HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀNMẫu thích hợp đồng vay chi phí cá nhân cùng với Công ty, vay tiền giám đốc không lãi suất; chủng loại hợp đồng vay chi phí Công ty với Công ty; cài đặt Mẫu đúng theo đồng vay mượn tiền tiên tiến nhất miễn phí trên đây:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc -------o0o------   HỢP ĐỒNG VAY TIỀN
      Hôm nay ngày …. Tháng …. Năm …..     tại địa điểm: …………………………………   Chúng tôi tất cả có: Bên A: (bên đến vay) Ông/Bà: ………………………….. Số CMND: ……………. Cấp ngày ……………., vị trí cấp: …………… Đăng ký hộ khẩu hay trú tại: ……………………………….. Điện thoại: ………………………. Bên B: (bên vay) Tên Công ty: .... kế toán Thiên Ưng. Mã số thuế: ………………………………… Địa chỉ: ……………………………………….. Đại diện: …………………………… Số CMND: ……………. Cung cấp ngày ……………., địa điểm cấp: …………… Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….. Điện thoại: ………………………. sau khoản thời gian thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay mượn tiền với các điều khoản sau: Điều 1: Về số lượng tiền vay: Bên A đồng ý đến bên B vay số tiền: -          Bằng số: ……………………………………… -          Bằng chữ: …………………………………… Điều 2: Thời hạn và cách làm vay: 1.     Thời hạn vay mượn là ………… tháng -          Kể từ ngày … tháng … năm …. -          Đến ngày … tháng … năm …. 2.     phương thức vay (có thể chọn các cách làm sau): -          Chuyển khoản qua tài khoản: ……………………… -          Mở trên ngân hàng: ……………………………………… -          Cho vay bởi tiền mặt chuyển giao thành ……… đợt + Đợt 1: ……………………………………………… + Đợt 2: ………………………………………… Điều 3: Lãi suất 1 - Bên B đồng ý vay mượn số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính tự ngày nhấn tiền vay. 2 - tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thiết bị 30 tính tự ngày vay, lãi trả chậm rì rì bị phạt …….. % tháng. 3 - trước lúc hợp đồng này đáo hạn ….. Ngày; ví như bên B muốn tiếp tục gia hạn buộc phải được sự thỏa thuận trước tại vị trí ………………… 4 - vào thời hạn hòa hợp đồng có hiệu lực hiện hành không đổi khác mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong thích hợp đồng này. 5 - lúc nợ đáo hạn, bên B không trả đầy đủ vốn và lãi đến bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu thốn sẽ gửi sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng. 6 - Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày trường hợp không có việc thỏa ước nào khác của hai bên. Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng     1. Bên B bởi lòng thế chấp vay vốn (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ………………………. Và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản đến bên A giữ (có thể nhờ tín đồ khác có tài sản đưa sách vở sở hữu cho bảo lãnh mang lại bên B vay). Việc đưa tài sản ra đảm bảo an toàn đã được nhì bên lập biên phiên bản đính kèm sau khoản thời gian có xác nhận của phòng Công bệnh Nhà nước thức giấc (thành)…       2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán toàn bộ vốn và lãi mang đến bên A, thì bên này vẫn làm các giấy tờ thủ tục giải tỏa thế chấp vay vốn (hoặc nắm cố, bảo lãnh) và trao lại bạn dạng chính giấy độc lập tài sản đã đưa ra đảm bảo cho bên B.      3. Bên B thỏa thuận hợp tác rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam đoan trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề xuất cơ quan liêu có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm an toàn để thu hồi khoản nợ quá hạn trường đoản cú bên B. Điều 5: Trách nhiệm đưa ra trả các phí tổn có liên quan mang lại hợp đồng. Những chi phí có liên quan tới sự việc vay nợ như: tiền lưu lại kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán. Điều 6: Những cam đoan chung 1 - nhì bên cam đoan thực hiện không hề thiếu các lao lý trong hợp đồng này, nếu mọi nội dung khác đã vẻ ngoài trong pháp qui định Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, nhị bên nên tôn trọng chấp hành. 2 - ví như có tranh chấp xảy ra, nhì bên sẽ giải quyết và xử lý bằng thương lượng. 3 - nếu tự giải quyết và xử lý không thỏa mãn, nhì bên sẽ gửi vụ việc tới Tòa án nhân dân… khu vực hai bên vay cư trú. Điều 7: Hiệu lực của hòa hợp đồng đúng theo đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … đúng theo đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản. ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký và ghi rõ bọn họ tên)  (Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)