Lời Bài Hát Tình Khúc Chiều Mưa

Tình chết . . . Không đợi chờ ! Tình xa . . . Ai ngờ đâu ! Tình đang . . . Phai phai và nhạt màu . . . Còn đâu ?! Tình trót . . . Trao về bạn Thì dẫu . . . Lỡ thôn rồi người hỡi . . . Xin trọn đời . . . Một mình ! Chiều mưa ngày làm sao . . . Sánh bước cùng cả nhà Tin yêu rạt rào . . . Mộng ước mai sau Cho ân huệ đầu . . . Mãi mãi lâu dài Cho duyên tình đầu đừng có thương nhức ! Chiều nay một mình . . . Loại bóng đơn côi Mưa rơi giọt bi quan . . . Giá buốt tim tôi Mưa rơi hờ hững . . . Xóa lốt chân xưa Tin yêu hiện giờ . . . Trả lại fan xưa Tình lỡ . . . đề nghị tình bi thiết Tình xa . . . Bắt buộc tình sầu ! tình thương . . . Phai phai và nhạt màu . . . Tình nhức ! Lời cuối . . . Cho cuộc tình Dù sẽ . . . Bao buồn phiền Lòng vẫn . . . Yêu thương trọn đời ... Người yêu ơi !

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.