa với hỗn hợp AgNO3/ NH3 buộc phải trong X tất cả chứa các hidrocacbon có liên kết ba đầu mạch, các hidrocacbon này có thể là

*
*
.