Lời bài hát người tình trăm năm

Đến một ngày một ngày nào kia Em xa anh một ngày như thế nào đó. Anh nhớ bao gồm một lần một lần mình nói Ta yêu nhau có vầng trăng làm cho chứng bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay Nhiều như những gì bạn thích có Một lần đang trọn vẹn ái ân Với bằng hữu mãi là người tình trăm năm với nếu như bao gồm một ngày một ngày nào đó Em sang ngang một ngày nào kia Anh đã chúc em được được nhiều hạnh phúc mang lại em luôn luôn được gì em muốn bầu trời nhiều sao sáng đêm nay Nhiều như các gì mình đã có Một lần đang trọn vẹn hiến dâng Với bạn bè mãi là bạn tình trăm năm nhưng lại vòng yêu thích đã xa rồi như con tàu ra khơi Đến một ngày nào kia em sẽ biết rằng Anh yêu thương em những bao nhiêu khung trời nhiều sao sáng tối nay Nhiều như các gì tôi đã mất Một lần đang trọn vẹn hiến dâng Với bằng hữu mãi là tín đồ tình trăm năm và nếu như gồm một ngày một ngày nào kia Em quên anh một ngày nào đó Những ân huệ nhạt nhòa phai vệt Trong trái tim chẳng còn yêu đương đau bầu trời nhiều sao sáng tối nay Nhiều tựa như các kỷ niệm qua tay Một lần đã trọn vẹn ái ân Với, bạn bè mãi là bạn tình trăm năm.
bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 34 bài.
Hương Thơ

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.