Hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần

Trợ cấp cho thất nghiệp được coi là khoản tiền đặc biệt quan trọng với NLĐ thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19. Vậy, NLĐ rất có thể nhận trợ cung cấp thất nghiệp 1 lần tương tự như chính sách BHXH 1 lần được không?


*
Mục lục bài viết

Theo cơ chế tại Khoản 2 Điều 50 Luật câu hỏi làm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được xem theo số tháng đóng bảo đảm thất nghiệp:

- Cứ đóng góp đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì thừa kế 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

- Cứ đóng góp đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cung cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Ngoài ra, vấn đề chi trả trợ cung cấp thất nghiệp được biện pháp tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Bỏ ra trả trợ cấp cho thất nghiệp

a) tổ chức triển khai bảo hiểm buôn bản hội thực hiện chi trả trợ cấp cho thất nghiệp tháng thứ nhất của fan lao đụng trong thời hạn 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày thừa nhận được quyết định hưởng trợ cung cấp thất nghiệp;

b) tổ chức triển khai bảo hiểm làng hội thực hiện chi trả trợ cung cấp thất nghiệp cho người lao động từ thời điểm tháng hưởng trợ cung cấp thất nghiệp thứ hai trở đi vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp đó còn nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp so với người lao động. Trường hợp thời khắc ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn bỏ ra trả trợ cung cấp thất nghiệp được tính từ ngày thao tác tiếp theo.”

Như vậy, trợ cấp cho thất nghiệp không thanh toán 1 lần mà bỏ ra trả từng tháng.

Mức hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021

Theo Điều 50 Luật vấn đề làm 2013, mức hưởng trợ cung cấp thất nghiệp được nguyên lý như sau:

Mức hưởng hằng tháng = 60% mức trung bình tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng lập tức kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó:

+ với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương vì chưng Nhà nước quy định, mức hưởng hằng tháng tối đa không thực sự 05 lần nút lương cơ trực thuộc thời điểm hoàn thành hợp đồng.

+ cùng với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương vì NSDLĐ phép tắc (ngoài bên nước) thì mức hưởng hằng tháng về tối đa ko qua 05 lần mức lương về tối thiểu vùng trên thời điểm dứt HĐLĐ.

Do đó, nút hưởng buổi tối đa trợ cung cấp thất nghiệp năm 2021:

- Đối cùng với NLĐ thực hiện cơ chế tiền lương vày Nhà nước quy định:

1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

- Đối với NLĐ thực hiện cơ chế tiền lương doNSDLĐquy định:

Năm 2021, mức lương buổi tối thiểu vùng liên tiếp thực hiện nay theoNghị định 90/2019/NĐ-CP, vị đó, mức hưởng trợ cung cấp thất nghiệp về tối đa cùng với NLĐ là: