Hai bàn tay trắng

nhì bàn tay trắng, nghèo xơ xác nghèo nên em ra đi, không nói một điều mai sau em vui duyên thắm, người ta mua em nhung gấm Anh ko ngờ, em bạc như vôi nhì bàn tay trắng, thì quyến luyến gìEm vui đi em, cùng với cảnh huy hoàng mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung nhớ Để em vui tín đồ mới phong túc Chẳng vệt diếm, thân anh vốn nghèo nhị bàn tay nhỏ chai khô, đâu có gì để em mơ Chẳng xứng đáng, ai kia vấp ngã Em thân quen lụa là xa hoa, xuất xắc em nằm trong về fan ta nhì bàn tay trắng, nào mong ước nhiều Em nay cao sang, lắm kẻ cưng chiều chiều Còn như anh luôn tay trắng, cơ mà em lạ lẫm cay đắng Đường em đi, như thế nào trách em gì

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.