Chuyến Xe Lam Chiều

trên chuyến xe pháo lam đông tín đồ chiều nao. Xuôi mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang các trớ trêu chi, người chưa hề biết thân quen gì sao ngồi gần như là tình nhân si?Em xuống xe cộ lam trở về hẽm sâu Anh cấp theo chân ngõ hồn xuyến xao.Làm thân quen chuyện vãn dăm câu Niềm vui gặp gỡ gỡ ban đầu Trong đang rồi mặt quanh đó còn e.Ngờ đâu yêu thương như đám lục bình, trôi theo nhỏ nước vô tình. Anh rước vợ, bà xã anh phú quý Tình em xe mèo dã tràng biển lớn Đông, em mong tìm ông chồng cho xong, tuy vậy ngại thêm chạm chán kẻ bạc tình lòng. Trên chuyến xe cộ lam đông fan chiều nay. Nghe nhiều đơn độc nỗi niềm cay chua Còn đâu một chuyến xe pháo lam, ngày nao mộng ước vô vàn, bao lưu niệm riêng mình em mang.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.