Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ

*

1. Hoàn cảnh ra đời của Ngày yêu quý binh Liệt sỹ

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước nước ta Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) thành lập chưa được bao thọ thì thực dân Pháp trở về xâm lược vn một lần nữa. Với ý thức “.... Thà quyết tử tất cả, chứ cố định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã dũng mãnh chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc chống chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã bổ xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, chủ yếu phủ, chưng Hồ và dân chúng ta vẫn dành tất cả tình yêu dấu cho các chiến sĩ cùng đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc cơ mà bị yêu mến hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn thành lập và hoạt động ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến tp hà nội và một vài địa phương khác... Sau đó ít thọ được biến thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở trung ương có Tổng Hội và chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là quản trị danh dự của Tổng Hội.

Trước tình trạng trên, Đảng với Nhà vn đã đưa ra nhiều đưa ra quyết định với những cơ chế quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, đóng góp phần ổn định cuộc sống vật chất và niềm tin cho yêu đương binh, mái ấm gia đình liệt sỹ.

*

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng cỗ Việt Minh, trung ương Hội đàn bà Cứu quốc, tw Đoàn bạn teen Cứu quốc, Cục thiết yếu trị quân đội nước nhà Việt Nam, Nha thông tin Tuyên truyền và một vài địa phương đã họp tại Đại từ bỏ (Bắc Thái) nhằm bàn về công tác làm việc thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ công ty Tịch chọn 1 ngày làm sao đó làm ngày mến binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này những đại biểu đang nhất trí chọn ngày 27 mon 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ bỏ đó thường niên cứ vào lúc này, chủ tịch Hồ Chí Minh phần nhiều gửi thư, rubi thăm hỏi, đụng viên, kể nhở đa số người phải biết ơn cùng hết lòng hỗ trợ thương binh, mái ấm gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau thành công Điện Biên Phủ, cơ quan chính phủ và quản trị Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ mon 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày yêu đương binh toàn quốc” thành “Ngày yêu đương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận các hy sinh vĩ đại của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho thành công vẻ vang của toàn dân tộc.

Mỗi năm cứ đến “Ngày thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức những hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa quan tâm thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với bí quyết mạng.

*

2. Ý nghĩacủa Ngày yêu đương binh Liệt sỹ

Ngày mến binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, kia là:

- truyền thống lịch sử “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và hàm ơn của Đảng, bên nước cùng nhân dân ta so với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do thoải mái và thống nhất của Tổ quốc, vì niềm hạnh phúc của nhân dân; thông qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cầm và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp bí quyết mạng nhưng Đảng, bác bỏ Hồ cùng nhân dân ta sẽ lựa chọn.

- tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, yêu đương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, quyết tử của họ cho độc lập, tự vì của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc yêu mến binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, tổ chức thiết yếu trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ lúc này và mai sau.

- Đảng, Nhà nước và quần chúng ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với yêu quý binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.