LẠC VÀO THẾ GIỚI GAME PHẦN 1

*

Trong thế giới thực, một giới trẻ nghiện trò chơi cô độc và ảm đạm tẻ, biến đổi Momonga pháp sư mạnh tuyệt nhất dưới làm ra của một bộ hài cốt, và truyền thuyết Ainz Ooal Gown bắt đầu!
Trong nhân loại thực, một bạn teen nghiện game cô độc và bi đát tẻ, biến hóa Momonga pháp sư mạnh tốt nhất dưới làm ra của một bộ hài cốt, và truyền thuyết thần thoại Ainz Ooal Gown bắt đầu!
*
*