Lương Công An Tính Như Thế Nào

Do chưa thực hiện cách tân tiền lương bắt buộc mức lương, phụ cung cấp của sĩ quan lại Quân team nhân dân vn năm 2022 vẫn được triển khai theo hình thức hiện hành.


Nghị quyết của Quốc hội về GDP, thu nhập đầu người, bội chi giá thành nhà nước và lùi cách tân tiền lương

Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Lương các đại lý năm 2022 của công chức, viên chức là bao nhiêu?


Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2022, được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp vật dụng hai vừa qua. 

Như vậy, nấc lương của sĩ quan lại quân nhóm năm 2022 vẫn được triển khai theo điều khoản hiện hành với công thức sau:

Lương sĩ quan quân team = hệ số lương sĩ quan liêu quân team x nút lương cơ sở.

Trong đó: 

- hệ số lương sĩ quan lại quân team tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

*
*
*
*
Nói chuyện truyền thống động viên quân nhân trên kho bãi tập. Ảnh minh họa: cusc.edu.vn

Bảng lương về cấp độ quân hàm của sĩ quan lại quân team như sau:

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương năm 2022 (triệu đồng)

1

Đại tướng

10.4

15,496

2

Thượng tướng

9.8

14, 602

3

Trung tướng

9.2

13,708

4

Thiếu tướng

8.6

12,814

5

Đại tá

8.0

11,92

6

Thượng tá

7.3

10,877

7

Trung tá

6.6

9,834

8

Thiếu tá

6.0

8,94

9

Đại úy

5.4

8,046

10

Thượng úy

5.0

7,45

11

Trung úy

4.6

6,854

12

Thiếu úy

4.2

6,258

* xung quanh ra, sĩ quan liêu quân đội ở kề bên việc tận hưởng lương theo hệ số còn được hưởng phụ cấp cho thâm niên.

– Mức hưởng trọn phụ cấp: bởi 5% mức lương hiện nay hưởng cộng phụ cấp cho chức vụ chỉ đạo và phụ cung cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ thời điểm năm thứ 6 trở đi, hàng năm (12 tháng) được xem thêm 1%.