Hợp Đồng Thuê Chuyên Gia Đào Tạo

*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

 

Căn cứ vào yêu cầu đào tạo, tu dưỡng cán bộ của người tiêu dùng ……………;

Căn cứ vào năng lực, khả năng đào chế tạo ra của ông/bà……………………..

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…. Cửa hàng chúng tôi gồm:

Bên A:

Công ty ……………………………………………………….

Đại diện bởi:………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………….

Bên B:

Ông/bà………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………….

Thường trú tại:…………………………………………….

CMND/CCCD số : ………………………Cấp ngày:…………………….tại: ……………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………..

Thoả thuận ký phối hợp đồng lao hễ và khẳng định làm đúng những luật pháp sau đây:

 

Điều 1: ngôn từ hợp đồng

- Ông/bà………………….. Nhận triển khai khoá huấn luyện và giảng dạy “Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý bài bản “ cho công ty ………………. Với các nội dung cụ nạm được hình thức trong Phụ lục 1 của thích hợp đồng.

- thời hạn thực hiện 

Ngày … cùng …. Tháng …. Năm 20……

Sáng: từ…..giờ đến…... Giờ

Chiều: từ…..giờ đến…... Giờ

Địa điểm tổ chức khóa học: ……………………………………………….

 

Điều 2: quý hiếm hợp đồng

- giá tiền đào tạo

STT

Tên khoá học

 

Đơn giá

 

Số lượng (khóa)

 

Thành chi phí (VNĐ)

 

1.

 

Chi giá thành đào tạo

 

………. VND

 

…..

 

……….VND

 

 

VAT

 

 

 

…..

 

 

Tổng

 

 

 

………

 

 

Bằng chữ

……………

 

Chi tầm giá trên chưa bao gồm: ngân sách chi tiêu đi lại trường đoản cú ….. – ……..., túi tiền tổ chức lớp học, tài liệu.

 

Điều 3: Điều khoản thanh toán

 

Phương thức thanh toán:

- bên A thanh toán 100% quý hiếm hợp đồng trước 05 ngày khóa huấn luyện và đào tạo diễn ra.

Chứng tự thanh toán:

- đúng theo đồng, Biên phiên bản thanh lý phù hợp đồng, report tổng kết khóa học.

 

Điều 4: quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ của nhì bên

Bên A

- cung ứng danh sách học tập viên cho bên B, cung ứng những thông tin quan trọng của từng cá nhân

- bố trí nhân viên đi học, dự con kiến lớp bao gồm …. Học viên

- Thanh toán chi phí đào tạo theo như đúng quy định tại điều 03 của phù hợp đồng.

- chịu trách nhiệm giao dịch các giá cả khác, bao gồm: ngân sách chi tiêu đi lại tự …. – ……; ngân sách chi tiêu ở, chuyên chở liên quan khóa huấn luyện trong thời gian tại ……. Ngày);

- phụ trách thanh toán ngân sách tổ chức lớp học.

- giải quyết và xử lý các vụ việc phát sinh trường đoản cú nhân sự của mình

- yêu cầu bên B biến đổi nội dung chương trình cho tương xứng với nhấn thức của học tập viên và tương xứng với phương châm đào tạo

Bên B

- phụ trách xây dựng ngôn từ chương trình học, bảo vệ phù hợp với yêu cầu thực tế của mặt A, đạt được mục tiêu đào tạo nên đã nêu trên.

- giảng dạy đúng văn bản chương trình và bảo vệ thời lượng của khoá học.

- cung ứng đầy đủ tài liệu với kịp thời mang đến học viên.

- hỗ trợ dịch vụ theo dõi sau khoá học tập được khẳng định như sau:

Theo dõi sự thâm nhập học tập của từng học tập viên

Giải đáp mọi thắc mắc của học tập viên qua điện thoại, thư điện tử trong trong cả khoá học tập và sau khi khoá học kết thúc.

Tổng kết khoá học và gửi báo cáo đánh giá hiệu quả học tập của từng học viên cho mặt A sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

 

Điều 5: Các điều khoản khác

- Phụ lục và các văn bản ký sửa đổi bổ sung cập nhật do phía 2 bên là một thành phần không tách bóc rời của hòa hợp đồng

- nhị bên cam đoan thực hiện tại đúng những luật pháp đã văn bản trong thích hợp đồng này. Vào trường đúng theo có vụ việc phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc và thống tuyệt nhất phương án giải quyết và xử lý trên ý thức hợp tác, đôi mặt cùng có lợi. Nếu gây ra tranh chấp từ văn bản Hợp đồng thì phía 2 bên sẽ thống nhất chỉ dẫn Toà án ………….. Xét xử theo phương tiện của pháp luật.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

- hòa hợp đồng này được ra đời thành …. Bản, mỗi bên giữ … bản có giá chỉ trị pháp lý như nhau.

- vừa lòng đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Làm trên .., ngày … mon … năm 20….

 

Đại diện mặt A Đại diện bên B

 

 

 

…………….. ………………….

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

“KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUYÊN NGHIỆP”

 

 

Bản đề xuất chương trình đào tạo

“KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUYÊN NGHIỆP”

Dành cho

CÔNG TY …………………

 

Đối tượng đào tạo:

- chỉ đạo thuộc Ban Giám đốc, Ban chỉ huy và CEO.

- quản lý các cỗ phận.

Mục tiêu:

- hiểu tường tận những yếu tố cốt yếu của nghiệp vụ thống trị và lãnh đạo.

- thống trị và lãnh đạo kết quả hơn.

- làm sao để tuyển chọn dụng công dụng hơn.

- Làm nạm nào để có thể dứt các mục tiêu đề ra.

- Sử dụng những problems để phát triển.

- cải tiến và phát triển cộng sự và phiên bản thân lãnh đạo.

- cai quản trị nghề nghiệp phiên bản thân hiệu quả hơn.

- Đánh giá bán được ưu thế điểm yếu hèn của bạn dạng thân cai quản lý/lãnh đạo.

- cai quản trị thời gian.

- Xác lập các ưu tiên vào công việc.

- phân tích được hiệu quả giao tiếp.

- kỹ năng ra quyết định.

- quản lý và lãnh đạo chủ động và tiên liệu vào tương lai.

- cai quản công tác tác dụng và gồm chủ đích.

- quản lý và lãnh đạo tác dụng hơn vào nhóm làm việc, với thuộc cấp, người cùng cơ quan và cấp cho trên.

- biến đổi cách thao tác làm việc từ bốn duy quá trình Hiện tại sang tứ duy quá trình Hiệu quả

Nội dung khóa học:

Nhà quản lý Chuyên nghiệp

- Hệ thống làm chủ và điều hành.

- Đánh giá bán sự chuyên nghiệp hóa của bản thân những Quản lý.

- Nghiệp vụ làm chủ cần cho các kĩ năng gì.

- các bạn thuộc dạng/mẫu nhà thống trị nào.

- học hành 2 dạng công ty quản lý: chăm quyền, độc đoán và Phát triển.

- các biện pháp nhìn nhận và đánh giá lại thiết yếu mình.

- các yếu tố căn bản để chỉ huy hiệu quả.

- Khái niệm, kỹ thuật, năng lực và nghệ thuật ứng dụng vào công tác làm việc lãnh đạo cai quản lý.

- Đánh giá chỉ và tìm hiểu cấp bên trên của mình.

- Đánh giá chỉ mức độ chỉ đạo của chính bạn.

- Đánh giá và phát hiện những cấp cai quản có kĩ năng thành công bên dưới quyền bạn.

- những kỹ năng cai quản phải được chuyển đổi chuyển biến như vậy nào.

- Những tuỳ thuộc không thuộc mặt hàng quản lý.

- Những thủ túc thuộc sản phẩm quản lý.

- Những thống trị trung gian.

- Những thống trị và lãnh đạo cấp cao.

- phát triển tổ chức và hệ thống.

- các bước quá trình cải cách và phát triển tổ chức cùng hệ thống.

- các nhu cầu cần có cho hệ thống và tổ chức.

- planer phát triển bạn dạng thân những cá nhân.

- Phần vấn đáp mang lại phát triển bản thân.

Lãnh đạo và thống trị trên kết quả này hoạt động

- những mảng then chốt rất cần được được cai quản trị giám sát.

- cai quản trị các mâu thuẫn.

- Phân tích các nhu cầu.

- Hoà hợp lý thuyết vào thống trị trên thực tế.

- Phân tích kim chỉ nam với Nhiệm vụ.

- xây cất kế hoạch.

- chu kỳ luân hồi PBM cho khách hàng và tổ chức.

- PBM trên hoạt động thực tế.

- PBM so sánh chuyển động với kết quả.

- 8 bước cách tân và phát triển cơ bản.

- các mảng công dụng then chốt.

- Xác lập các phương châm trong công việc.

- Phân loại những dạng phương châm khác nhau.

- Kế hoạch hành động cụ thể.

- Các phương châm phát triển bạn dạng thân.

- xử lý khi PBM không hiệu quả.

- các lỗi thường chạm mặt trong bài toán xác lập mục tiêu.

- Các cẩn trọng trong triển khai PBM.

- PBM để hạn chế lại sức ì trong quản lý.

Cải thiện kết quả này công tác cai quản lý

- các thành tố của làm chủ hiệu quả.

- những yếu tố cần có cho đơn vị quản lý.

- Các lý do của việc làm chủ kém.

- Các phương pháp nhìn lại công tác quản lý.

- Tự nhận xét trình độ bản thân.

- Ích lợi của vấn đề tự tiến công giá.

- quá trình đánh giá.

- những bảng biểu và công cụ đánh giá.

- 10 lý lẽ để cải cách và phát triển thành quả.

- Phẩm chất, unique của một nhà làm chủ kiệt xuất.

- các yếu tố cơ bản để chỉ huy và quản lý thành công.

- cai quản trị nghề nghiệp giành riêng cho bạn

- các bạn có biết thống trị nghề chỉ đạo và cai quản của bản thân hay cải tiến và phát triển tự phát?

- Phát hiện các thách thức để thừa qua.

- 10 bước thống trị nghề nghiệp thành công.

- phạt triển kĩ năng để thằng tiến rộng trong nghề nghiệp.

- 5 kỹ năng quan trọng cho hầu hết người.

- 3 mảng nhiệm vụ cần được gia công chủ.

- Các thắc mắc phát triển nghề nghiệp của bạn.

- Các kết quả mong đợi.

Phương pháp đào tạo:

- bài bác giảng

- thắc mắc trao thay đổi giữa học tập viên cùng giảng viên

- thảo luận nhóm.

Giảng viên sẽ hỗ trợ các thông tin có đặc điểm hỗ trợ, thông qua các bài tập tình huống nhằm cải thiện kỹ năng của học tập viên.