Khoa kinh tế học viện tài chính

ra mắt các bộ môn vào Khoa Sách giao hàng học tập Đề cương bài bác giảng Đề cương bài xích giảng cỗ môn kinh tế học
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1. Thương hiệu đợn vị:Khoa gớm tế

cusc.edu.vn.edu.vn

2. Quá trình thành lập với phát triển:

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đào tạo chuyên môn đại học những chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành: khiếp tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, quản lý kinh tế, cai quản trị ghê doanh, hệ thống thong tin quản lí lý,...

- thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, soạn giáo trình và tài liệu học tập tập phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo;

- làm chủ sinh viên các chuyên ngành được học viện chuyên nghành Tài thiết yếu giao;

- các bộ môn trong khoa là các đại lý về đào tạo, nghiên cứu khoa học chịu đựng sự thống trị hành thiết yếu của Khoa và phụ trách về học thuật trong giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học thuộc nghành nghề dịch vụ liên quan đến những môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp thống trị nội dung công tác đào tạo các môn học/học phần theo sự cắt cử của học viện Tài chính.

4. Cơ cấu tổ chức tổ chức Khoa

4.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: PGS.TS.NGND. Nguyễn Văn Dần

gmai.com

- Phó trưởng Khoa: TS. Phạm Quỳnh Mai

gmail.com

- Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Đình Hoàn

gmail.com

4.2. Lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa

4.2.1. Bộ môn tài chính học

- Trưởng cỗ môn: PGS.TS.NGND. Nguyễn Văn Dần

gmai.com

- Phó trưởng bộ môn: TS. Phạm Quỳnh Mai

gmail.com

- Phó trưởng cỗ môn: TS. Nguyễn Thị Việt Nga

gmail.com

- Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đình Hoàn

gmail.com

(Hiện nay, bộ môn trực tiếp huấn luyện và giảng dạy 15 học phần/môn học đào tạo và huấn luyện Đại học)

4.2.2. Cỗ môn tài chính Đầu tứ Tài chính (tiền thân là cỗ môn kinh tế phát triển)

- Trưởng bộ môn: TS. Lương Thu Thủy

yahoo.com

- Phó trưởng bộ môn: TS. Nai lưng Phương Anh

gmail.com

- Phó trưởng bộ môn: TS. è Thị Phương Dịu

gmail.com

(Hiện nay, bộ môn trực tiếp huấn luyện và giảng dạy 7 học phần/môn học huấn luyện và giảng dạy Đại học)

4.2.3. Cỗ môn hình thức Kinh tế

- Trưởng cỗ môn: TS. Sơn Mai Thanh

cusc.edu.vn.edu.vn

- Phó trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

yahoo.com.vn

(Hiện nay, bộ môn trực tiếp đào tạo và giảng dạy 8 học tập phần/môn học huấn luyện và giảng dạy Đại học)

5. Các chuyên ngành đào tạo và huấn luyện thuộc Khoa cai quản lý

5.1. Kinh tế tài chính và quản lý nguồn lực tài chính

- kim chỉ nam đào tạo: cung cấp cho sv những kỹ năng chuyên sâu về tài chính vĩ mô, kinh tế tài chính vi mô, kinh tế các ngành, phân tích và dự báo nguồn lực có sẵn tài bao gồm trong cục bộ nền ghê tế cũng như các công ty và những đơn vị sự nghiệp, thay được những kiến thức cơ bạn dạng về chế độ tài khóa, cơ chế tiền tệ, cai quản nhà nước về tài chính - tài chính, kế toán và kiểm toán.

- thời cơ và triển vọng nghề nghiệp:

+ tất cả đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kỹ năng kinh tế, về các năng lực và rất có thể làm việc tại những cơ quan quản lý nhà nước về tài chính xã hội: các Ban ghê tế, chi phí của Quốc hội, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng chính phủ, các Bộ và phòng ban ngang Bộ, các sở ban ngành ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; làm chủ tài chủ yếu tại những doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp từ tw đến địa phương.

+ có khả năng làm công tác làm việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học trình độ chuyên môn tại những trường và những cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

5.2. Khiếp tế đầu tư tài chính

- phương châm đào tạo: hỗ trợ cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về kinh tế tài chính vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính các ngành, phân bổ và sử dụng những nguồn lực tài chủ yếu trong tổng thể nền gớm tế tương tự như các công ty và các đơn vị sự nghiệp, thay được những kiến thức cơ bạn dạng về chi tiêu tài chính, so sánh và chi tiêu chứng khoán, đầu tư chi tiêu nguồn lực tài chính, lựa chọn phương án đầu tư, tởm doanh, am hiểu kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư, qui định đầu tư, tài chính, bank và kế toán – kiểm toán.

- cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

+ tất cả đủ năng lượng và chuyên môn chuyên sâu trong so với tài bao gồm và lựa chọn giải pháp đầu tư, chiến lược chi tiêu kinh doanh tại những doanh nghiệp.

+ có công dụng làm việc trong số lĩnh vực thống trị Kinh tế, Tài bao gồm tại các Vụ tác dụng của các cơ quan quản lý tài thiết yếu Nhà nước, Bộ, Ngành; làm cho cán bộ nghiên cứu và phân tích và đoán trước tại các Viện nghiên cứu, những Trung tâm nghiên cứu và phân tích ở trung ương và địa phương.

+ có tác dụng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học tại các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học, những Viện nghiên cứu,…

5.3. Kinh tế - Luật

- kim chỉ nam đào tạo: hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kinh tế tài chính - vẻ ngoài và quan trọng đặc biệt nắm vững lao lý trong lĩnh vực kinh tế - tài bao gồm và ngân hàng; cố gắng được các kiến thức cơ bản, toàn diện và khối hệ thống về ghê tế, tài bao gồm - bank và pháp luật; bao gồm đủ kĩ năng và năng lượng để giải quyết và xử lý các vấn đề trình độ chuyên môn với mức độ phức tạp, gồm tính liên ngành, có tác dụng xây dựng và áp dụng chính sách, điều khoản kinh tế - tài chính phục vụ cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội, những tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính khác.

- thời cơ và triển vọng nghề nghiệp:

+ Sinh viên có thể làm việc chuyên môn về kinh tế tài chính - khí cụ tại văn phòng và công sở Quốc hội, Văn phòng chính phủ, Văn phòng chủ tịch nước, tại những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc bao gồm Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những cơ quan lại hành thiết yếu nhà nước quản lý lĩnh vực khiếp tế, tài chính, ngân hàng, những đơn vị sự nghiệp công lập từ tw đến địa phương. ở bên cạnh đó, sinh viên siêng ngành tởm tế- điều khoản còn có thể làm câu hỏi ở các phần tử kế hoạch, tài chính, pháp chế, tứ vấn của các Tổng công ty, những công ty và những doanh nghiệp thuộc những thành phần ghê tế, những tổ chức phi chủ yếu phủ, những doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, những ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

+ có tác dụng làm công tác làm việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học trình độ chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu và phân tích khoa học, những viện nghiên cứu.

6. Kết quả của đối chọi vị:

* các kết quả tập thể:

- Khoa ghê tế: bằng khen của bộ trưởng và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.