HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
*

*

*
Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức...

Tiếp tục thực hiện chương trình khảo sát, ngày 13/5/2022, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND...


*
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử...

Ngày 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bế...


*
Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức...

Tiếp tục thực hiện chương trình khảo sát, ngày 12/5/2022, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND...


*
Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức...

Ngày 11/5/2022, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến khảo sát tại...


*
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng tiếp xúc...

Chiều 11/5, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy...


*
Hà Quảng: Hoàn thành tiếp xúc cử tri...

Các tổ đại biểu HĐND huyện Hà Quảng đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm tại 21 xã, thị trấn trên địa...


*
Đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh tiếp xúc...

Tổ đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tại thị trấn Trùng Khánh.


*
Đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình tiếp xúc...

Tổ đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình tiếp xúc cử tri 2 xã Thành Công, Hưng Đạo trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.


*

*

*

Số:65/QĐ-VP

Công bố công khai dự toán nam 2021

lượt xem: 628 | lượt tải:286

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND

Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 861 | lượt tải:275

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 571 | lượt tải:275

23a/QĐ-VP

công khai quyết toán tài chính năm 2019

lượt xem: 543 | lượt tải:290

Số:84/QĐ-VP

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020