Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới) Mức thu nhập này " /> Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới) Mức thu nhập này " />

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Thuvienphapluat

bảo đảm bắt buộc = fmt(bhxh_salary) x 8% + fmt(bhxh_salary) x 1.5% + fmt(bhtn_salary) x 1% = fmt(insurance) đ

giảm trừ bản thân = 11,000,000

bớt trừ người phụ thuộc vào = fmt(children) x 4,400,000 = fmt(children_subtract)

các khoản thu nhập tính thuế = fmt(gross) - fmt(insurance) - 11,000,000 - fmt(children_subtract) = fmt(tntt)

0"> mức thuế áp dụng so với fmt(tntt) là tax_level_name (tham khảo bảng mặt dưới)

Mức các khoản thu nhập này không phải đóng thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 0"> fmt(tntt) x tax_level_name = fmt(tax) đ


Lưu ý:

Thu nhập tháng (thường tính bằng tiền lương ghi trên thích hợp đồng) của app này là tổng thu nhập cá nhân chịu thuế nguyên tắc tại Điều 10 và Điều 11 của giải pháp thuế TNCN, sẽ tính những khoản giảm trừ sau:

- những khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí từ bỏ nguyện.

- các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH không được thấp rộng mức về tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao đụng làm công việc hoặc chức danh giản lẻ tẻ trong đk lao động bình thường.

Đây là tiện ích nhằm mục đích giúp người dùng rất có thể nhanh giường tính được số thuế TNCN đề nghị nộp. Vui lòng tham khảo các căn cứ pháp lý để tính được kết quả đúng đắn nhất.


Căn cứ pháp lý

Bảng nấc thuế thu nhập cá nhân cá nhân

vào bảng bên dưới, chữ viết tắt TN là số tiền các khoản thu nhập chịu thuế theo mon (sau khi sẽ trừ đi những khoản bảo đảm và giảm trừ gia cảnh).

Bậc thu nhập cá nhân tháng Số thuế yêu cầu nộp
1 TN 80tr TN x 35% - 9.85tr

clip Pháp biện pháp

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công
Đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu? Đăng ký new

Tư vấn luật pháp về TTNCN 2023

*

cusc.edu.vn
TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Thư Viện điều khoản .com
Thư Viện luật pháp .com
Thư Viện quy định .com
*

Đóng
cusc.edu.vn.com

Đăng nhập
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đóng