LUẬT HÌNH SỰ 2015 SỬA ĐỔI 2017

Hình sự là giữa những lĩnh vực quy định điều chỉnh quan hệ tình dục xã hội phổ cập và quan tiền trọng hàng đầu của thôn hội nước ta. Hình thức Hình sự điều chỉnh những quan hệ giới tính xã hội mang tính chất hình sự. Việt nam từ khi phát hành Luật Hình sự cho tới bây giờ đã ban hành Bộ luật pháp Hình sự qua các năm 1985, Bộ nguyên lý Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009 và hiện hành là Bộ khí cụ Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 hay có tến không giống là bộ phương tiện hình sự hợp độc nhất giữa 2015 và 2017.

Tải bạn dạng đầy đầy đủ Bộ luật pháp Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung cập nhật 2017: 

*

Vào ngày 27 mon 11 năm 2015, Quốc Hội khóa XIII của nước cùng hõa xã hội công ty nghĩa nước ta đã ban hành Bộ hình thức Hình sự số 100/2015/QH13 bao gồm hiệu lực từ ngày 01 mon 01 năm 2016. Mặc dù nhiên, trong quá trình thực thi và vận dụng vào thời đặc điểm đó thì Bộ mức sử dụng Hình sự năm năm ngoái đã biểu thị những thiếu hụt sót với sai phạm gây nên những khó khăn cho cơ quan thực hiện tố tụng và fan dân. Cũng chính vì lẽ đó, nguyên lý số 12/2017/QH14 ngày đôi mươi tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của cục luật Hình sự số 100/2015/QH13 với lùi lại hiệu lực của Bộ chính sách đến ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, vậy nên thường được điện thoại tư vấn là luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung cập nhật 2017.

Vậy Luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ sung cập nhật 2017 hay bộ giải pháp hình sự hòa hợp nhất sửa đổi bổ sung những gì? công ty luật DFC sẽ giải đáp qua bài viết này giúp đỡ bạn đọc đọc hơn về bộ lao lý này.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào Bộ chế độ Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội;

Căn cứ vào phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật Hình sự của Quốc Hội số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ vào văn phiên bản hợp tốt nhất Bộ lý lẽ Hình sự số 01/VBHN – VPQH ngày 10 tháng 07 năm 2017.

I. Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 sửa đổi bổ sung cập nhật những gì?

1. Tội phạm - Chương III

Chương III của bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung cập nhật năm 2017 về phần các tội phạm được quy định, bao hàm 12 Điều phương tiện (từ Điều 08 đến Điều 19). Trong đó, những Điều 10, Điều 11, Điều 15 với Điều 16 được giữ nguyên so với Bộ chính sách Hình sự năm 1999.

*

04 Điều biện pháp được sửa đổi, bổ sung một bí quyết căn bản trong chương này bao gồm: 

Khoản 2 Điều 12 Bộ biện pháp Hình sự năm năm ngoái dược Điều 3 pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ luật pháp Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung về nội dung tuổi phụ trách hình sự;

Điều 14 Bộ vẻ ngoài Hình sự năm 2015 được Điều 4 chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cơ chế Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung nội dung chế định sẵn sàng phạm tội;

Điều 19 Bộ dụng cụ Hình sự năm 2015 được Điều 5 pháp luật sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017 sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung chế định không tố giác tội phạm.

2. Quyết định hình phát – Chương VIII

Chương VIII của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 2 mục chính: cách thức chung về quyết định hình vạc và quyết định hình phạt trong những trường hợp ví dụ với 10 Điều lý lẽ từ Điều 50 mang đến Điều 59. 

có 02 điều dụng cụ được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Điều 51 Bộ công cụ Hình sự năm năm ngoái về những tình tiết giảm nhẹ trọng trách hình sự được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 luật sửa đổi, bổ sung Bộ pháp luật Hình sự năm 2017;

Điều 54 Bộ luật pháp Hình sự năm 2015 về quyết định hình phạt bên dưới mức thấp tốt nhất của khung hình phạt được vận dụng được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Điều 7 qui định sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017.

3. Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành quyết phạt, bớt thời hạn chấp hành quyết phạt - Chương IX

Chương IX của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 9 Điều vẻ ngoài từ Điều 60 đến Điều 68. Vào đó, những Điều phép tắc bị sửa đổi bổ sung theo phương tiện sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2017 bao gồm:

Điều 61 Bộ biện pháp Hình sự năm năm ngoái về không áp dụng thời hiệu thi hành phiên bản án được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Điều 8 nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Bộ vẻ ngoài Hình sự năm 2017;

Khoản 1 và 2 của Điều 66 Bộ quy định Hình sự năm năm ngoái về tha tù hãm trước thời hạn có đk được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ giải pháp Hình sự năm 2017.

4. Xóa án tích – Chương X

Chương X của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định về chế định xóa án tích bao gồm 05 điều (từ Điều 69 đến Điều 73). Nội dung chương này cơ bạn dạng được giữ nguyên ở Bộ khí cụ Hình sự năm 2015 trừ khí cụ tại Điều 71 về xóa án tích theo đưa ra quyết định của Tòa án. 

5. Mọi quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Chương XI

Chương XI của cục luật Hình sự năm 2015 quy định một ngôn từ mới liên quan đến công ty thể mớ lạ và độc đáo phải chịu trách nhiệm hình sự ngoài cá thể thì còn tồn tại pháp nhân thương mại được bóc tách ra thành một chương riêng, bao gồm 16 Điều lao lý (từ Điều 74 đến Điều 89). Trong đó, bao gồm 03 điều được sửa đổi, bổ sung cập nhật bao gồm:

Điều 76 Bộ nguyên lý Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 11 khí cụ sửa đổi, bổ sung Bộ chính sách Hình sự năm 2017 về chế định phạm vi trọng trách hình sự của pháp nhân yêu quý mại;

Điểm d Khoản 1 Điều 84 Bộ hình thức Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 12 biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017 về chế định những tình tiết sút nhẹ trọng trách hình sự áp dụng đối với pháp nhân yêu thương mại;

Khoản 1 Điều 86 Bộ dụng cụ Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 13 điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ pháp luật Hình sự năm 2017 về chế định đưa ra quyết định hình phân phát trong trường hòa hợp pháp nhân thương mại phạm các tội.

6. đều quy định đối với người dưới 18 tuổi tội tình - Chương XII 

Kết cấu của Chương XII Bộ phương pháp Hình sự năm 2015 bao gồm 05 mục, 18 Điều luật (Điều 90 mang đến Điều 107) tương quan đến một chủ thể đặc biệt quan trọng của Bộ dụng cụ Hình sự - kia là trẻ nhỏ chưa đủ 18 tuổi. Văn bản của Chương này được sửa đổi, bổ sung 06 Điều, nỗ lực thể:

Khoản 2 Điều 91 Bộ lý lẽ Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 14 mức sử dụng sửa đổi, bổ sung Bộ hiện tượng Hình sự năm 2017 về chế định phương pháp xử lý so với người dưới 18 tuổi phạm tội;

Khoản 1 Điều 93 Bộ cơ chế Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 15 phương pháp sửa đổi, bổ sung Bộ công cụ Hình sự năm 2017 về chế định khiển trách;

Điều 94 Bộ phương pháp Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 16 lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ dụng cụ Hình sự năm 2017 về chế định hòa giải tại cộng đồng;

Điều 95 Bộ mức sử dụng Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 17 công cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ phép tắc Hình sự năm 2017 về chế định giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn;

Điều 100 Bộ luật pháp Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 18 hình thức sửa đổi, bổ sung Bộ công cụ Hình sự năm 2017 về chế định cải tạo không giam giữ;

Điều 107 Bộ khí cụ Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017 về chế định xóa án tích.

II. Những ngôn từ được sửa đổi, bổ sung trong Phần những tội phạm của cục luật Hình sự năm 2015

1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia – Chương XIII 

Chương XIII của cục luật Hình sự năm ngoái quy định bao hàm 15 Điều pháp luật ( trường đoản cú Điều 108 đến Điều 122). Vào đó, về cơ bản, được không thay đổi như Bộ hình thức Hình sự năm năm ngoái trừ Điều 112 về câu chữ của tội bạo loàn được Điều trăng tròn Luật sửa đổi, bổ sung Bộ giải pháp Hình sự năm 2017 và Khoản 1, 2, 3 Điều 113 được sửa đổi bổ sung bởi Điều 21 luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ chính sách Hình sự năm 2017.

2. Các tội xâm phạm tính mạng, mức độ khỏe, nhân phẩm, danh dự của con fan – Chương XIV

Chương XIV của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định gôm 34 Điều qui định (từ Điều 123 đến Điều 156) , trong những số ấy có 08 Điều lý lẽ được biện pháp sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017 bao gồm:

Điều 134 về Tội giết tín đồ sửa đổi, bổ sung bởi Điều 22 lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ luật pháp Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 141 về Tội hà hiếp dâm được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 luật pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ phương tiện Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 142 về Tội ức hiếp dâm người dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 24 vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ giải pháp Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 143 về Tội hãm hiếp được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 25 vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung Bộ hình thức Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3 Điều 144 về Tội chống dâm fan từ đủ 13 tuổi mang đến dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 26 vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ chính sách Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 150 về Tội giao thương người được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 27 giải pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ phép tắc Hình sự năm 2017;

Điều 151 về Tội mua bán người dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 28 giải pháp sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2017;

Khoản 2, 3, 4 Điều 153 về Tội chỉ chiếm đoạt fan dưới 16 tuổi được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 29 phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ chính sách Hình sự năm 2017.

3. Những tội xâm phạm quyền tự do thoải mái của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân – Chương XV

Chương XV của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 11 Điều quy định (từ Điều 157 mang lại Điều 167), trong các số ấy có 03 Điều cách thức được sửa đổi vấp ngã sung, cụ thể là:

Khoản 1, 2, 3 Điều 157 về Tội bắt, duy trì hoặc giam bạn trái lao lý của Bộ phép tắc Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Điều 30 luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ cách thức Hình sự năm 2017;

Khoản 1 Điều 158 về Tội xâm phạm nơi ở tín đồ khác của bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Điều 31 biện pháp sửa đổi, bổ sung Bộ luật pháp Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2 Điều 162 về Tội buộc công chức, viên chức thôi bài toán hoặc loại trừ người lao rượu cồn trái quy định của Bộ hiện tượng Hình sự năm 2015 được sửa dổi bổ sung cập nhật bởi Điều 32 giải pháp sửa đổi, bổ sung Bộ phép tắc Hình sự năm 2017.

4. Những tội phạm xâm phạm mua – Chương XVI

Chương XVI của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 13 Điều chính sách liên quan kiểm soát và điều chỉnh quan hệ sở hữu trong biện pháp hình sự, trường đoản cú Điều 168 mang đến Điều 180. Trong đó, gồm 04 Điều vẻ ngoài được sửa đổi, bổ sung cập nhật cụ thể là:

Điều 169 về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt gia sản được sửa đổi bổ sung bởi Điều 33 lao lý sửa đổi, bổ sung Bộ điều khoản Hình sự năm 2017;

Khoản 1, 2, 3 Điều 173 về Tội trộm cắp gia tài được sửa đổi bổ sung cập nhật bởi Điều 34 hiện tượng sửa đổi, bổ sung Bộ phương tiện Hình sự năm 2017;

Điều 175 về Tội lân dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài được sửa đổi bổ sung bởi Điều 35 pháp luật sửa đổi, bổ sung Bộ biện pháp Hình sự năm 2017;

Điều 178 về Tội phá hủy hoặc nắm ý có tác dụng hư hỏng gia sản được sửa đổi bổ sung bởi Điều 36 vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ hình thức Hình sự năm 2017.

5. Những tội xâm phạm chính sách hôn nhân và mái ấm gia đình – Chương XVII

Chương XVII của cục luật Hình sự năm năm ngoái quy định bao hàm 07 Điều qui định (Điều 181 cho Điều 187). Trong đó, bao gồm duy tuyệt nhất Điều 186 về Tội lắc đầu hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 37 chính sách sửa đổi, bổ sung Bộ công cụ Hình sự năm 2017. 

6. Các tội xâm phạm trơ trẽn tự cai quản kinh tế - Chương XVIII

Chương XVIII của cục luật Hình sự năm 2015 quy định bao gồm 48 Điều mức sử dụng quy định về nội dung các tội phạm tương quan đến đơn côi tự làm chủ kinh tế (từ Điều 188 đến Điều 234). 

Mục 1 Chương XVIII quy định những tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, ghê doanh, thương mại dịch vụ có 03 điều luật không bị chỉnh sửa kia là những Điều 196, Điều 197, Điều 198. Các Điều 188, Điều 189, Điều 190, Điều 191, Điều 192, Điều 193, Điều 194, Điều 195, Điều 199 được sửa đổi bổ sung bởi những điều từ bỏ Điều 38 cho Điều 46 khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ dụng cụ Hình sự năm 2017.

Mục 2 Chương XVIII quy định những tội phạm trong nghành nghề thuế, tài chính, ngân hàng, hội chứng khoán, bảo hiểm bao hàm 17 Điều nguyên lý (Điều 200 đến Điều 216). đa số các Điều lý lẽ được giữ nguyên, chỉ có 03 Điều chế độ được sửa đổi bổ sung cập nhật theo khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ mức sử dụng Hình sự năm 2017: Điều 200 về Tội trốn thuế (sửa đổi bổ sung theo Điều 47), Điều 206 về Tội vi phạm quy định về vận động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến chuyển động ngân hàng (sửa đổi, bổ sung theo Điều 48), Điều 213 về Tội ăn gian trong sale bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 49).

Mục 3 Chương XVIII lý lẽ về các tội phạm khác xâm phạm trơ khấc tự làm chủ kinh tế bao hàm 19 Điều vẻ ngoài (từ Điều 217 mang đến Điều 234). Gồm 08 Điều phương tiện được sửa đổi bổ sung cập nhật theo khí cụ sửa đổi bổ sung cập nhật Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017: 

Điều 217 về Tội phạm luật quy định về đối đầu ( sửa đổi, bổ sung ở Điều 50);

 Điều 217a về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo thủ tục đa cung cấp (sửa đổi, bổ sung cập nhật ở Điều 51); 

Điều 225 về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (sửa đổi, bổ sung cập nhật ở Điều 52); 

Điều 226 về Tội xâm phạm quyền cài đặt công nghiệp (sửa đổi, bổ sung ở Điều 53); 

Điều 227 về Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai quật tài nguyên (sửa đổi, bổ sung theo Điều 54); 

Điều 232 về Tội phạm luật quy định về khai thác, bảo đảm rừng với lâm sản (sửa đổi, bổ sung theo Điều 55);

Điều 233 về Tội phạm luật quy định về làm chủ rừng (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 56);

Điều 234 về Tội vi phạm luật quy định về bảo đảm động vật dụng hoang dã (sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Điều 57).

7. Các tội phạm về môi trường – Chương XIX

Chương XIX Bộ qui định Hình sự năm năm ngoái quy định về vấn đề hình sự trong nghành nghề dịch vụ các tù nhân về môi trường, bao hàm 12 Điều chính sách (từ Điều 235 cho Điều 246). Vào đó, tất cả 07 Điều hiện tượng được sửa đổi, bổ sung từ Điều 58 cho Điều 64 nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật Luật hình sự năm 2017: Điều 235, Điều 237; Điều 238; Điều 239; Điều 242; Điều 243; Điều 244.

8. Các tội phạm về ma túy – Chương XX

Chương XX của cục luật Hình sự năm 2015 bao hàm 13 Điều luật (Điều 247 cho Điều 259), trong các số ấy có 07 Điều luật được sửa đổi, bổ sung cập nhật từ Điều 65 đến Điều 71 bởi quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ mức sử dụng Hình sự năm 2017: Điều 248; Điều 249; Điều 250; Điều 251; Điều 252; Điều 253; Điều 259.

9. Những tội xâm phạm an ninh công cộng, riêng biệt tự chỗ đông người – Chương XXI

Chương XXI của bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 4 mục, 69 Điều luật. Trong đó, phần nhiều điều được bổ sung cập nhật sửa thay đổi như sau:

Mục 1 Chương XXI lao lý về các tội xâm phạm an toàn giao thông, những Điều nguyên tắc từ Điều 260 cho Điều 284 những được sửa đổi bổ sung theo luật pháp sửa đổi, bổ sung Bộ pháp luật Hình sự năm 2017 (Điều 72 tới Điều 96).

Mục 2 Chương XXI chính sách về những tội phạm trong lĩnh vực technology thông tin, mạng viễn thông từ các Điều hiện tượng từ Điều luật từ Điều 285 tới Điều 294 đều được giữ lại nguyên, trừ Điều 292 là được bến bãi bỏ.

Mục 3 Chương XXI chính sách về những tội khác xâm phạm an toàn công cùng từ những Điều luật pháp từ Điều 295 đến Điều 317. Trong đó, có phần lớn các Điều đề được sửa đổi, bổ sung (được sửa đổi bổ sung cập nhật từ Điều 97 đến Điều 119) phương tiện sửa đổi, bổ sung Bộ pháp luật Hình sự năm 2017; trừ Điều 316 về Tội phá thai bất hợp pháp là được giữ nguyên.

Mục 4 Chương XXI chế độ về các tội không giống xâm phạm độc thân tự công cộng từ Điều 318 mang đến Điêu 329. Trong đó, bao gồm 05 Điều phép tắc được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ vẻ ngoài Hình sự năm 2017 (từ Điều 120 cho Điều 124).

10. Các tội xâm phạm hiếm hoi tự thống trị hành bao gồm – Chương XXII 

Chương XXII của bộ luật Hình sự năm 2015 quy định bao gồm từ Điều 330 đến Điều 351. Trong những số đó các Điều được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo hình thức sửa đổi, bổ sung Bộ nguyên lý Hình sự năm 2017, bao gồm: Điều 337; Điều 341 cùng Điều 344.

11. Những tội phạm về chức vụ- Chương XXIII

Chương XXIII của bộ luật Hình sự năm năm ngoái quy định bao gồm 2 mục, 15 Điều điều khoản (từ Điều 352 cho Điều 366). Trong đó, mục 1 Chương XXIII chế độ về những tội phạm tham nhũng không tồn tại sự sửa đổi, té sung. đều Điều qui định được sửa đổi, bổ sung cập nhật ở mục 2 giải pháp về các tội phạm khác về chức vụ gồm những: Điều 360; Điều 363 cùng Điều 366.

12. Những tội xâm phạm chuyển động tư pháp – Chương XXIV

Chương XXIV của cục luật Hình sự năm 2015 bao gồm 25 Điều điều khoản (từ Điều 367 mang lại Điều 391). Trong đó, những Điều qui định được sửa đổi, bổ sung theo nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật Bộ pháp luật Hình sự năm 2017 bao gồm: Điều 370; Điều 371; Điều 375; Điều 376; Điều 377; Điều 388; Điều 389; Điều 390 cùng Điều 391.

13. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trọng trách của quân nhân và trách nhiệm của fan phối nằm trong với quân team trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu – Chương XXV

Chương XXV của bộ luật Hình sự năm 2015 bao hàm 29 Điều phương tiện (từ Điều 392 cho tới Điều 420). Vào đó, Điều hình thức được sửa đổi, bổ sung bởi cơ chế sửa đổi, luật hình sự năm ngoái sửa đổi bổ sung cập nhật 2017 chỉ nhất Điều 410 về Tội vi phạm luật quy định về bảo vệ.