LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

LUẬT MẪU

VỀTRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA ỦY BAN LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐCTẾ

UỶ BAN CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(Tàiliệu số A/40/17, phụ lục I của phối hợp Quốc)

(ÐượcỦy ban của liên hợp Quốc về Luật thương mại dịch vụ quốc tế thông qua ngày 21 mon 06năm 1985)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II: THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI

CHƯƠNG III: THÀNH LẬP UỶ BANTRỌNG TÀI

CHƯƠNG IV: THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦAUỶ BAN TRỌNG TÀI

CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNGTRỌNG TÀI

CHƯƠNG VI: LẬP PHÁN QUYẾT VÀ CHẤMDỨT TỐ TỤNG

CHƯƠNG VII: YÊU CẦU TOÀ ÁN BÁCPHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI

CHƯƠNG VIII. CÔNG NHẬN VÀ THIHÀNH PHÁN QUYẾT

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Chính sách này áp dụng cho trọngtài thương mại dịch vụ quốc tế, theo ngẫu nhiên thoả thuận hiện tại hành làm sao giữa giang sơn nàyvới giang sơn khác hoặc các quốc gia.

2. Những phép tắc của luật pháp này,trừ các Điều 8, Điều 9, Điều 35 và Điều 36 chỉ vận dụng nếu vị trí xét xử trọng tàilà tại bờ cõi của Nước này.

3. Trọng tài là thế giới nếu:

a. Các bên tham gia thoả thuậntrọng tài, tại thời khắc ký kết văn bản thoả thuận trọng tài đó, có trụ sở kinh doanh ởcác nước không giống nhau; hoặc

b. Một trong các những vị trí màcác bên bao gồm trụ sở khiếp doanh dưới đây được đặt ở ngoài quốc gia:

i. Nơi xét xử trọng tài ví như đượcxác định trong hoặc theo văn bản trọng tài;

ii. Chỗ mà phần chủ yếu của cácnghĩa vụ trong quan tiền hệ dịch vụ thương mại được thực hiện hoặc địa điểm mà câu chữ tranhchấp gồm quan hệ quan trọng nhất;

c. Các bên đã thoả thuận rõ rằngvấn đề đa phần của thoả thuận trọng tài tương quan đến nhiều nước.

4. Cũng là trọng tài quốc tếgiống như nguyên lý của khoản 3 Điều này:

a.Nếu một bên có không ít trụ sởkinh doanh thì trụ sở kinh doanh sẽ là nơi tất cả quan hệ ngặt nghèo nhất với thoảthuận trọng tài.

b.Nếu một bên không tồn tại trụ sởkinh doanh thì chỗ cư trú liên tục sẽ được dẫn chiếu tới.

5. Luật này không tác động đếnluật không giống của nước này với một vài loại tranh chấp không thể giải quyết bằngtrọng tài hoặc hoàn toàn có thể đưa ra trọng tài theo những hình thức khác cùng với qui địnhcủa điều khoản này.

Điều 2: CÁC ĐỊNHNGHĨA VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH

Về mục tiêu của biện pháp này:

a. "Trọng tài" nghĩalà mọi vẻ ngoài trọng tài gồm hoặc không có sự giám sát và đo lường của một đội chức trọngtài thường xuyên trực;

b. "Ủy ban trọng tài" nghĩalà trọng tài viên độc nhất hoặc hội đồng những trọng tài viên;

c. "Toà án" nghĩa làtổ chức hoặc ban ngành thuộc khối hệ thống tư pháp của một nước;

d. Khi bề ngoài của luật pháp này,trừ Điều 28, để những bên từ do quyết định một sự việc nhất định, sự tự do thoải mái này baogồm cả quyền của các bên được ủy quyền cho mặt thứ ba, kể cả tổ chức, để lấy raquyết định đó;

e. Nếu phép tắc của biện pháp này dẫnchiếu mang đến việc những bên sẽ thoả thuận hoặc các bên hoàn toàn có thể thoả thuận hoặc theobất kỳ cách nào khác dẫn chiếu mang đến thoả thuận trọng tài, thoả thuận đó bao gồmcả qui tắc trọng tài được viện mang tới trong thoả thuận này;

f.Nếu qui định của luậtnày, trừ vẻ ngoài trong Điều 25 (a) cùng Điều 32 (2) (a) dẫn chiếu mang lại một đơnkiện, cũng sẽ được vận dụng cho 1-1 kiện lại, và nếu cơ chế của nguyên tắc này dẫnchiếu đến phiên bản bào trị cũng vận dụng cho bạn dạng tự đảm bảo đối với 1-1 kiện lại.

Điều 3: BIÊNNHẬN VÀ CÁC GIAO DỊCH BẰNG VĂN BẢN

1. Nếu các bên không có thoảthuận nào khác:

a. Bất kể giao dịch nào bởi vănbản đã được xem như là đã nhận được nếu nó được đưa riêng tới bạn nhận hoặcnếu được gửi đến trụ sở tởm doanh, địa điểm thường trú hoặc địa chỉ cửa hàng gửi thư củangười đó mà các địa chỉ cửa hàng trên tất yêu tìm thấy sau những nỗ lực hợp lý, cácgiao dịch bởi văn phiên bản được coi là đã nhận thấy nếu nó được gửi đến trụ sở kinhdoanh, hoặc địa chỉ cửa hàng bưu điện được biết thêm tới sau cuối của fan nhận bởi thưbảo đảm hoặc bằng phương pháp thức khác bao gồm ghi dìm về vấn đề chuyển thư đi.

b. Những giao dịch bằng văn phiên bản sẽđược xem là đã nhấn được vào ngày nó được chuyển tới.

2. Những qui định của Điều nàykhông áp dụng cho việc thanh toán trong tố tụng toà án.

Điều 4: KHƯỚCTỪ QUYỀN PHẢN ĐỐI

Khi một mặt biết rằng bất kìĐiều khoản của phương tiện này rất có thể bị những bên làm tổn hại, hoặc bất cứ yêu mong nàotheo văn bản trọng tài không được tuân thủ và vẫn liên tục tiến hành trọngtài cơ mà không tuyên cha sự phản nghịch đối của bản thân mình về những bài toán không chấp hành đótrong thời hạn có thể chấp nhận được thì sẽ xem như sẽ từ bỏ quyền phản đối của mình.

Điều 5: MỞ RỘNGCAN THIỆP CỦA TOÀ ÁN.

Ðối với những vụ việc do nguyên tắc nàyĐiều chỉnh, không tồn tại Toà án nào vẫn can thiệp vào trừ khi phần đa trường đúng theo đượcLuật này qui định.

Điều 6: TOÀ ÁNHOẶC CƠ quan lại CÓ THẨM QUYỀN KHÁC VÌ MỘT SỐ CHỨC NĂNG NHẤT ĐỊNHTRONG VIỆCHỖ TRỢ VÀ GIÁM SÁT TRỌNG TÀI

Những tính năng được nói tớitại các Điều 11(3) , Điều 11(4), Điều 13(3), Điều 14, Điều 16(3) và Điều34(2)sẽ được triển khai bởi (Mỗi đất nước thông qua nguyên tắc mẫu này ghi rõ toà án, cáctoà án hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác triển khai những công dụng nàytrong toà án).

Chương II

THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI

Điều 7: ÐỊNHNGHIÃ VÀ HÌNH THỨC CỦA THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI

1. "Thoả thuận trọng tài"là văn bản thoả thuận mà các bên chỉ dẫn trọng tài rất nhiều hoặc những tranh cố chấp địnhphát sinh hoặc có thể phát sinh giữa những bên về quan lại hệ pháp luật xác định, mặc dù làquan hệ đúng theo đồng hay là không phải là tình dục hợp đồng. Văn bản trọng tài cóthể dưới hiệ tượng Điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới bề ngoài thoảthuận riêng.

2. Văn bản thoả thuận trọng tài phảiđược lập thành văn bản. Văn bản là văn phiên bản nếu nó phía bên trong một văn bản đượccác mặt ký kết hoặc bởi sự trao đổi qua thư từ, Telex, telegrams hoặc các hìnhthức đàm phán viễn thông khác nhưng ghi thừa nhận thoả thuận đó hoặc qua đàm phán vềđơn kiện và bản biện hộ mà trong các số ấy thể hiện tại sự mãi sau của thoả thuận vày mộtbên chỉ dẫn và vị trí kia không phủ nhận. Vấn đề dẫn chiếu trong đúng theo đồng tới một vănbản ghi dìm Điều khoản trọng tài lập đề nghị thoả thuận trọng tài với Điều kiệnhợp đồng này buộc phải là văn bản và sự dẫn chiếu chính là một phần tử của vừa lòng đồngnày.

Điều 8: THOẢTHUẬN TRỌNG TÀI VÀ ĐƠN KIỆN NỘI DUNG TRANH CHẤP TRƯỚC TOÀ

1. Trước lúc việc kiện về vấn đềđối tượng của thỏa thuận được gửi ra, nếu một mặt yêu ước không muộn rộng thờigian khi nộp bạn dạng tường trình đầu tiên của bản thân về ngôn từ tranh chấp, toà ánsẽ chuyển những bên đến trọng tài trừ lúc toà án thấy rằng thoả thuận sẽ là vôhiệu và không tồn tại hiệu lực, không thực hiện được với không có chức năng thực hiện.

2. Nếu bài toán đi kiện được nêu tạikhoản 1 Điều này đã chuyển ra, tố tụng trọng tài vẫn rất có thể được ban đầu và tiếptục với phán quyết có thể được tuyên trong những khi vấn đề đó sẽ tạm đình chỉ trướctoà.

Điều 9: THOẢTHUẬN TRỌNG TÀI VÀ CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI CỦA TOÀ ÁN

Không gồm gì trái với thoả thuậntrọng tài nhằm một bên trước hoặc trong quá trình tố tụng trọng tài yêu ước vàtoà án áp dụng các biện pháp đảm bảo tạm thời và để toà án ra các biện pháp bảođảm đó.

Chương III

THÀNH LẬP UỶ BAN TRỌNGTÀI

Điều 10: SỐLƯỢNG TRỌNG TÀI VIÊN

1. Các bên được tự do thoải mái quyết địnhsố lượng trọng tài viên.

2. Nếu các bên ko quyết định,số lượng trọng tài viên đã là 3 người.

Điều 11: CHỈĐỊNH TRỌNG TÀI VIÊN

1. Không có ai bị cản ngăn để thànhtrọng tài viên vì nguyên nhân quốc tịch, nếu các bên không tồn tại thoả thuận như thế nào khác.

2. Các bên tất cả quyền thoải mái thoả thuậnvề phương thức chỉ định trọng tài viên hoặc những trọng tài viên, theo lý lẽ củakhoản 4 cùng 5 Điều này.

3. Nếu không tồn tại thoả thuận củacác bên:

a. Vào trọng tài với cha trọngtài viên, mỗi mặt sẽ chỉ định một trọng tài viên, với hai trọng tài viên đượcchỉ định sẽ bầu trọng tài viên đồ vật ba; trường hợp một bên không chỉ là định trọng tàiviên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu làm do vậy của phíabên kia hoặc ví như hai trọng tài viên không thoả thuận được trọng tài viên sản phẩm batrong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày bọn họ được chỉ định, căn cứ yêu mong của một bên, toàán hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền được khẳng định tại Điều 6 sẽ tiến hành chỉ định.

b. Trong trọng tài viên cùng với mộttrọng tài viên duy nhất, nếu các bên chẳng thể thoả thuận lựa chọn trọng tài viênnày, căn cứ vào yêu mong của một bên, toà án hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền được xácđịnh trên Điều 6 sẽ thực hiện chỉ định trọng tài viên tuyệt nhất này.

4. Khi, theo phương thức chỉ địnhtrọng tài viên được những bên thoả thuận.

a. Một mặt không triển khai nhưyêu mong theo phương pháp đó, hoặc

b. Những bên hoặc hai trọng tàiviên ko thể đạt được sự thoả thuận của chính bản thân mình theo trình tự đó, hoặc

c. Mặt thứ ba, bao hàm tổ chức,không tiến hành công dụng được ủy thác theo trình tự đó thì bất cứ bên như thế nào cũngcó thể yêu cầu toà án hoặc cơ quan gồm thẩm quyền được khẳng định tại Điều 6 tiếnhành những biện pháp phải thiết, trừ khi thoả thuận về phương pháp chỉ định trọngtài viên đưa ra chiến thuật khác về việc bảo vệ việc hướng đẫn này.

5. Ra quyết định về vấn đề được ủythác ở khoản (3) hoặc (4) của Điều này đến toà án hoặc tổ chức có thẩm quyềnđược khẳng định tại Điều 6 sẽ không phải là đối tượng để kháng án. Toà án hoặc cơquan gồm thẩm quyền khác, trong việc chỉ định trọng tài viên, sẽ nên tôn trọngđúng mực về bất kỳ tiêu chuẩn chỉnh nào được yêu mong về trọng tài viên theo thoảthuận của các bên và cân nhắc cần thiết để bảo đảm an toàn việc hướng đẫn trọng tài viênđộc lập và khách quan lại và, vào trường thích hợp trọng tài viên độc nhất vô nhị hoặc trọngtài viên lắp thêm ba, cũng đề nghị tính mang đến có nên chỉ định trọng tài viên tất cả quốc tịchkhác với quốc tịch của những bên tuyệt không.

Điều 12: CƠSỞ TỪ CHỐI

1. Lúc một người có khả năngđược hướng dẫn và chỉ định làm trọng tài viên thì bạn đó cần phải công khai minh bạch những hoàncảnh có thể gây ra số đông nghi ngờ chính đáng về tính khả quan hoặc độc lậpcủa mình. Kể từ lúc được chỉ định và hướng dẫn và trong suốt quy trình tố tụng trọng tài,trọng tài viên sẽ không được trì hoãn thông báo những hoàn cảnh đã nêu cho cácbên biết, trừ khi những bên đã có trọng tài viên này thông tin rồi.

2. Trọng tài viên có thể bị từchối chỉ khi có hoàn cảnh mang lại sự nghi ngờ đường đường chính chính liên quan mang lại tínhkhách quan liêu và chủ quyền của trọng tài viên này hoặc khi anh ta không có đủ phẩmchất như các bên đang thoả thuận. Một bên chỉ rất có thể từ chối trọng tài viên dochính mình chỉ định hoặc trong việc chỉ định trọng tài viên mà vị trí kia tham gia,chỉ vị những nguyên nhân mà vị trí kia biết biết sau thời điểm đã tiến hành kết thúc việc chỉ định.

Điều 13: THỦTỤC TỪ CHỐI

1. Các bên được thoải mái thoả thuậnthủ tục để không đồng ý trọng tài viên theo chính sách khoản 3 của Điều này.

2. Nếu không tồn tại thoả thuận, bêncó ý định từ chối trọng tài viên sẽ gửi văn phiên bản nêu rõ những vì sao để tự chốiủy ban trọng tài trong khoảng 15 ngày tính từ lúc ngày dìm thông báo thành lập và hoạt động ủy banTrọng tài hoặc sau khoản thời gian biết những yếu tố hoàn cảnh được nêu tại Điều 12 (2). Ví như trọngtài viên bị khước từ không rút ngoài ủy ban trọng tài hoặc bên kia không đồng ývề việc lắc đầu này, ủy ban trọng tài đang quyết định.

3. Trường hợp việc phủ nhận theo thủ tụcđược những bên văn bản hoặc theo giấy tờ thủ tục được lý lẽ tại khoản 2 Điều nàykhông thành công, mặt từ chối, vào thời hạn 30 ngày sau khi nhận được quyếtđịnh bác việc từ bỏ chối, rất có thể yêu mong toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền đượcxác định trên Điều 6 quyết định về việc không đồng ý này, quyết định này chưa phải làđối tượng để kháng án, trong lúc yêu cầu này bị lâm thời hoãn, ủy ban trọng tài kểcả trọng tài viên bị tự chối, hoàn toàn có thể tiếp tục tố tụng trọng tài với ra phánquyết.

Điều 14: KHÔNG THỰC HIỆN HOẶCKHÔNG THỂ TIẾN HÀNH

1. Trường hợp một trọng tài viên thựctế ko thể triển khai nhiệm vụ của chính bản thân mình hoặc vì nguyên nhân nào đó không thực hiệnđược, trách nhiệm của trọng tài viên này kết thúc nếu trọng tài viên kia rút khỏiủy ban Trọng tài hoặc nếu các bên độc nhất vô nhị trí cùng với việc chấm dứt đó. Ngược lại, nếucòn có bất đồng về các đại lý của việc dứt này, bất kể bên làm sao cũng rất có thể yêucầu toà án hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền không giống được xác minh theo Điều 6 quyết địnhvề việc ngừng nhiệm vụ của trọng tài viên đó, đưa ra quyết định này ko là đốitượng để chống án.

2. Nếu, theo Điều này hoặc Điều 13(2) trọng tài viên rút ngoài vị trí của chính bản thân mình hoặc mặt đồng ý ngừng nhiệm vụcủa trọng tài viên, Điều này sẽ không hàm ý việc đồng ý giá trị pháp luật của cáccăn cứ được dẫn chiếu vào Điều này cùng Điều 12(2).

Điều 15: CHỈĐỊNH TRỌNG TÀI VIÊN nỗ lực THẾ

Khi trọng trách của trọng tài viênchấm hoàn thành theo các Điều 13 hoặc 14 hoặc vì những nguyên nhân khác về việc rútkhỏi của trọng tài viên đó hoặc do các bên văn bản thoả thuận rút vứt thẩm quyền củatrọng tài viên hoặc trong các trường phù hợp khác về việc dứt nhiệm vụ trọngtài viên, trọng tài viên thay thế sửa chữa sẽ được chỉ định và hướng dẫn theo những nguyên lý đượcáp dụng cho việc chỉ định trọng tài viên bị cố gắng thế.

Chương IV

THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA UỶBAN TRỌNG TÀI

Điều 16: THẨMQUYỀN CỦA UỶ BAN TRỌNG TÀI QUI ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA MÌNH

1. Ủy ban trọng tài hoàn toàn có thể quyếtđịnh về thẩm quyền xét xử của chủ yếu mình, kể cả những chủ kiến phản đối về sự việc tồntại hoặc giá bán trị pháp luật của thoả thuận trọng tài. Vì mục đích này, Điều khoảntrọng tài trở thành thành phần của thích hợp đồng đang được xem là thoả thuận chủ quyền vớicác Điều khoản khác của hòa hợp đồng. đưa ra quyết định của ủy ban Trọng tài về hòa hợp đồngbị vô hiệu hóa không làm cho Điều khoản trọng tài bị loại bỏ theo.

2. Ðơn yêu ước về bài toán ủy banTrọng tài không có thẩm quyền sẽ đề xuất đưa ra ko muộn rộng với việc nộp bảnbiện hộ. Thiết yếu ngăn cản mặt đưa ra đơn yêu mong này chỉ vì chưng đã hướng dẫn và chỉ định trọngtài viên hoặc tham gia vấn đề chỉ định trọng tài viên. Ðơn yêu ước về bài toán ủy banTrọng tài vượt vượt phạm vi được ủy quyền nên được chỉ dẫn ngay khi nhận ra sựkiện được biết vượt thừa thẩm quyền của ủy ban Trọng tài nảy sinh trong quátrình tố tụng Trọng tài. 1 trong hai trường vừa lòng này, uỷ ban Trọng tài tất cả thểchấp nhận 1-1 yêu mong sau ví như uỷ ban xét thấy sự trì hoãn này là hòa hợp lý.

3. Ủy ban trọng tài hoàn toàn có thể quyếtđịnh về đơn yêu mong chỉ ra làm việc khoản 2 của Điều này như là vấn đề mở đầu hoặcgiải quyết tại kết án về câu chữ tranh chấp. Nếu như ủy ban Trọng tài giảiquyết như là 1 vấn đề bắt đầu là ủy ban tất cả thẩm quyền xét xử, thì bất kỳ bênnào cũng có thể có thể, trong vòng 30 ngày sau khoản thời gian nhận được thông tin về quyết địnhnày, kiến nghị toà án được xác định tại Điều 6 ra quyết định vấn đề này, quyết địnhnày không bị kháng án; trong lúc yêu cầu đó đã chờ xử lý thì ủy banTrọng tài vẫn rất có thể tiếp tục tiến hành quy trình tố tụng và chỉ dẫn phán quyết.

Điều 17: THẨMQUYỀN CỦA UỶ BAN TRỌNG TÀI RA CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI

Trừ khi các bên có thoả thuậnkhác, ủy ban Trọng tài rất có thể theo yêu cầu của một bên buộc bất kỳ bên nào phảitiến hành biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời lúc ủy ban Trọng tài thấy cần thiết đối vớinội dung tranh chấp. Ủy ban Trọng tài rất có thể yêu cầu bất kỳ phía nào đưa ra sựbảo đảm phù hợp về giải pháp trên.

Chương V:

HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TRỌNGTÀI

Điều 18: ÐỐIXỬ CÔNG BẰNG VỚI CÁC BÊN

Các bên buộc phải được đối xử mộtcách công bình và từng bên bắt buộc có cơ hội đầy đủ để trình bày về vụ kiện.

Điều 19: XÁCĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC VỀ TỐ TỤNG

1. Theo cách thức của cơ chế này,các mặt được tự do thoải mái thoả thuận về tố tụng mà lại ủy ban Trọng tài phải tiến hành khitiến hành tố tụng.

2. Nếu không tồn tại thoả thuận đó,ủy ban Trọng tài tất cả thể, theo hiệ tượng của quy định này, tiến hành trọng tài theocách thức nhưng mà ủy ban Trọng tài cho là thích hợp. Quyền trao đến ủy ban Trọng tàibao gồm quyền khẳng định việc thừa nhận, tính vừa lòng lý, sự xác đáng với trọng lượngcủa chứng cứ.

Điều 20: NƠITIẾN HÀNH TRỌNG TÀI

1. Những bên được thoải mái thoả thuậnnơi thực hiện trọng tài. Còn nếu không thoả thuận, địa điểm xét xử trọng tài sẽ được ủyban Trọng tài đưa ra quyết định căn cứ vào hoàn cảnh của vụ kiên, tính đến sự thuậntiện cho những bên.

2. Dẫu có qui định của khoản 1của Điều này, ủy ban Trọng tài bao gồm thể, trừ khi các bên có thoả thuận khác, tổchức tại địa điểm được xem là thích thích hợp cho câu hỏi hỏi ý kiến những ủy viên, choviệc mời nhân chứng, chuyên gia hoặc các bên hoặc vấn đề giám định sản phẩm hoá, tàisản khác hoặc văn bản.

Điều 21: KHỞIĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Nếu những bên không tồn tại thoả thuậnnào khác, tố tụng của ủy ban Trọng tài tương quan đến tranh chấp cụ thể bắt đầutừ ngày đối kháng kiện gửi tặng trọng tài được bị đơn nhận.

Điều 22: NGÔNNGỮ

1. Những bên tự do thoải mái thoả thuận vềngôn ngữ hoặc những ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài. Nếu không thoảthuận, ủy ban trọng tài sẽ quyết định ngôn ngữ hoặc những ngôn ngữ được sử dụngtrong tố tụng. Văn bản thoả thuận này hoặc đưa ra quyết định này, trừ lúc được xác minh rõtrong đó, sẽ vận dụng với văn bản của các bên, trong phiên xét xử với trong phánquyết, ra quyết định hoặc các hiệ tượng giao dịch của ủy ban Trọng tài.

2. Ủy ban Trọng tài rất có thể yêucầu triệu chứng cứ bằng văn phiên bản phải được gửi kèm theo bạn dạng dịch sang ngôn từ hoặcnhững ngôn ngữ mà các bên vẫn thoả thuận hoặc được ủy ban Trọng tài quyết định.

Điều 23: ĐƠNKIỆN VÀ ĐƠN BIỆN HỘ

1. Trong thời hạn do các bênthoả thuận hoặc vày ủy ban trọng tài quyết định, nguyên đối kháng sẽ nêu rõ các sựviệc chứng minh cho solo kiện của mình, phần nhiều điểm của tranh chấp, hầu như thiệthại và mọi yêu mong của nguyên đơn, cùng bị solo sẽ trình bày bạn dạng tự ôm đồm vềnhững điểm rõ ràng này, trừ khi các bên gồm thoả thuận không giống về những điểm cần chonhững văn bạn dạng này. Các bên hoàn toàn có thể nộp phiên bản giải trình của chính bản thân mình cùng với cácchứng từ mà người ta cho là có tương quan hoặc gồm thể bổ sung cập nhật việc dẫn chiếu mang lại nhữngchứng từ hoặc hội chứng cứ khác mà các bên chuyển ra.

2. Nếu những bên không tồn tại thoảthuận làm sao khác, một trong những hai bên hoàn toàn có thể sửa đổi hoặc bổ sung đơn kiện hoặc bảntự bào chữa của chính bản thân mình trong quy trình tố tụng trọng tài, trừ lúc ủy ban trọngtài cho rằng Điều đó không tương thích để có thể chấp nhận được việc sửa đổi kia dẫn cho sựchậm trễ trong quá trình tiến hành việc này.

Điều 24: XÉTXỬ TỐ TỤNG VĂN BẢN

1. Nếu những bên có thoả thuậnngược lại, ủy ban trọng tài sẽ quyết định coi là tiến hành phiên xét xử nóitrên để trình diễn chứng cứ hay là tranh biện giữa những bên, hoặc tố tụng này sẽđược thực hiện trên đại lý xem xét bệnh từ hoặc tài liệu khác. Tuy nhiên, trừkhi các bên sẽ thoả thuận không một phiên xét xử nào được tổ chức, ủy ban Trọngtài sẽ tổ chức những phiên xét xử vào những tiến độ tố tụng ưng ý hợp, ví như nóđược một mặt yêu cầu.

2. Các bên sẽ được nhận thôngbáo trước về đông đảo phiên xét xử và mọi cuộc họp của ủy ban Trọng tài do mụcđích thẩm định hàng hoá, gia tài hoặc hội chứng từ.

3. Tất cả các bạn dạng giải trình,chứng tự hoặc các thông tin không giống được một bên hỗ trợ cho ủy ban Trọng tàicũng sẽ tiến hành gửi cho mặt kia. Tương tự với các báo cáo của các chuyên gia hoặccác hội chứng cứ về những vấn đề mà ủy ban Trọng tài dựa vào để đưa ra quyết địnhsẽ nên được thông tin cho những bên biết.

Điều 25: SỰVẮNG MẶT CỦA MỘT BÊN

Nếu những bên không có thoả thuậnnào khác, nếu, không có lý do chủ yếu đáng,

a. Nguyên solo không điều đình vềđơn kiện của bản thân theo hiệ tượng của Điều 23(1), ủy ban trọng tài đang đình chỉ tốtụng;

b. Bị đối chọi không gửi bản biện hộtheo vẻ ngoài Điều 23(1), ủy ban trọng tài sẽ tiếp tục tố tụng mà lại coi việckhông có phiên bản biện hộ như là sự đồng ý những chính sách của nguyên đơn.

c. Ngẫu nhiên bên nào không có mặttại phiên xét xử hoặc chuyển ra hội chứng cứ, ủy ban trọng tài rất có thể tiếp tục tố tụngvà giới thiệu phán quyết trên cửa hàng những bệnh cứ trước đó.

Điều 26: CHUYÊNGIA ĐƯỢC UỶ BAN TRỌNG TÀI CHỈ ĐỊNH

1. Nếu những bên không có thoảthuận làm sao khác, ủy ban trọng tài

a.Có thể hướng đẫn một hoặc mộtsố siêng gia báo cáo cho ủy ban trọng tài về các vấn đề ví dụ do ủy bantrọng tài quyết định;

b.Có thể yêu cầu một mặt cung cấpcho các chuyên gia những tin tức có liên quan hoặc đưa ra hoặc cho phépchuyên gia vào, ngẫu nhiên các hội chứng từ liên quan, mặt hàng hoá hoặc gia sản khác đểtiến hành giám định.

2. Trừ khi những bên tất cả thoả thuậnkhác, nếu như một bên gồm yêu mong hoặc ví như ủy ban trọng tài thấy quan trọng sau khichuyển bản báo cáo bởi miệng hoặc bởi văn bản, các chuyên gia sẽ tham dựphiên xét xử để những bên có cơ hội nêu các thắc mắc với chuyên viên và gửi ranhững nhân chứng cho nhân viên để đánh giá và thẩm định những điểm của vấn đề đó.

Điều 27: SỰGIÚP ĐỠ CỦA TOÀ ÁN trong VIỆC THU THẬP CHỨNG CỨ

Ủy ban trọng tài hoặc một bênvới sự chấp nhận của ủy ban trọng tài có thể yêu mong toà án gồm thẩm quyền của Nướcnày trợ giúp thu thập chứng cứ. Toà án hoàn toàn có thể thực hiện yêu mong đó vào phạmvi thẩm quyền của chính bản thân mình và theo phương pháp về thu thập chứng cứ.

Chương VI

LẬP PHÁN QUYẾT VÀ CHẤMDỨT TỐ TỤNG

Điều 28: NGUYÊNTẮC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NỘI DUNG TRANH CHẤP

1. Ủy ban trọng tài đã quyếtđịnh tranh chấp địa thế căn cứ vào cách thức của luật vận dụng cho câu chữ tranh chấpmà các bên sẽ chọn. Bất kì sự chỉ rõ giải pháp hoặc hệ thống pháp lý của nước đượcchọn sẽ được phân tích và lý giải trừ khi hình thức khác như là sự việc dẫn chiếu một biện pháp trựctiếp tới qui định nội dung của quốc gia đó với không dẫn chiếu đến phép tắc xungđột lao lý của nước này.

2. Nếu những bên không chọn luật,ủy ban trọng tài sẽ vận dụng luật được khẳng định bởi những nguyên tắc xung chợt luậtmà ủy ban trọng tài thấy là đam mê hợp.

3. Ủy ban trọng tài hoàn toàn có thể quyếtđịnh trên đại lý lẽ vô tư hoặc tính phù hợp chi khi các bên vẫn ủy quyền rõràng đến ủy ban được làm như vậy.

4. Trong đều trường hợp, ủy bantrọng tài sẽ ra quyết định căn cứ vào các Điều khoản của vừa lòng đồng và suy xét tớitập quán thương mại áp dụng cho giao dịch đó.

Điều 29: RAQUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN TRỌNG TÀI

Trong tố tụng trọng tài gồmnhiều trọng tài viên, nếu các bên không tồn tại thoả thuận như thế nào khác, việc

quyết định của ủy ban trọng tàitheo nguyên tắc nhiều phần của các thành viên trong ủy ban. Mặc dù nhiên, sự việc về tốtụng rất có thể được ra quyết định bởi quản trị ủy ban giả dụ được các bên và các thànhviên không giống của ủy ban trọng tài ủy quyền.

Điều 30: GIẢIQUYẾT

1. Giả dụ trong quá trình tố tụngtrọng tài, các bên giải quyết được tranh chấp, ủy ban trọng tài sẽ hoàn thành tốtụng khi những bên gồm yêu ước và ủy ban trọng tài ko phản đối, với ghi nhậnviệc giải quyết và xử lý này dưới hình thức phán quyết trọng tài về những Điều khiếu nại thoảthuận.

2. Kết luận về Điều khiếu nại đượcthoả thuận sẽ tiến hành lập theo với bề ngoài tại Điều 31 và sẽ tiến hành tuyên như làmột phán quyết. Phán quyết này còn có vị trí và hiệu lực tương tự như như kết luận vềnội dung vụ kiện.

Điều 31: HÌNHTHỨC VÀ NỘI DUNG PHÁN QUYẾT

1. Phán quyết yêu cầu được lập bằngvăn phiên bản và bắt buộc được trọng tài viên hoặc những trọng tài viên ký. Vào tố tụngtrọng tài gồm nhiều trọng tài viên, chữ ký của đa số các trọng tài viên trongủy ban trọng tài là đủ, nếu như như có nêu nguyên nhân về hồ hết chữ cam kết khuyết.

2. Trừ khi những bên thoả thuậnrằng không nêu nguyên nhân hoặc phán xét là phán xét về những Điều khoản được thoảthuận theo Điều 30, phán quyết cần nêu rõ lý do làm địa thế căn cứ để quyết định.

3. Kết luận này phải nêu rõngày và vị trí lập kết luận như cơ chế theo Điều 20(1) Phán quyết sẽ đượcxem là được lập tại địa điểm đó.

4. Sau khoản thời gian phán quyết được lập,một bạn dạng được những trọng tài viên cam kết theo lý lẽ tại khoản 1 của Điều này sẽđược tống đạt cho từng bên.

Điều 32: CHẤMDỨT TỐ TỤNG

1. Tố tụng trọng tài đang đượcchấm kết thúc bởi phán quyết bình thường thẩm hoặc bởi vì yêu mong của ủy ban trọng tài theoqui định trên khoản 2 Điều này.

2. Ủy ban trọng tài sẽ gửi rayêu cầu kết thúc tố tụng trọng tài khi:

a. Nguyên đối kháng rút đơn kiện, trừkhi bị solo phản đối câu hỏi này và ủy ban trọng tài công nhận tác dụng chính đángcủa bị solo trong việc giành được một phương án cuối thuộc về tranh chấp.

b. Những bên đồng ý dứt tốtụng.

c. Ủy ban trọng tài thấy rằngviệc thường xuyên tố tụng vì bất cứ lý vị nào khác là không cần thiết và ko thểđược.

3. Trao quyền đến ủy ban trọngtài hoàn thành quá trình tố tụng theo qui định tại các Điều 33 và 34(4).

Điều 33: SỬACHỮA VÀ GIẢI THÍCH PHÁN QUYẾT; PHÁN QUYẾT BỔ SUNG

1. Trừ khi các bên thoả thuậnmột thời hạn khác, trong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày nhận ra phán quyết:

a. Một bên hoàn toàn có thể yêu mong ủy bantrọng tài sửa trong phán quyết đông đảo lỗi về tính toán, tiến công máy hoặc lỗi inhoặc phần đông lỗi tương tự, có thông tin cho bên kia biết về Điều này.

b. Nếu những bên tất cả thoả thuận,một bên hoàn toàn có thể yêu cầu ủy ban trọng tài giới thiệu những phân tích và lý giải về điểm núm thểhoặc 1 phần của phán quyết, có thông báo cho bên đó về yêu ước này.

Nếu ủy ban trọng tài thấy rằngyêu mong này là thiết yếu đáng, ủy ban trọng tài vẫn tiến hành sửa chữa lại hoặc đưara lời giải thích trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thấy yêu cầu. Giải thíchnày là một bộ phận của phán quyết.

2. Vào thời hạn 30 ngày đề cập từngày lập phán quyết, ủy ban trọng tài rất có thể chủ rượu cồn sửa những lỗi tấn công máysai được nêu tại khoản 1 điểm a Điều này.

3. Nếu những bên không tồn tại thoảthuận như thế nào khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết, một bêncó thể yêu mong ủy ban trọng tài ra phán quyết bổ sung những khiếu nại được nêura trong quá trình tố tụng cơ mà lại ko được nêu vào phán quyết với phảithông báo yêu mong này cho mặt kia. Nếu ủy ban trọng tài cho rằng yêu ước này làchính đáng thì ủy ban trọng tài đang ra phán quyết bổ sung cập nhật trong thời hạn 60ngày.

4. Nếu cần thiết ủy ban trọngtài đã gia hạn việc sửa chữa, lý giải hoặc ra phán quyết bổ sung theo khoản1 với 3 Điều này.

5. Những chế độ của Điều 31 sẽchỉ áp dụng về việc sửa chữa thay thế hoặc lý giải trong phán xét hoặc ra phánquyết xẻ sung.

Chương VII

YÊU CẦU TOÀ ÁN BÁC PHÁNQUYẾT CỦA TRỌNG TÀI

Điều 34: ÐƠNYÊU CẦU HUỶ BỎ PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI LÀ CÁCH THỨC DUY NHẤTĐỂ YÊU CẦUTOÀ ÁN BÁC PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI.

1. Câu hỏi yêu mong toà án bác phánquyết của trọng tài chỉ hoàn toàn có thể được triển khai thông qua đơn yêu mong toà án hủybỏ phán quyết cân xứng với lao lý tại các đoạn (2) cùng (3) của Điều này.

2. Một phán quyết chỉ có thể bịtoà án theo cơ chế tại Điều 6 hủy quăng quật trong ngôi trường hợp:

a.Bên làm đối kháng yêu mong đưa ranhững bởi chứng khẳng định rằng:

i. Một trong các bên ký kết kết thoảthuận trọng tài theo cách thức tại Điều 7 ko đủ năng lượng ký kết thoả thuậnđó; hoặc văn bản thoả thuận nói trên không tồn tại giá trị pháp lý theo lao lý mà các bên đãchọn để áp dụng hoặc theo hiện tượng của nước địa điểm phán quyết được tuyên vào trườnghợp mà các bên không ghi rõ; hoặc

ii.Bên buộc phải thi hành phánquyết ko được thông báo một cách tương đối đầy đủ về câu hỏi chỉ định trọng tài viên hoặctố tụng trọng tài hoặc có thể nói rằng không thể triển khai việc tranh tụng của mình;hoặc

iii. Phán quyết giải quyết và xử lý tranhchấp ko được phép tắc hoặc không phía bên trong phạm vi những Điều khoản của thoảthuận đưa ra trọng tài giải quyết, hoặc phán quyết này bao hàm những quyết địnhvề các vấn đề vượt thừa phạm vi của thoả thuận trọng tài giải quyết với Điềukiện là những đưa ra quyết định về các vấn đề chỉ dẫn trọng tài giải quyết có thể táchra khỏi những vấn đề không được giới thiệu trọng tài với chỉ tất cả phần của phán quyếtchứa đựng những quyết định về vụ việc không được nêu ra trọng tài xử lý cóthể bị diệt bỏ; hoặc

iv.Thành phần của ủy bantrọng tài hoặc tố tụng trọng tài không tương xứng với văn bản giữa những bên trừtrường hợp thoả thuận này trái cùng với Điều khoản trong biện pháp này mà những bên khôngthể vi phạm luật được, hoặc nếu không có thoả thuận đó, không cân xứng với khí cụ này;hoặc

b. Toà án phát hiện nay rằng:

i. Theo giải pháp của nước đó, vấn đềnội dung tranh chấp ko thể giải quyết bằng trọng tài được; hoặc

ii. Phán quyết mâu thuẫn vớichính sách công của nước nhà đó.

3. Ðơn yêu mong hủy vứt phán quyếtkhông được lập muộn quá tía tháng kể từ ngày mặt nộp đơn yêu cầu nhận thấy phánquyết hoặc nếu đối chọi yêu cầu được tiến hành theo Điều 33 thì tính từ ngày mà yêucầu này được ủy ban trọng tài giải quyết.

4. Toà án lúc được yêu cầu hủybỏ phán quyết, bao gồm thể, trường hợp thấy phù hợp và theo yêu mong của một bên, đình chỉtrình trường đoản cú hủy quăng quật phán quyết trong một thời gian do toà án quyết định để ủy bantrọng tài có cơ hội tiếp tục tiến hành tố tụng trọng tài hoặc triển khai cáchoạt đụng khác theo chủ ý cuả ủy ban trọng tài sẽ đào thải cơ sở để hủy bỏphán quyết.

ChươngVIII

CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH

Điều 35: CÔNGNHẬN VÀ THI HÀNH.

1. Phán quyết của trọng tài, bấtkể được tuyên ngơi nghỉ đâu, sẽ được công nhận bao gồm tính ràng buộc và khi có đối kháng yêu cầuđược lập thành văn bản gửi đến toà án tất cả thẩm quyền, sẽ tiến hành thi hành theonhững vẻ ngoài tại Điều này với Điều 36.

2. Bên nhờ vào phán quyết hayyêu cầu thi hành phán quyết vẫn cung cấp phiên bản gốc hay một phiên bản sao của phán quyếtđã được xác nhận hợp lệ cùng với bạn dạng gốc của thoả thuận trọng tài theo quiđịnh trên Điều 7 hoặc một bạn dạng sao của văn bản này vẫn được xác thực hợp lệ.Nếu phán quyết tuyệt thoả thuận trọng tài không được lập bằng ngữ điệu chính thứccủa đất nước nơi thực hiện phán quyết, mặt yêu ước thi hành vẫn phải hỗ trợ mộtbản dịch sang ngôn ngữ đó và phải được xác nhận hợp lệ.

Điều 36: CÁCTRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI VIỆC CÔNG NHẬN HOẶC THI HÀNH.

1. Việc công nhận hay thi hànhphán quyết trọng tài, bất kể phán quyết này được tuyên ở nước nào, chỉ tất cả thểbị lắc đầu trong ngôi trường hợp:

(a) Theo yêu ước của mặt phảithi hành, nếu mặt đó hỗ trợ được mang đến toà án bao gồm thẩm quyền địa điểm công dìm haythi hành phán quyết bằng chứng xác minh rằng:

i. Bên tham gia văn bản trọngtài theo nguyên tắc tại Điều 7 không đủ năng lực ký kết văn bản đó; hoặc thoảthuận nói trên không tồn tại giá trị pháp luật theo điều khoản mà các bên đã chọn để áp dụnghoặc theo mức sử dụng của nước nơi phán quyết được tuyên trong trường hợp không ghirõ; hoặc.

ii. Bên đề xuất thi hành phán quyếtkhông được thông tin một phương pháp hợp thức về bài toán chỉ định trọng tài viên hoặc vềcác thủ tục giải quyết và xử lý vụ tranh chấp trên trọng tài hoặc ( vì những nguyên nhânchính đáng khác mà) ko thể triển khai được câu hỏi tranh tụng của mình; hoặc

iii. Kết án được tuyên vềmột vụ tranh chấp ko được vẻ ngoài hoặc không bên trong phạm vi các Điềukhoản của văn bản trọng tài, hoặc phán quyết này chứa đựng những quyết địnhvề các vấn đề vượt vượt phạm vi giải quyết nêu ra trong văn bản thoả thuận trọng tài;trong trường hợp gồm thể tách bóc phần quyết định về vụ việc đã được yêu cầu giảiquyết tại trọng tài cùng với phần ko được đưa ra quyết định về những vụ việc không đượcyêu cầu xử lý tại trọng tài, thì phần phán quyết bao gồm những đưa ra quyết định vềvấn đề được yêu mong giải quyết có thể được công nhận và mang đến thi hành; hoặc

iv. Nguyên tố của ủy ban trọngtài hoặc thủ tục xử lý tranh chấp của trọng tài không cân xứng với thoảthuận của các bên hoặc vào trường hợp không tồn tại thỏa thuận đó không phù hợpvới luật pháp của nước nơi tiến hành xét xử trọng tài; hoặc

v. Kết án của trọng tài chưacó hiệu lực hiện hành ràng buộc với những bên hoặc phán quyết đó bị hủy vứt hoặc đình chỉbởi toà án của nước chỗ phán quyết được tuyên hoặc theo qui định của nước khu vực phánquyết được lập.

(b) nếu như Toà án thấy rằng:

i. Theo vẻ ngoài của nước nhà này,nội dung tranh chấp ko thể xử lý qua thể thức trọng tài; hoặc

ii. Việc công nhận và cho thihành phán quyết này sẽ trái với chính sách công của giang sơn này.

2. Trường hợp đối chọi yêu mong hủy bỏhay đình chỉ thi hành phán quyết được gửi mang đến toà án theo như qui định tại đoạn(1) (a) (v) của Điều khoản này, thì toà án nơi được yêu ước công nhận cùng thihành phán quyết nếu thấy yêu cầu này thích hợp lệ, đã tạm hoãn ra quyết định cho thihành của mình và cũng có thể có thể, trên cửa hàng có đơn yêu cầu của bên đòi công nhậnhoặc thực hành phán quyết ra lệnh cho bên đó đưa ra một sự đảm bảo thích hợp.