HỖN HỢP X GỒM K VÀ AL

Hỗn hòa hợp X gồm K và Al. đến 12 gam các thành phần hỗn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) cùng còn lại 1 phần chất rắn không tan. Nếu cho m gam các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?

Cho các thành phần hỗn hợp X vào nước, K bội nghịch ứng hết chế tạo ra KOH và Al bội nghịch ứng với KOH và còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

+) mhh X = mK + mAl làm phản ứng + mAl dư

Cho hỗn hợp X công dụng với dung dịch KOH dư => K làm phản ứng không còn với H2O và Al bội nghịch ứng không còn với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,1 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol

Phần chất rắn chưa tan là Al còn dư

Gọi nK = x mol

Cho tất cả hổn hợp X vào nước, K làm phản ứng hết tạo nên KOH và Al làm phản ứng với KOH cùng còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = 0,2,, = > x = 0,1,,mol $

Ta có: mhh X = mK + mAl bội phản ứng + mAl dư

=> mAl dư = 12 – 0,1.39 – 0,1.27 = 5,4 gam

=> nAl trong hh X = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

Cho hỗn hợp X công dụng với dung dịch KOH dư => K bội nghịch ứng hết với H2O với Al phản nghịch ứng hết với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,05 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol

$ = > sum n_H_2 = 0,05 + 0,45 = 0,5,mol,, = > ,,V = 11,2 $ lít

Đáp án yêu cầu chọn là: b

...

Bạn vẫn xem: các thành phần hỗn hợp x có k và al

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập nhôm và hợp hóa học của nhôm công dụng với hỗn hợp kiềm Luyện ngay

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hòa chảy 2,7 gam Al vào hỗn hợp NaOH dư nhận được V lít khí bay ra ở đktc. Cực hiếm của V là

Hoà tan tất cả hổn hợp A bao gồm 13,7 gam tía và 5,4 gam Al vào trong 1 lượng nước gồm dư thì thể tích khí thoát ra ở đk tiêu chuẩn chỉnh là

Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3với dung dịch chứa b mol NaOH. Để nhận được kết tủa thì cần có tỉ lệ

Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 3,6 gam. Mật độ mol/lít của hỗn hợp NaOH là

Để hòa tan hoàn toàn m gam Al đề xuất dùng 100 ml dung dịch đựng NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Quý hiếm của m là

Hòa tung a gam hỗn hợp Mg với Al bởi dung dịch HCl chiếm được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng hỗn hợp trên hòa tan trọn vẹn trong hỗn hợp NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Cực hiếm của a là

Cho láo lếu hợp tất cả Na với Al bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong : 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là

Hỗn phù hợp X tất cả K với Al. đến 12 gam hỗn hợp X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc) với còn lại 1 phần chất rắn chưa tan. Nếu mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?

Hỗn hợp X tất cả Na cùng Al. Mang đến m gam X vào một trong những lượng dư nước thì bay ra V lít khí. Giả dụ cũng mang lại m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của na trong X là

Cho 100mL hỗn hợp NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M nhấp lên xuống đều cho tới khi ngừng phản ứng chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

Nhỏ hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 chiếm được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau phản bội ứng có hai muối bột trong đó có một muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã cần sử dụng là

Cho V lít dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M lắc đều cho đến khi làm phản ứng ngừng thu được 3,9 gam kết tủa. Quý giá của V là

Cho 8,05 (g) mãng cầu vào 200ml hỗn hợp AlCl3 0,5M. Sau làm phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến trọng lượng không thay đổi được m gam chất rắn A. Quý hiếm của m là

Cho một mẫu mã Na vào 100ml hỗn hợp AlCl3 1M chiếm được V lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không thay đổi thu được 2,55 gam hóa học rắn. Quý hiếm của V là

Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp có AlCl3 với Al2(SO4)3 vào nước nhận được 200 gam hỗn hợp X, phân tách dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem tính năng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 13,98 gam kết tủa trắng.

Biết trọng lượng phần 2 gấp n lần cân nặng phần 1 (n: nguyên) và lượng hóa học tan vào phần 2 nhiều hơn thế nữa trong phần một là 32,535 gam. Tính nồng độ % những chất tan bao gồm trong dung dịch X

Tiến hành nhị thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: mang đến 650 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM chiếm được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: mang lại 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml dung dịch AlCl3 aM nhận được 2b gam kết tủa.

Giá trị của a, b là:

Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M tính năng hoàn toàn với 200 ml dung dịch AlCl3 aM. Sau phản ứng chiếm được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Quý giá của a là:


Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.