Câu Hỏi Của Bảo Anh

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 1.Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai người mẹ là 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tra cứu tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của hai chị em hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm kia tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm kiếm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của nhị cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi cô và con cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không biến đổi theo thời hạn nên ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ thể hiện tuổi anh với em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho đến thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ không biến hóa theo thời gian nên theo đề bài bác ta gồm sơ đồ biểu lộ tuổi của hai mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. buộc phải gỉai một việc phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề xuất giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau kia giải như loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai bà mẹ con cơ hội đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ đồ vật tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đây 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không biến đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta tất cả sơ đồ biểu lộ tuổi chị em và tuổi nhỏ khi mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai fan ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không biến hóa theo thời gian nên ta bao gồm sơ trang bị sau:

*

Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có hai mươi năm gấp 2 lần tuổi bé hiện nay.

Tuổi con hiện nay là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, phụ vương 40 tuổi.

DẠNG 3. đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhì cô con cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính tuổi với những số từ bỏ nhiên, tiếp đến ta vận dụng các phương pháp đã trình bày ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây chừ là 1 phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 thời gian trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông cháu không biến đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi cháu hiện nay là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai cô cháu bằng 96 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ bây chừ thì toàn bô tuổi của hai chị em con bằng 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai bà mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện tại nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba mẹ con cùng lại bởi 58 tuổi. Dưới đây 5 năm chị em hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội vàng 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống cho 100 tuổi nhằm thấy con cháu bà thành công !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà với cháu hầu như là số từ bỏ nhiên)