Iphone 5 Có Hỗ Trợ 4G Không

Máy của chưng là phiên bản của nước nào vậy? Nếu bản Mỹ thì cần xem lại, còn nếu phiên bản hồng kong tuyệt thái thì dường như là ko gồm LTE
Vào vào phần cellular - turn on 3G dứt xem coi nó gồm hiện option enable 4G ko bácChứ iphone 1 chuẩn hết thì có tác dụng j bao gồm vụ ko có 4G theo từng quốc giaSent from my iPhone using cusc.edu.vn
Máy m docomo nhật. Là bản 1453. Nhưng mà khi mẫu rom thì fai tải iphone 6,1 chứ khôg đề nghị 6,2. Theo m biết. 6,1 là phiên bản gsm còn 6,2 là cdma với gsm. M sẽ lạ vụ này
nobody88881453 là phiên bản hỗ trợ cả GSM và CDMA bắt buộc 6,2 là chuẩn rồi bác