LỊCH CẮT ĐIỆN TÂY NINH, TỪ 20/3 ĐẾN 22/3

Lưu ý : cusc.edu.vn ko thuộc một đội chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ những website của Điện lực EVN, quý fan hâm mộ tra cứu phấn kích KHÔNG điện thoại tư vấn điện đến số điện thoại tư vấn của trang web ! 

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Phước Lợi làng mạc Phước Vinh

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Bến cầu (trừ tổ 22) buôn bản Biên Giới

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Vịnh làng An Cơ; Ấp Phước Lợi buôn bản Phước Vinh

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Bến ước (trừ tổ 22) xóm Biên Giới

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Phước Lễ buôn bản Phước Ninh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6, 8 ấp Thạnh Hòa, Thạnh Phú xóm Thạnh Bình

Lý bởi : cắt điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền theo qui định của pháp luật

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : thành phố Long Trung phường Long Thành Trung

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị thôn Trảng Bàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố Lộc Châu phường Lộc Hưng; ấp Trảng Sa xóm Đôn Thuận

Lý bởi : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực đống Dầu

Khu vực : Ấp rộc B thôn Thạnh Đức

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Phước Lợi 2 làng mạc Suối Đá

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 10 ấp Tân Định 1 thôn Suối Đá

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Thuận Hòa, xóm Truông Mít, ấp Khởi Trung xã ước Khởi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6 ấp Thạnh Sơn làng Thạnh Tây

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : HTT Nguyễn Văn Thanh

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : HTT Nguyễn Văn Thanh

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 3 ấp Thạnh An buôn bản Thạnh Bình

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Nguyễn Hoàng Nghĩa

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : cửa hàng Lộc Thành

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : CNCtyTNHHMTV CaoSu 30-4 TâyNinh-Nông Trường cao su Tân Biên

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp Long Hải buôn bản Trường Tây

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : Ấp thuận lợi xã Đôn Thuận

Lý bởi : cắt điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo luật của pháp luật

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : Ấp Trảng Cỏ buôn bản Đôn Thuận

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đống Dầu

Khu vực : Ấp Phước Hội làng Phước Thạnh; Ấp Suối Cao B xóm Phước Đông; Ấp 3 thôn Bàu Đồn

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố An Thành phường An Tịnh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 thôn Suối Đá

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : tổ 2, 3 ấp Khởi Trung xã mong Khởi

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 1,2 ấp Thạnh Hòa làng Thạnh Bình

Lý vì : cắt điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền theo vẻ ngoài của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Trường xóm Hảo Đước

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : khu phố 1, 2 phường Long Hoa

Lý vày : cắt điện theo yêu cầu của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp Long yên xã Long Thành Nam

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Khởi Nghĩa xã mong Khởi

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 12 ấp Tân Định 1 làng Suối Đá

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Ấp 1 làng mạc Mỏ công

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Thân Thị hưởng (trạm riêng)

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : CS Hàn Điện Trương Văn Kiệt

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : thánh địa Thánh Linh

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : đại lý Trương Thị Tuyền

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : cơ sở Gò, Hàn Châu Chí

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : Ấp Cẩm Long thôn Cẩm Giang

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : các đại lý hàn năng lượng điện Trần Trọng Xinh

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp trường Đức xã Trường Đông

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Hòa buôn bản Lợi Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Phước Trung xã Phước thông tư xã Trảng Bàng

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Bàu Tép làng Tiên Thuận

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố Lộc Thanh phường Lộc Hưng; thành phố Gia Tân phường Gia Lộc

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Tân Long thôn Biên Giới

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Tổ 22 ấp Bến mong xã Biên Giới

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Tân Long xóm Biên Giới

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên sử dụng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Phú xã Trường Đông

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp Năm Trại làng mạc Trường Đông

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Phước Hội xã Phước chỉ thị xã Trảng Bàng

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Phước Tân làng mạc Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Phước Tân buôn bản Phước Bình thị xóm Trảng Bàng

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố Lộc Khê phường Gia Lộc

Lý bởi : giảm điện theo yêu cầu của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền theo giải pháp của pháp luật

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : Ấp Cây Da, Xóm bố xã Hiệp Thạnh; Ấp xã Đồng làng Thanh Phước; Ấp thôn Mía buôn bản Phước Trạch. Siêu thị nhà hàng VRG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Trạm chuyên cần sử dụng khách hàng

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Phước thôn Thạnh Bình

Lý bởi : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực gò Dầu

Khu vực : Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Vỏ, Bông Trang xóm Thạnh Đức

Lý bởi : giảm điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo hiện tượng của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 1 buôn bản Phước Vinh

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp 2,3 xóm Phước Vinh

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi; Ấp Trường thôn Hảo Đước; làng An Cơ

Lý vị : cắt điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước có thẩm quyền theo phương tiện của pháp luật