Hai bàn tay trắng

Hai bàn tay trắng, nghèo xơ xác nghèo Nên em ra đi, không nói một điều Ngày mai em vui duyên thắm, người ta mua em nhung gấm Anh không ngờ, em bạc như vôi Hai bàn tay trắng, thì lưu luyến gìEm vui đi em, với cảnh huy hoàng Mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung nhớ Để em vui người mới sang giàu Chẳng dấu diếm, thân anh vốn nghèo Hai bàn tay gầy chai khô, đâu có gì để em mơ Chẳng xứng đáng, ai kia vấp ngã Em quen lụa là xa hoa, hay em thuộc về người ta Hai bàn tay trắng, nào mơ ước nhiều Em nay cao sang, lắm kẻ nuông chiều Còn như anh luôn tay trắng, mà em không quen cay đắng Đường em đi, nào trách em gì

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.