Lời Bài Hát Nỗi Nhớ Mùa Đông

dường như ai đi ngang cửa, gió mùa rét đông bắc se lòng Chút lá thu tiến thưởng đã rụng Chiều nay cũng quăng quật ta đi. ở nghe xôn xao giờ đồng hồ đời nhưng ngỡ ai đó nói cười thốt nhiên nhớ cánh buồm xưa ấy bây giờ cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông Dòng sông song bờ cát trắng xóa Làm sao về được ngày đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như ngày đông đã về làm thế nào về được mùa đông Dòng sông song bờ bờ cát trắng xóa Làm sao về được mùa đông mùa thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng bản thân vậy Vờ như mùa đông đã về

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.