LỜI BÀI HÁT CHIẾC VÒNG CẦU HÔN

Một sớm yên ổn lành một tín đồ lính rời khỏi quê nhà sở hữu theo loại vòng tay cầu hôn tỏa sáng vơi dàng, một khúc tình ca đợi chờ theo ông theo anh bên trên những tuyến phố xa, ru anh ru anh trong số những đêm vời xa xăm xa Vòng tay ước hôn tình yêu của em xinh sắn trên cao vầng trăng vơi êm lan xuống ngọn núi người lính yên ngồi Ra đi sở hữu theo mọt tình đầu tiên Anh yêu cao nguyên trung bộ cao nguyên đầy gió địa điểm đây ra đi từng nào chàng trai Một mau chóng ngồi hát mặt ánh lửa rừng rưng rưng trên trên tay mẫu vòng ước hôn rưng rưng trên tay mọt tình đầu tiên Gọi anh call anh cao nguyên đầy gió địa điểm đây ra đi từng nào chàng trai Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng Ai sở hữu trên tay loại vòng của em Em yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió quê nhà mênh với điệu sáo bi thảm thương Từng đêm chiêm bao thấy bóng anh về nghẹn ngào trên tay mẫu vòng của em Em vào tay anh mối tình dịu êm
bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 15 bài.
Nhã Phương

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.